Kandidatentalk: ‘’Gemakkelijk een plek geven aan nieuwe leden is een terugkerend thema voor mij.’’

Wonend op amper tien minuten van het landelijk kantoor in Den Haag, zijn er weinig kandidaten al zo dicht bij het landelijk bestuur als Hester van Wessel (20).

Na een jaar afdelingssecretaris in Leiden-Haaglanden te zijn geweest is het plan om aanstaande zaterdag op te schalen naar landelijk secretaris. Na het afronden van International Justice aan het University College in Den Haag, is er alleen nog een deeltijdstudie rechten als extra gewicht in het zadel. Dat kan nog van pas komen als het servicecontract met D66 wordt afgestoft. “Dat moet opnieuw onderhandeld worden.”

Je bent het secretaris-zijn nog niet beu dus?

Nee echt nog lang niet en ik heb het ook erg naar m’n zin gehad dit jaar. Ik heb gemerkt dat de taken me heel goed liggen; het is leuk om met de administratieve kant en de website van de afdeling bezig te zijn. Daarbij vind ik een JD-bestuur in het algemeen erg leuk. Je hebt veel ruimte om gezellige samenwerkingen aan te gaan en leuke dingen te bedenken. Dus dat wil ik graag opschalen naar landelijk niveau; van afdelingspagina naar landelijke website en van afdelingsreglement naar huishoudelijk regelement. Daarbij ben ik er nog niet klaar mee omdat het een ander jaar was dan normaal en ik kijk heel erg uit naar een jaar waarin betrokken zijn, eindelijk weer fysiek is.

Welke ervaringen van je huidige jaar neem je mee naar volgend jaar?

Een van de dingen waar je sowieso scherp op moet zijn is dat er heldere conclusies volgen uit discussies die je binnen je bestuur voert. Ondanks de supersamenwerking komt het weleens voor dat we dachten dat iets helder was en dat bleek dan een week later niet zo te zijn. Het is een leerpunt om helder neer te zetten en te herhalen: dit gaan we doen, punt. Op persoonlijk niveau heb ik heel veel geleerd van het prutsen aan de website. Je kan er hele mooie dingen mee doen en daar moet op doorgebouwd worden.

De website is ten opzichte van social media een wat ondergeschoven promo-kindje. Hoe zie je de rol daarvan voor je?

Goed punt. Ik vind het erg belangrijk om daarin goed samen te werken met het bestuurslid profilering, om scherp te handhaven dat de juiste informatie op alle plekken en op logische momenten wordt gedeeld. Dit jaar hebben we samen met organisatie en profilering een gezamenlijk document waarin we consequent en tijdig voor een leuk tekstje zorgen.

In de praktijk zie je inderdaad dat veel leden hun informatie halen uit WhatsApp-groepen of social media en dat is helemaal niet erg. Maar de website is vaak wel het eerste wat mensen zien als ze zich willen inlezen in de JD. Het is cruciaal dat goed terug te vinden is wat de JD is, wat onze standpunten zijn en wat je bij ons kunt doen. Zo vind ik het heel sterk dat bijna alle afdelingspagina’s een knop hebben voor een kennismakingsgesprek omdat dat het laagdrempeliger maakt. Verder wil ik met betrekking tot de website meer gebruik maken van search-engine optimalisation en aandacht besteden aan toegankelijk taalgebruik.

Dan moet de site wel werken natuurlijk. Over storingen gesproken; hoe zie je die samenwerking met D66 voor je vanuit jouw functie?

Het hoofdpunt daarin is het servicecontract; waarin diensten als de ledenadministratie en ons kantoor staan. Dat moet opnieuw onderhandeld worden. Ik vind het belangrijk dat daar een deal uitkomt die voordelig is voor de JD. Ik wil echt met andere bestuursleden kijken: wat moeten we hiermee? Wat vinden we belangrijk en waar wordt misschien te veel geld voor gevraagd? Daar wil ik scherp op zijn. We zien regelmatig dat er iets misgaat met de ledenadministratie. Daar wil ik goed onderzoeken of we dat binnen de samenwerking kunnen verbeteren. Maar ik weet ook dat er momenteel een dossier ligt dat een onafhankelijke ledenadministratie onderzoekt. Als dat mogelijk blijkt, lijkt me dat zeker de moeite waard.

Wat typeert jouw omgangsstijl voor het landelijk bestuur?

Ik ben heel erg iemand die soms best op de achtergrond werkt maar toch goed het overzicht kan houden en ik denk daarmee een waardevolle toevoeging te zijn. Daarbij kan ik me best goed inbeelden in de druk die op anderen ligt en de projecten die hen wel of niet liggen. Naast de secretaristaken wil ik echt ook als algemeen bestuurslid aan de slag gaan. Afgezien van de te blussen losse brandjes lijken de secretaristaken me redelijk planbaar. Ik hoop ook veel betrokken te zijn bij de ledenbinding. Dat sluit mooi aan bij mijn functie; je bent toch vaak het eerste contactpunt voor leden. En de gemeenteraadsverkiezingen zijn natuurlijk ook te leuk en belangrijk om links te laten liggen.

Heb je daar nog ideeën over?

Een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt is kansengelijkheid in het onderwijs. Ik heb net een scriptie ingeleverd over aanmeldingen op basisscholen, maar bij dit thema denk ik ook aan de brede brugklas. Daar kun je op gemeentelijk niveau echt wel wat mee. Bovendien ben ik als een echte secretaris erg gehecht aan goed taalgebruik, dus ik spring graag bij als tweede lezer voor persstukken. En tot slot natuurlijk weer mee flyeren.

Wat hoop je te leren van het komende jaar?

Op relatief concreet niveau: onderhandelen met D66. Dat betekent een goed plan hebben, weten wat we eruit willen halen en waar we compromissen kunnen sluiten. Op algemener niveau vind ik het soms lastig om taken helemaal uit handen te geven als ik weet dat ze mij ook goed liggen. Het is wel echt een doel om dan op mijn handen te gaan zitten. Dat geldt ook voor afdelingen; ik sta klaar om hulp te bieden maar ga me niet bemoeien met de volgorde van de agenda.

Wat verwacht je nog meer van het komende jaar?

Ik heb goede hoop in meer fysieke activiteiten en kijk uit om weer bij de afdelingen langs te gaan. Specifiek voor mij zijn de congressen natuurlijk een groot project waar ik met het bestuurslid organisatie mee aan de slag kan. En verder verwacht ik veel tijd en energie te steken in het functie-equivalentenoverleg. We hebben gezien dat Sophie daar heel sterk een sfeer heeft gecreëerd waar ruimte is om lief te doen en al je vragen te stellen. Het is belangrijk dat je een sfeer hebt waar je elkaar echt kunt vragen om AAV’s te SNC’en of te TV’en. Daarbij sta ik zelf natuurlijk open voor vragen, maar ik denk dat het soms waardevoller is om het aan de hele poule te vragen omdat iedereen goede ideeën en andere ervaringen meebrengt.

Klinkt aardig vol. Is dat qua werkdruk te doen?

Het wordt een zware nadruk op het bestuur, en daarnaast blijf ik deeltijd studeren. Mijn plan om dertig studiepunten te halen kan elke seconde omhoog of omlaag bij worden gesteld. Qua bereikbaarheid wil ik specifieke dagen van de week aan het bestuur besteden, en op overige dagen uren inplannen waar ik appjes beantwoord en dergelijke. En natuurlijk extra stand-by staan als er veel AAV’s zijn, of bij een crisis.

Welke goede vaardigheden moet een secretaris volgens jou bezitten?

Ten eerste overzicht houden. Belangrijk voor zowel voorzitter als secretaris. Ten tweede moet je gestructureerd werken. Dat is belangrijk bij bijvoorbeeld de notulen, maar nog belangrijker bij een groter project als een congres. Ten derde moet je goede communicatieve vaardigheden hebben, omdat je midden in het bestuur staat. Die communicatie is ook belangrijk bij nieuwe leden. Daar wil ik graag ver in gaan. Als iemand misschien nog een beetje nieuw en verlegen aankomt bij de JD moet je die met open armen ontvangen en echt helpen een plekje te vinden en actief te worden.

Verder nog plannen?

Het huishoudelijk reglement en het privacyreglement zijn nog niet aan bod gekomen. Bij die laatste is er ruimte om het helemaal consequent te implementeren. Daarmee bedoel ik dat we moeten profiteren van het sterke en scherpe privacybeleid wat de huidige secretaris en de functionaris gegevensbescherming hebben gemaakt, door het -al dan niet bondiger- ook meer te verspreiden onder de andere kaderleden. Die hebben immers ook te maken met privacy en ook die zijn in staat om mailadressen niet in de BCC te zetten of een inschrijflijst niet te verwijderen. We moeten ons wel bewust zijn dat we met gegevens van doen hebben die om actieve bescherming vragen.

Verder hebben we het nog niet over de nieuwsbrief gehad. Daar wil ik een vast stukje gericht op nieuwe leden in hebben. Landelijk is dat al zo en afdelingen kunnen daar natuurlijk hun eigen draai aan geven. Een terugkerend thema voor mij is: nieuwe leden moeten gewoon makkelijk een plek kunnen vinden, zodat ze actief kunnen worden. Het is zonde als iemand met heel veel politieke interesse en ambities slapend lid blijft, puur omdat die niet weet wat er allemaal mogelijk is.

Hoe was dat voor jou toen je voor het eerst bij de JD kwam?

Ik was de eerste keer mee met een verdiepingsgenootje, Lars Gerrits (eveneens LB-kandidaat, red.), en daar had ik wel geluk mee. Ik heb het toen ook gewaardeerd dat mensen zich voorstelden of op me afstapten en dat ik terecht kon voor vragen. Daardoor ben ik via een leuke commissie doorgestroomd naar het bestuur en heb ik er een leuke vriendengroep aan overgehouden. Dat gun ik iedereen.


Hester van Wessel (20) komt oorspronkelijk uit Bergschenhoek en ging in Rotterdam naar school. Drie jaar geleden verhuisde ze naar Den-Haag voor haar studie (International Justice gecombineerd met Rechten).

Geef een reactie