Missie

De DEMO is het onafhankelijke ledenmagazine van de Jonge Democraten. Het is een verbindende factor tussen de leden. Het blad biedt een podium aan Jonge Democraten met een kritische mening en die het leuk vinden om te schrijven. De DEMO schrijft voor politiek geïnteresseerden van binnen en buiten de vereniging. Bij dit alles heeft de DEMO in het bijzonder aandacht voor het sociaal-liberale gedachtegoed..

Visie

De DEMO inspireert en informeert de lezers. Het blad vraagt aandacht voor wat er speelt onder jongeren en in de maatschappij. Daarbij agendeert het belangrijke onderwerpen in de politiek en brengt het debat binnen en buiten de vereniging op gang. Zo draagt de DEMO draagt bij aan een levendige vereniging.