20 in de top 20: Carline van Breugel

Met haar activistische achtergrond als oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is ze van plan om de boel in de Tweede Kamer flink op te schudden. “Het is tijd voor een meer herkenbare vertegenwoordiging voor jongeren en toegankelijker onderwijs!” Carline van Breugel (1994) staat op nummer 32 van de kandidatenlijst van D66 en wil graag met voorkeursstemmen de Tweede Kamer binnenkomen. 

Bas Buisse

Wat zou jij als Kamerlid graag willen bereiken?

“Nu wordt de mening van jongeren nog te vaak genegeerd. Dus in ieder geval meer inspraak voor jongeren in de politiek. En dan niet alleen door zelf in de Kamer te zitten, maar door inspraak van jongeren van buitenaf vast te leggen in beleid. Geen willekeurige twintigers, maar gekozen jongerenvertegenwoordigers zouden standaard geraadpleegd moeten worden. Niet alleen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs maar ook duurzaamheid, pensioenen, eigenlijk op elk beleidsstuk. ”

Hoe komen we aan gekozen jongerenvertegenwoordigers?

“Vanuit de verschillende jongerenorganisaties die er al zijn, zoals de JD en de LSVb, kunnen afgevaardigden met de politiek in gesprek gaan. Deze jongerenorganisaties zullen dan wel beter gefinancierd moeten worden. Als ze inspraak krijgen is dat natuurlijk mooi, maar dan moeten ze wel daartoe in staat worden gesteld. Als er niet meer geld beschikbaar is om mensen dossierkennis op te laten doen, krijgen de jongerenorganisaties niet een eerlijke kans tegenover de ministeries waar honderden ambtenaren werken.”

Carline vertelt dat ze zich hard wil maken voor toegankelijk onderwijs en een studiebeurs. “Ik zet mij, als gezicht van het leenstelsel protest, graag in voor afschaffing van het leenstelsel en invoering van een studiebeurs, zodat het onderwijs toegankelijk blijft en jongeren zonder torenhoge schulden kunnen afstuderen. Ik wil het daarnaast makkelijker maken om door te stromen tussen onderwijsniveaus en zet me in tegen onnodige selectie, want dat belemmert kansengelijkheid en hindert inclusie.”

Je bent pas sinds twee jaar lid van D66, hoe ben je bij deze partij uitgekomen?

“Zelf kom ik uit een Eindhovens ondernemersgezin waar geen D66 gestemd werd. Over politiek in het algemeen werd verder niet veel gesproken. Ik heb de politiek en D66 daardoor vooral zelf ontdekt. Toen ik 16 was, werd ik actief lid van LAKS. Goed onderwijs en inspraak voor jongeren vond ik toen al belangrijk. In 2018 ben ik voorzitter geworden bij de LSVb en in dat jaar wist ik zeker dat ik lid wilde worden van D66. De waarden van D66 spraken mij erg aan. Nu hebben we een programma waar we trots op mogen zijn. Het is alleen zonde dat we hiermee niet altijd de ‘normale’ Nederlander weten te bereiken; ik denk dat we toegankelijker zouden kunnen communiceren, via instagram bijvoorbeeld.”

Carline staat volledig achter het huidige verkiezingsprogramma: “Het programma voor komende verkiezingen belichaam ik echt. Vooral de normen en waarden die daaruit voortkomen over kansengelijkheid voor iedereen, maar dat er tegelijkertijd wel wordt verwacht dat je meedoet met de maatschappij, dat spreekt mij erg aan.”

Je besloot nadat je lid werd al vrij snel om je te kandideren, toch?

“Toen ik voorzitter was van de LSVb merkte ik regelmatig dat de politieke inspraak van jongeren afhankelijk is van de goodwill van bewindspersonen. Als ze interesse in je hebben mag je komen praten of willen ze met je op de foto; dan sta je weer ergens in een krant maar verandert er ondertussen weinig. Hebben ze geen interesse, dan negeren ze je überhaupt. Ook merkte ik dat in de Tweede Kamer vooral gepraat wordt over jongeren in plaats van met jongeren. De stem van jongeren moet worden gehoord, niet op uitnodiging maar structureel. Een zetel maakt dit mogelijk. Een stem op mij betekent inspraak van jongeren in de politiek.”

Wat is de meerwaarde van een jongere in de Tweede Kamer?

“De meerwaarde is enorm. Iemand van onze generatie kent de problemen die bij ons spelen het best. Daarnaast moeten wij straks ook de gevolgen van het beleid gaan dragen. Wij hebben veel kansen gekregen, maar tegelijkertijd ervaren we veel druk, bijvoorbeeld tijdens onze studie. Daarnaast staan er nu bij de PvdA en GroenLinks ook veel jongeren op de lijst. Als wij ook een jongere in de Tweede Kamer krijgen, kan er onderling makkelijk worden samengewerkt op onderwerpen die voor ons belangrijk zijn en krijgen wij een stem.”

Denk je dat de huidige kandidatenlijst van D66 goed genoeg is om de belangen van jongeren te vertegenwoordigen?

“Ik denk dat het beter kan. Jongeren verdienen structurele inspraak op het gehele beleid. Wij moeten ons kunnen herkennen in politici en ons vertegenwoordigd voelen. Zonder jongeren in de Kamer wordt hun mening niet écht gehoord. Wij moeten er dus zelf zitten. Zodat er niet om onze mening hoeft te worden gevraagd maar we deze altijd kunnen geven.”

Het is je, ondanks een actieve voorkeurscampagne van o.a. de JD nauwelijks gelukt te stijgen op de kandidatenlijst, hoe kijk je nu terug op die verkiezing? Had je op meer gehoopt en verwacht?

“Ja, ik heb naast die voorkeurscampagne ook zelf campagne gevoerd en ik ben enorm blij met alle mensen die op mij gestemd hebben! Toch zo’n 1000 leden, dit laat zien dat er draagvlak is voor mij en mijn boodschap. Tijdens de interne verkiezingen heb ik ook een heel campagneteam om mij heen verzameld. Mochten mensen het leuk vinden om ook aan te sluiten dan kunnen ze mij een berichtje sturen of deze ambassadeur worden via ons inschrijfformulier””

Waarmee heb je jezelf geprofileerd bij het solliciteren naar een plekje op de kandidatenlijst?

“Met het feit dat ik een grote achterban heb onder studenten, dat ik jong ben en een tikkeltje activistisch. Ook profileerde ik mezelf als doorstromer en dat ik door mijn achtergrond mogelijk wat toegankelijker ben dan andere D66’ers: ik kom uit een Eindhovens gezin en doordat mijn ouders niet gestudeerd hebben, heb ik zelf mijn weg moeten vinden. Ik ben daarnaast openlijk biseksueel en ik heb aangegeven dat ik wil dat je over vier jaar niet meer uit de kast hoeft te komen. Het moet normaal zijn om te vragen naar iemands partner in plaats van te impliceren dat deze van het andere geslacht is.”

Op welke manier kun je als Kamerlid bewerkstelligen dat je over vier jaar niet meer uit de kast hoeft te komen als niet-heteroseksueel?

Als Tweede Kamerlid ga ik mij inzetten voor het bespreken en doorbreken van taboes en het normaliseren van seksuele diversiteit. Dit doe ik onder andere door samen met mijn vriend, die een transgender man is, open te zijn over onze relatie en anderen daar ook in te inspireren. Door te normaliseren creëren we samen een land waarin je niet meer uit de kast hoeft te komen en waarin het gewoonte is geworden om te vragen naar iemands pronouns. Zodat we ruimte maken voor alle mensen die zich niet in de bestaande hokjes thuis voelen.

Met welke partijen zou je graag willen samenwerken als Kamerlid?

“In principe met alle partijen, zo kan je het meest bereiken verwacht ik. Twee jaar geleden liep de discussie over financiering van het onderwijs heel erg vast. Ik heb toen een opinieartikel geschreven met de oproep om eerst onderzoek te doen naar wat de kwaliteit van onderwijs die we willen bereiken kost, dan konden we op basis daarvan het gesprek voeren. Samen met GroenLinks zorgde ik ervoor dat alle oppositiepartijen deze brief mede ondertekenden. Van de SP tot Denk. Door deze samenwerking met veel partijen kregen we uiteindelijk toch het een en ander bewerkstelligd.”

Wie is jouw politieke idool?

“Jacinda Ardern, de minister president van Nieuw Zeeland. Zij is wat mij betreft echt een voorbeeld omdat zij heel erg vrouwelijk leiderschap laat zien. Heel tekenend daarvoor was haar reactie op de terroristische aanslagen op twee moskeeën in 2019. Veel regeringsleiders zouden boos of krachtig reageren. Zij stelde zich daartegenover juist kwetsbaar op. Ze had tranen in ogen en bezocht met hoofddoek moslimgemeenschappen in Nieuw Zeeland. Ze koos dus een andere, meer feminiene lijn.” 


Carline van Breugel heeft een bachelor Commerciële Economie voor Toekomstige Ondernemers afgerond aan de Hogeschool van Amsterdam, gevolgd door een master Beleid Communicatie en Organisatie aan de VU. Voordat ze actief werd bij D66 en de Jonge Democraten (als portefeuillehouder Diversiteit en Participatie) was ze voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Carline werkt als public affairs adviseur voor een Haags adviesbureau en woont in Amsterdam.

Wil jij graag meehelpen bij het campagneteam van Carline? Stuur haar een mail via carlineindekamer@gmail.com, of volg haar op instagram want alle hulp is welkom!

Geef een reactie