Palmolie: veelzijdig product, veelzijdig probleem

De productie van palmolie kwam eind oktober voor de zoveelste keer in het nieuws door een rapport van de ngo ActionAid over misstanden in Guatemala. Dat land is de laatste jaren een opkomende palmolieproducent en wordt daarom een steeds belangrijkere handelspartner voor Nederland op dit gebied. Nederland is tenslotte de grootste palmolie-importeur van de EU. Gezien 43% van de in Guatemala geproduceerde palmolie naar Rotterdam gaat, moet de Nederlandse regering zich hier wat van aantrekken.

Palmolie: veelzijdig product, veelzijdig probleem

De roze Kaag bril

De verkiezingsstrijd in Nederland lijkt zich eindelijk te ontvouwen. De afgelopen weken hebben verschillende partijen hun kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s gelanceerd. De raderen van de campagneteams draaien warm en zo ook bij onze eigen partij D66. Er is een sterk programma gepresenteerd dat her en der nog wel wat bijgeslepen moet worden en een kandidatenlijst waar nog wat aan gesleuteld moet worden. Daarnaast is er rondom de partij een nieuw fenomeen opgedoken: team Kaag. Een team dat nu met een roze Kaag bril naar het Torentje lijkt te kijken en geen inhoudelijke campagne voert.

De roze Kaag bril

Actieplan Studentenhuisvesting: genoeg gepland, tijd voor de actie

Recent publiceerde Kences (Kenniscentrum Studentenhuisvesting) de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020. In 2018 trad het Actieplan studentenhuisvesting namelijk in werking, maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Redacteur Jurgen Verhagen baande zich een weg door kamerbrieven, commissievergaderingen, het actieplan, een webinar en de monitor en ziet ruimte voor verandering.

Actieplan Studentenhuisvesting: genoeg gepland, tijd voor de actie

De staat van de democratische vernieuwing deel 2: waarom democratische vernieuwing toch vooral een wapen voor populisten is

In 2016 werd Forum voor Democratie opgericht als nieuwe uitdager van de gevestigde partijen. Een van haar grote wapens daarvoor was het omarmen van voorstellen van democratische vernieuwing. Daarvoor was het de PVV die furore maakte door partijen aan te vallen op hun gebrek aan steun voor referenda. Hiermee lijkt democratische vernieuwing vooral een wapen van populisten geworden, stelt redacteur Wimer Heemskerk in het tweede deel van zijn reeks over de staat van democratische vernieuwing.  

De staat van de democratische vernieuwing deel 2: waarom democratische vernieuwing toch vooral een wapen voor populisten is

Voorzittershamer | #1

Worden wij als jongeren wel serieus genomen? Het is een vraag die zich de laatste tijd steeds vaker aan me opdringt. Sinds ik voorzitter ben, heb ik gezien hoe ongelofelijk goed veel jongeren weten waar ze het over hebben. Tegelijkertijd zie ik ook dat wij als jongeren vaak te weinig worden gehoord, of zelfs simpelweg worden afgewimpeld. Ik weet niet of dit probleem is verergerd tijdens de coronacrisis, of dat het me gewoon meer is op gaan vallen nu ik vaker mee mag kijken bij allerlei verschillende organisaties. Maar dat het een probleem is, is mij pijnlijk duidelijk geworden. En dat is iets waar ik me zorgen over maak.

Voorzittershamer | #1

Online onderwijs: Kansen en knelpunten

Een half jaar geleden schreven onze eigen Demo redacteuren Bas Buise en Jetske Steenstra over hun eigen ervaringen met online onderwijs als docent. Alles was toen nog nieuw en onzeker. Nu, een half jaar later, is online onderwijs ‘de standaard’ geworden. Kevin en Annabel maken in deze interviewbundel de balans op en verkennen de ervaringen van verschillende studenten en een docent. Hoe ervaar je je studie als je aan je eerste jaar begint in coronatijd? Wat voor impact heeft online onderwijs als je veel praktijkles of stage hebt in je opleiding? Of als je als docent praktijklessen geeft? En wat zijn de voor en nadelen als je een student met een beperking bent? Dat alles lees je hier in de persoonlijke verhalen van Thijs, Jarra, Dorien en Ashwin. 

Online onderwijs: Kansen en knelpunten

Recensie: Nederland Drugsland

“Om een land te regeren heb je statistiek nodig, om het te begrijpen zijn verhalen nodig.” Met deze quote wordt de toon gezet in Nederland Drugsland, het boek van bestuurskundige Pieter Tops en journalist Jan Tromp. Het boek maakt vooral gebruik van casussen, interviews en anekdotes om de centrale stelling te onderbouwen; Nederland wordt ondermijnd door een steeds machtiger wordende drugsindustrie en het collectief falen (of erger nog: het niet proberen) van talloze instanties ligt hieraan ten grondslag. Die boodschap van een kansloze strijd is niet nieuw; vele betrokkenen, van wijkagent tot minister, trokken de afgelopen jaren aan de bel. Tops en Tromp zelf scheven hier eerder – in 2016 – al een boek over; de achterkant van Nederland. Echt gehoord leken ze geen van allen te worden. Is dit boek dan wél die spiegel die onze ogen opent, of is het net zo kansloos als de instanties die het fileert?

Recensie: Nederland Drugsland

De studiefinanciering: waar zijn we nu precies voor?

Tijdens het Septembercongres hebben we een ander standpunt ingenomen in het veelbesproken dossier over studiefinanciering. Waar we eerst voorstander waren van een sociaal leenstelsel met een aanvullende beurs, hebben we in september een amendement aangenomen waarin we aangeven voorstander te zijn van een negatieve inkomstenbelasting (een verzilverbare belastingkorting ter vervanging van de sociale inkomensvoorzieningen) die ook de studiefinanciering gedeeltelijk vervangt. Door de invoering van dit systeem zouden het collegegeld en de aanvullende beurs afgeschaft kunnen worden. Het studentenreisproduct blijft behouden en studenten kunnen nog steeds lenen tegen zeer gunstige voorwaarden, maar het idee van ons voorstel is dat lenen in principe niet meer noodzakelijk is. Ingewikkeld? Zeer begrijpelijk. Vandaar dit artikel, zodat je na het lezen ervan tijdens elke discussie ons nieuwe standpunt haarfijn uit kunt leggen, ook aan ome Henk bij de volgende kringverjaardag.

De studiefinanciering: waar zijn we nu precies voor?

De studentenkorting: zes kritische vragen van ome Henk

Je keek al niet bepaald uit naar de verjaardag van tante Rita, maar de politieke discussie met ome Henk was wel het minste waar je op zat te wachten. De blokjes kaas zijn nog amper aangesneden en hij begint al onderhuidse verwijten af te vuren met als doel om olie op jouw politieke vlammetje te gooien. De vorige keer had je het zwaar: het Coronavirus bleek een hoax te zijn, klimaatverandering bleek geen gevaar te zijn en nu is het nieuwe standpunt van de JD over studiefinanciering aan de beurt. Tijdens z’n ferme handdruk merkte je het namelijk al: hij had het DEMO artikel over de studiefinanciering gelezen, had alle mogelijke tegenargumenten en lastige vragen al paraat en was weer klaar om jou retorisch met de grond gelijk te maken. Maar dit keer ben je er klaar voor. Je hebt thuis voor de spiegel geoefend, hebt als talisman een JD speldje in je zak gestopt en hebt vooral al je argumenten gereed. Na iedereen gefeliciteerd te hebben met Rita, ga je op de stoel zitten die precies tegenover ome Henk staat, en dan begint het

De studentenkorting: zes kritische vragen van ome Henk

Waar eindigt je oude mobieltje?

Wie zich een beetje verdiept in de het beheer van grondstoffen wereldwijd ziet dat er veel afval wordt gedumpt. Het VN-rapport ‘Global E-waste Monitor 2020’ dat deze zomer uit kwam, toonde dit nog eens aan. Hoewel jaarlijks 10 miljard dollar aan materialen uit elektronisch afval (e-waste) wordt teruggewonnen via recycling, verdwijnt er tegelijk 47 miljard dollar aan materialen. Vaak verzamelt de e-waste zich in een derdewereldland. Daar wordt het uiteindelijk verbrand of verdwijnt in de grond. Dit afval bevat echter waardevolle metalen zoals goud en zilver die we zo goed als kwijt raken. Het zijn metalen die we in de toekomst nog nodig hebben voor alle elektronica om ons heen. Ondanks dat in Nederland hard wordt gewerkt om elektronisch afval goed in te zamelen en te recyclen, komen ook hier lang niet alle mobieltjes goed terecht.

Waar eindigt je oude mobieltje?