Stelling van de Stichting: Tijd voor een Europese WW-uitkering.

Hoort bij een Europese interne markt één gezamenlijke werkloosheidsuitkering? De ‘sociale EU-top’ in Porto van afgelopen mei wakkerde de interesse voor dit onderwerp aan. Naast het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal zou één Europese ww-uitkering niet eens zo gek lijken. Zeker niet in het licht van de corona-steunpakketen en de discussies over de Europese transferunie. Hoe denken de JD’ers hierover?

Stelling van de Stichting: Tijd voor een Europese WW-uitkering.

De blaffer aan banden

Een politiehond bijt een verwarde man in de winkel van een Rotterdams benzinestation. In dezelfde stad ziet een andere man door zijn open autoruit een hond naar binnenspringen, op commando van de geleider. De hond voelt zich bedreigd, en bijt ook deze man. Nog eentje: een Haagse jongen die, bij terugkeer van een feestje, wel dertien keer gebeten wordt door een politiehond. Zelfs wanneer hij al onder controle is en op de grond ligt.

De blaffer aan banden

“Het gaat om het spel, niet om de knikkers”

De winnaar van de Jan-Willem Bertenstrofee vorig jaar was Jasper van den Hof. Zijn nominatie tijdens het septembercongres in Utrecht overviel hem en hij had al helemaal niet verwacht de ereprijs ook daadwerkelijk te winnen. Door alle verschillende petten die hij door de jaren heen binnen de Jonge Democraten heeft gehad, heeft hij veranderingen zien komen en gaan – en weer zien terugkomen. Hij bepleit dat dit niet erg is en wijst op de scholende rol die de JD vervult. De Vrienden van de JD (VJD) spraken met de uittredend winnaar en vroegen hem wie volgens hem de favorieten zijn van dit jaar.

“Het gaat om het spel, niet om de knikkers”

Kandidatentalk: “Ledenwerving, ik denk dat dat nog iets beter georganiseerd kan worden. ”

Eswara de Mol stelt zich kandidaat als bestuurslid Profilering voor het Landelijke Bestuur van 2021-2022. Ze heeft al een jaar de functie Organisatie gedaan bij het bestuur van de afdeling Rotterdam. Nu wil ze zich landelijk voor de vereniging inzetten en zich hardmaken voor onder andere ledenwerving en de campagne.

Kandidatentalk: “Ledenwerving, ik denk dat dat nog iets beter georganiseerd kan worden. ”