Machteloos aan de macht!

Inzending van Wesley van der Heijden

Als iemand zo bleek is geworden op de wangen, dan ga je meestal naar de dokter want dan is er iets aan de hand. Maar hoe doe je dat met een partij die zo bleek op de wangen is geworden na vier jaar regeren? Ga je daarmee naar de dokter, of vraag je aan focusgroepen wat de oplossing is? Je zou ook naar de toespraken van onze oprichter kunnen luisteren. In 1972 op het congres in Den Bosch denkt Van Mierlo hardop met ons als leden over de vraag of we ieder jaar moeten kijken naar ons bestaansrecht. ‘Het heeft te maken met de afkeer die we hadden, en naar mijn gevoel nog behoren te hebben, van de gedachte dat we een van de zelfgenoegzame middelgrote partijen zouden worden, beurtelings hengelend naar een machteloze deelneming aan de macht’. Je zou kunnen zeggen dat van Mierlo voorspellende gaven had, of dat de geschiedenis zich herhaalt. Maar anno 2020 zijn we een partij geworden die krampachtig aan de macht wil blijven.

Machteloos aan de macht!

De Tirannie van de Ervaring

Inzending van Tália Cliteur

D66 staat bekend als de partij voor hoogopgeleiden, en dat is niet zonder reden. Velen van onze (zichtbare) bewindspersonen als medebestuursleden zijn immers hoogopgeleid. Daarbij wordt binnen de partij grote waarde gehecht aan ervaring, vooral relevante ervaring. Een belangrijk streven, zou men denken, gezien men wel wil dat bewindspersonen hun werk degelijk en gericht kunnen uitvoeren.

De Tirannie van de Ervaring

Een verdediging van (neo)liberalisme

Inzending van Mathijs Kramer

Tegenwoordig wordt het binnen D66 steeds meer en vogue om kritischer te staan tegenover het liberalisme. In Trouw konden we lezen dat de directeur van ons wetenschappelijk bureau de verhouding tussen arbeid en kapitaal ‘ontspoord’ vindt.  De Jonge Democraten zijn inmiddels voorstander van het flink verhogen van het minimumloon en zijn voor een miljonairstaks. Ook de Tweede Kamerfractie is onder Rob Jetten een linksere weg ingeslagen, zo blijkt uit zijn Kerdijklezing.

Een verdediging van (neo)liberalisme

Participatiegelijkheid: naar een socialer liberalisme

Inzending van Joris Canoy

Een middenpartij zijn is nooit makkelijk. Vanuit rechts wordt D66 steeds meer als linkse partij omschreven terwijl vanuit linkse flanken de partij als neoliberale partij bestempeld wordt. Nu de programmacommissie volop bezig is, is het belangrijk om dezelfde vraag te stellen die wij als partij al sinds de oprichting op ons bord krijgen: waar staat D66 nou eigenlijk voor?

Participatiegelijkheid: naar een socialer liberalisme

Voor het bestaansrecht van D66

Inzending van Chris Dams

Als iets jarenlang op een bepaalde manier gebeurt, is het dan de juiste manier? In 2020 worden we als samenleving geconfronteerd met het feit dat we jarenlang onbewust onbekwaam zijn geweest. De corona-crisis wees op de zwaktes in ons systeem. Het virus was amper gaan liggen toen ‘Black Lives Matter’ structurele onderdrukking op basis van huidskleur blootlegde. Het is een wake-up call die we moeten omarmen als individu, als volk en al helemaal als D66. Laten we breken met de macht der gewoonte.

VErder lezen