Gezondheidspreventie niet liberaal? Een kortzichtige reflex!

Inzending van Katinka Wesseling

Een initiatief tot gezondheidspreventie wordt vaak snel van tafel geveegd, omdat het niet liberaal zou zijn. Vanuit klassiek-liberaal oogpunt is dit begrijpelijk. Maar D66 is niet klassiek-liberaal en trots op zijn sociaal-liberale fundament. Om deze sociaal-liberale visie waar te maken, is juist een sterker preventiebeleid nodig. De automatische reflex dat gezondheidspreventie per definitie niet liberaal is, moet eruit. Deze reflex kapt de discussie over preventie onterecht voortijdig af. Daarentegen moet het besef dat het ontbreken van een sterk preventiebeleid niet liberaal is, erin. Deze bewustwording opent deuren naar een verrijkte discussie over preventie. En dit is hard nodig, want zonder een sterk preventiebeleid hebben burgers geen werkelijke individuele vrijheid in een samenleving beheerst door vermogende bedrijven.  

Gezondheidspreventie niet liberaal? Een kortzichtige reflex!

De verborgen kosten van globalisering: lokalisme als oplossing

Inzending van Jesse Markus

De coronacrisis heeft ons laten inzien hoe afhankelijk we zijn van elkaar. Niet alleen op nationaal, maar ook op wereldwijd niveau. Globale supply chains en bedrijfsketens zijn onder druk komen te staan. Globalisering heeft gezorgd voor een snelle verspreiding van het virus en binnen afzienbare tijd is de economie krakend en piepend tot stilstand gekomen. In deze context ontstond er tevens een internationale vechtmarkt om medische hulpmiddelen waarbij individuele landen ladingen mondkapjes op het vliegveld tegen woekerprijzen kochten, waardoor armere landen achter het net visten.

De verborgen kosten van globalisering: lokalisme als oplossing

Financiële vrijheid voor iedereen…

…waarom een basisinkomen het beste is voor mens, samenleving en planeet.

Inzending van Perry Stet

Net zoals een groot deel van de Jonge Democraten heb ik een sterke mening over het basisinkomen, maar ik ga het vandaag niet hebben over de economische gevolgen of de betaalbaarheid van een basisinkomen. Nee, ik ga een persoonlijk verhaal vertellen. Een verhaal over wat ik de afgelopen 3 jaar heb meegemaakt en hoe financiële zekerheid of het ontbreken hiervan mij beïnvloed heeft.

Financiële vrijheid voor iedereen…

Omarm je Radicalisme!

Inzending van Vincent van Roon & Juul Schilders.

D66 is géén pragmatische middenpartij

Iconisch is de poster van de Vrijzinnig Democratische Bond uit 1922. Het ‘Schip van Staat’ vaart op de kijker af, tussen de onheilspellende kliffen aan weerszijden: Revolutie en Reactie. Toch is deze poster emblematisch voor een probleem dat D66 achtennegentig jaar later nog parten speelt. Varend in het midden ontwijkt het schip dan wel keurig de kliffen, maar voor ons als kijker blijft totaal onzichtbaar waar het schip eigenlijk heenvaart.

Omarm je Radicalisme!

De sociaalliberale wil is de kinderloze vader van de daad

Inzending van Jelrik Westra

Van de paarse kabinetten in de jaren 90 wordt wel gezegd dat, boven het eigenlijke beleid dat zij hebben gevoerd, het bestaan van deze kabinetten überhaupt de belangrijkste prestatie was van Wim Kok en de zijnen. De idealen staan boven de uitvoering daarvan. Zo gaat het anno 2020 ook nog te vaak bij een van de oude hoofdrolspelers in de kabinetten-Kok: ons eigen D66. 

De sociaalliberale wil is de kinderloze vader van de daad

Aan de ideeën ligt het niet

Inzending van Casper Jongeling 

D66 is altijd de partij geweest van de vooruitstrevende ideeën. Het is de partij die vooruit durft te kijken en durft na te denken over hoe de toekomst zou moeten zijn. Maar het is ook de partij die vindt dat alles wel redelijk moet zijn. ‘Redelijk radicaal’ is immers ook de slogan. Helaas wordt redelijkheid te vaak omgezet in behoudendheid. Onder de noemer van ‘eigen verantwoordelijkheid’ worden vele progressieve ideeën afgeschoten en dat is doodzonde. Niet in de laatste plaats omdat het gevolg hiervan is dat we minder vrij zijn, hetgeen regelrecht ingaat tegen de principes van D66. In dit essay wordt daarom besproken bij welke twee vrijheden de koers van D66 te behoudend is.

Aan de ideeën ligt het niet