“De standpunten van de JD moeten veel scherper bij D66 op het netvlies staan”

Na het interview heeft Elise Stroop (21) een college over de weerbare democratie. Wat dat betreft is het logisch dat de portefeuillehouder Democratie & Openbaar Bestuur het leuk vindt dat er voor de functie politiek dit congres iets te kiezen valt. Al hoopt ze natuurlijk dat de keuze uiteindelijk in haar voordeel valt.

Hoe leg je op een kringverjaardag uit waarom de JD zo leuk is?
Ik vind het leuk om met enthousiaste JD’ers van gedachten te wisselen over sociaal-liberale politiek. Ook is de JD het platform om je idealen te verwezenlijken en onderwerpen aan te kaarten, ook bij politici en bestuurders.”

Het thema van deze papieren DEMO is ‘Krimp’. Wat zijn jouw associaties daarbij?
“Het is een breed begrip, maar als portefeuillehouder Democratie & Openbaar Bestuur moet ik vooral denken aan krimpregio’s, waar voorzieningen de laatste jaren zijn uitgehold. D66 moet daar wel echt een goed verhaal voor hebben. Ze hebben zich al ingezet voor bijvoorbeeld opgeheven buslijnen, maar daar moeten we als JD ook verder aan werken.”

Waar heb je het meeste zin in?
Om met andere mensen binnen het LB, de werkgroepen, commissies, afdelingen en leden nieuwe input en nieuwe ideeën op te halen voor JD-standpunten, en die vervolgens naar D66 te brengen.”


Op welke thema’s moeten de Jonge Democraten volgend jaar gaan lobbyen?

“Bij Europese verkiezingen denk ik aan inzet op de klimaatcrisis, natuurherstel, opvang van vluchtelingen en het waarborgen van de democratische rechtsstaat. Ook het afschaffen van het vetorecht binnen de EU, waar Sigrid Kaag over sprak op het D66-congres, is bij de Europese verkiezingen een belangrijk thema. Daarnaast moeten we bij deze verkiezingen proberen meer jongeren naar de stembus te krijgen!

Landelijk spelen naast die thema’s ook het wegnemen van kansenongelijkheid in het onderwijs en de aanpak van het woningtekort. Daarbij moet je ook iets doen met het gekelderde vertrouwen in de politiek, dat heeft de winst van de BBB bij de PS-verkiezingen nog eens extra duidelijk gemaakt. Tot slot vind ik persoonlijk als jonge transvrouw vrouwenrechten en LHBTI-rechten heel belangrijk. Die staan wereldwijd, maar ook in Nederland onder druk en het is goed dat de JD daar ook aandacht voor vraagt!”

Het belangrijkste is dat alle kennis en kunde binnen de JD goed benut wordt en dat is nu niet altijd zo

Plannen


Wat is het belangrijkste dat je voor elkaar hoopt te krijgen?

“Als Landelijk Bestuur heb je niet alle wijsheid in pacht. Het belangrijkste is dat alle kennis en kunde binnen de JD goed benut wordt en dat is nu niet altijd zo. Het is belangrijk om de krachten te bundelen, iedereen te betrekken en contacten te intensiveren, ook naar buiten toe. Je wilt eigenlijk dat Kamerleden de nummers van JD’ers met kennis en kunde in hun telefoon hebben staan en vice versa, zodat we snel en makkelijker invloed kunnen uitoefenen. Daarmee bevorder je dat de standpunten van de JD veel scherper bij D66 op het netvlies komen te staan.

Hoe gaat het nu bij het betrekken van leden in je huidige functie?
Toen we bijvoorbeeld de resolutie Democratie & Openbaar Bestuur gingen schrijven, probeerde ik naast de mensen in mijn werkgroep ook andere mensen actief te betrekken. Zijn er vragen of ideeën? Ik denk dat dat goed gelukt is, de resolutie is bijna unaniem aangenomen.

Er zullen ook momenten zijn dat leden denken: Hé LB, ik heb een tentamen, laat me met rust.
“Zeker. En daarom is het belangrijk dat je mensen niet last minute informeert. En als mensen het echt te druk hebben moet je proberen het op een andere manier op te lossen.”

Hoe wordt de relatie met D66?
“Als je als JD invloed wil uitoefenen, is een goede relatie met D66 essentieel. Daarom moeten de persoonlijke contacten moeten goed zijn. Inhoudelijk mag het scherp en kritisch.”

Krijgen ze het moeilijker of makkelijker?
“Ik ben nu niet bij elk contact betrokken. Ik vind het dus lastig om te zeggen of het moeilijker of makkelijker wordt. Ik wil zelf gewoon scherp zijn op een goede manier.”

Persoonlijk

Hoe zou een bestuur met alleen maar klonen van jezelf eruit zien?
“Ik denk dat we met mij als penningmeester financieel de Jonge Socialisten achterna gaan, haha. Nee valt wel mee, maar ik ben een groot voorstander van zo veel mogelijk diversiteit in het bestuur.”

Liever een Tweede Kamerdebat of reality-tv?

“Helaas zijn er Kamerdebatten die bij reality-tv in de buurt komen. Maar meestal ben ik wel meer van een goed, inhoudelijk Kamerdebat. En zelfs van commissievergaderingen waar echt drie mensen naar kijken.”

Wat onderscheidt jou van je tegenkandidaten?
Als portefeuillehouder heb ik ervaring met het ophalen van zoveel mogelijk input en het omzetten daarvan in concrete resultaten zoals bijvoorbeeld een resolutie. Het benutten van kennis en kunde van andere JD’ers vind ik heel belangrijk. Daarnaast heb ik door mijn rechtenstudie ook goed inzicht in het wetgevingsproces en weet ik hoe je het beste invloed kunt uitoefenen en op welke momenten je dat moet doen.

Zo was er een motie die we vanuit de werkgroep bedacht hebben voor het D66-congres. Die motie roept de Kamerfractie op om in een wetsvoorstel over de aanpak van de stikstofproblematiek te zorgen voor een stok-achter-de-deur-bepaling voor het geval decentrale overheden te weinig of niets doen om de stikstofdoelstellingen te halen. Dat deze bepaling ontbreekt in het wetsvoorstel, heb ik ontdekt door dit wetsvoorstel door te spitten.”

Heb je een plan voor als je het niet wordt?
“Dan blijf ik graag portefeuillehouder, mits mensen het daarmee eens zijn natuurlijk, en ga ik door met mijn leven, haha. Maar ik hoop natuurlijk dat ik me in het LB kan inzetten voor de belangen van jongeren.”


Bron foto: Verstrekt door geïnterviewde

Geef een reactie