Young Women in Politics: de PJO-overstijgende ondersteuning voor jonge vrouwen in de politiek

Young Women in Politics is een politiek neutraal initiatief om de positie van jonge vrouwen in de politiek te versterken. Met een event en een netwerk dat politieke jongerenorganisaties (PJO’s) overstijgt, krijgen jonge vrouwen de steun om de politieke arena te overwinnen. Het initiatief is opgericht en wordt gerund door jonge vrouwen van verschillende politieke jongerenorganisaties. Lisanne van Damme, portefeuillehouder Diversiteit en Participatie bij de Jonge Democraten (JD), is medeoprichter van het initiatief en zet zich binnen en buiten de JD in om jonge vrouwen in de politiek te ondersteunen. De DEMO ging met haar in gesprek om meer te leren over het netwerk, het belang van jonge vrouwen in de politiek en de obstakels die zij ervaren.

Hanna Gonsalves

Wat leuk dat je gestart bent met Young Women in Politics. Hoe kwam je op het idee om dit initiatief te starten?

“Young Women in Politics is ontstaan vanuit de behoefte om jonge vrouwen in de politiek te ondersteunen. Zelf doe ik mee aan the Youth Class of the Alliance of Her. Dit lijkt een beetje op wat we willen bereiken met Young Women in Politics, alleen is dat georganiseerd vanuit ALDE, een Europese partij in het Europees parlement waar D66 lid van is, en LYMEC, de jongerentak van ALDE. Voor het traject van the Aliance of Her komen we met een groep jonge vrouwen uit heel Europa die echt de politiek in willen een paar weekenden in een jaar samen waarbij we trainingen krijgen. Tijdens deze trainingen leren we over wat er allemaal komt kijken bij politiek actief worden en je staande houden in de politiek. Waar ik tegenaan loop, is dat bij PJO-congressen altijd weer de jongens inspreken en we de vrouwen amper horen. Het is steeds een wedstrijd van ‘wie laat zich het meeste horen’. De vrouwen denken dan ‘laat die jongens maar gaan’, terwijl het juist belangrijk is dat de vrouwen dat podium pakken. Dit speelt niet alleen bij de Jonge Democraten. Dit soort verhalen horen we van veel verschillende politieke jongerenorganisaties. Mannen die staan al klaar, terwijl vrouwen vaak tien keer nadenken of ze de stap willen nemen. Terwijl wij dit heel goed kunnen als vrouwen. Alleen moeten vrouwen dat wel voelen. Dus dat meegeven aan vrouwen en daar ook de handvatten voor bieden, dat is wat we willen met Young Women in Politics.”

Je vertelt dat vrouwen over het algemeen minder snel inspreken dan mannen op congressen en dat dit bij meerdere PJO’s een probleem is. Los van dat dit iets is waar binnen de PJO-wereld natuurlijk aan gewerkt moet worden, lijkt er dus behoefte te zijn aan een vrouwennetwerk net als de Aliance of Her. Wat was voor jou het moment dat je besefte dat je dit iets wilde doen voor vrouwen in de PJO-wereld?

“Zelf heb ik meegemaakt hoe belangrijk het is als je gesteund wordt door vrouwen uit de politiek bij jouw stappen in de politieke wereld. Vanuit mijn rol als portefeuillehouder Diversiteit en Participatie raakte ik in gesprek met Juliëtte van Gilse, provinciale statenlid van de VVD. Met haar heb ik het gehad over mijn ambities voor de Provinciale Staten. Zij linkte mij weer met Lyke van Veen, die statenlid is voor D66. Zij hebben mij geholpen mij voor te bereiden op alles wat er komt kijken bij de kandidatuur voor statenlid. Door met hen te praten wist ik goed te verwoorden wat ik wilde met de provinciale staten en welke vragen ik kon verwachten voor de gesprekken met de Lijst Advies Commissie. Bovendien maakte de gesprekken met hen mij nog gepassioneerder om de Provinciale Staten in te gaan. Ze namen mijn twijfels weg en ik dacht daardoor ‘ik kan het’. Juist die steun op die manier is heel fijn, ongeacht partijkleur. Ik merkte ook echt dat ze mij wilden helpen. Alleen moet je elkaar wel weten te vinden als vrouwen.

Er moeten meer vrouwen in de politiek komen, ongeacht partijkleur

Lisanne van Damme

Je ziet dat de man/vrouw verdeling erg scheef is bij politieke jongerenorganisaties. Dit is een probleem omdat dit een poule is van mensen die interesse hebben in de politiek en daar ook vaak in doorstromen. Het is noodzakelijk dat die man/vrouw verdeling meer in balans komt. Dat is tenslotte de basis. Daarmee kun je de toekomst veranderen.

Dit is niet iets wat alleen bij de JD of de JOVD of bij PerspectieF speelt. Dit is overal. Bij elke partij zijn meer mannen dan vrouwen actief. Juist als vrouwen moeten wij elkaar ondersteunen en inspireren. Dat merken we nu ook in de groep. Zo nam iemand uit onze groep van de JOVD haar huisgenoot mee die geïnteresseerd is in de politiek, maar nog niet actief is bij een PJO. Het kan dus ook om vrouwen gaan die nog niet per se lid zijn van een PJO, maar wel die politieke interesse hebben en dit kunnen gebruiken als opstapje. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kijken welke partij bij hen past en in dit netwerk al vaardigheden ontwikkelen. Want er moeten meer vrouwen in de politiek komen, ongeacht partijkleur.”

En dan uiteraard de vraag, welke rol spelen non-binaire personen binnen het initiatief?

“Uiteraard is Young Women in Politics een initiatief waarbij we graag inclusief willen zijn. Dit betekent dat we niet graag mensen uitsluiten. Het uitsluiten van mannen is, in elk geval voor in deze fase van het initiatief, nodig. Het initiatief richt zich echt op vrouwen. Dit betekent niet dat non-binaire personen niet welkom zijn, wel is het aan hen of zij zich prettig voelen om deel te nemen. Op den duur is het natuurlijk niet houdbaar om de versteviging van de positie van vrouwen in de politiek met alleen vrouwen te bewerkstelligen. Iedereen is daarvoor nodig. Daarom willen we ook zeker, in een later stadium, kijken welke rol mannen kunnen spelen binnen het netwerk. Mocht het zo zijn dat er ook behoefte zou zijn aan een netwerk voor non-binaire personen in de politiek, ben ik uiteraard bereid om te helpen bij het opzetten hiervan en willen we als Young Women in Politics daar graag mee samenwerken.”

Hoe denk je dat Young Women in Politics kan gaan bijdragen aan het versterken van de positie van jonge vrouwen in de politiek?

“We zitten nog in de opstartfase. Ons eerste event is op zondag 20 november. Voorafgaand daaraan hebben we op woensdagavond 9 november een pre-activiteit. Tijdens die avond gaan we brieven schrijven naar vrouwelijke politici. Er is natuurlijk veel te doen rondom de haat die vrouwelijke politici over zich heen krijgen. Buiten dat het natuurlijk erg is dat politici zoveel haatberichten en erger krijgen. Is de kritiek de kritiek op vrouwelijke politici onevenredig heftig. Als positieve tegenbeweging willen we samen met jonge vrouwen die politiek actief of geïnteresseerd zijn, brieven sturen naar vrouwelijke politici waarin we juist vertellen wat we zo goed aan hen vinden.

Het gaat echt om handvatten bieden en met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te leren

Lisanne van Damme

Tijdens het event op zondag 20 november zullen de deelnemende jonge vrouwen trainingen volgen die handvaten bieden om als vrouw actief te kunnen zijn of worden in de politiek. Deze trainingen worden gegeven door vrouwelijke politici. Bovendien zal er dan een start worden gemaakt van het netwerk waarbij ze samen ervaringen kunnen uitwisselen over hoe zij zich staande houden en plezier houden in de politiek. Het gaat echt om handvatten bieden en met elkaar in gesprek gaan om van elkaar te leren.”

Er zijn organisaties zoals Stem op een Vrouw, die zich ook hard maken voor de positie van vrouwen in de politiek. Wat onderscheidt Young Women in Politics van Stem op een Vrouw?

“Organisaties als Stem op een Vrouw doen heel goed werk. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen er 459 extra vrouwen zijn verkozen dankzij dat initiatief. Dat is natuurlijk heel goed. Bij de politieke jongerenorganisaties zie je helaas nog geen sterke verandering. Daarom is het goed dat we juist met jonge vrouwen uit die PJO’s dit initiatief zijn gestart. Zij hebben namelijk die ervaring en weten waar jonge vrouwen tegenaan lopen. Wij willen echt handvaten en een netwerk bieden. Wij willen met elkaar dit probleem aanpakken. Juist al die organisaties voor vrouwen in de politiek samen kunnen de echte verandering creëren. Hoe meer hoe beter!”

Hoe zie jij de toekomst van Young Women in Politics voor je?

“Voor nu gaan we ons focussen op de pre-activiteit en het event op 20 november. Wees vooral bij! Het wordt heel inspirerend! Ik hoop dat de events die zullen volgen groter worden en we een echt bruisend netwerk krijgen met een bestuur. Zodanig dat vrouwen als ze lid worden bij een PJO dan meteen ook lid kunnen worden van Young Women in Politics, zodat zij meteen ook deel kunnen nemen aan trainingen en netwerkactiviteiten. Op die manier kunnen we een groot politiek neutraal netwerk opbouwen waarbij vrouwen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen. Zo vormen we een vuist tegen de (oude witte) man.”


Lisanne van Damme is portefeuillehouder Diversiteit en Participatie bij de Jonge Democraten en zet zich al lange tijd in voor de ondersteuning van jonge vrouwen in de politiek. Voor iedereen die zich niet identificeert als vrouw, zal Young Women in Politics komend jaar ook een activiteit organiseren. Hierover is meer informatie te vinden op de instagram van het initiatief.

Bron foto: Verstrekt door geïnterviewde

Geef een reactie