Bank- en blancozaken op het 93e JD-congres

Reden om de tegels in het systeemplafond van de Seats2Meet in Utrecht te tellen was er allerminst tijdens het 93e congres van de Jonge Democraten op 10 september. Het openingswoord was niet voor niets ‘laten we snel beginnen’ en het zullen dan ook vooral de mensen aan de staantafels zijn geweest die niet af en toe op het puntje van hun stoel zaten. 

Jelrik Westra en Richard Korpel

Het congres stond in het teken van de ‘Duvescheid’(/Hetterkot)-overgang. Bij het afscheid van het oude bestuur was het weer een ivoniehiaanse bedoening, met ‘world’s best boss’-mokken, anekdotes over de uitsmijter Joke en heel veel knuffels. Die collectieve dankbaarheid moet het nieuwe bestuur het komende jaar nog verdienen en in dat opzicht zal het financiële blok niet helemaal goed zijn gevallen.

Bankzaken

Zo was er kritiek op de kosten voor het opknappen van het JD kantoor, om representabeler te zijn voor gasten en ten bate van de veiligheid (”Het is onveilig, bijvoorbeeld de keuken. Het ziet er niet uit”). Oud-voorzitters en penningmeesters twijfelden of daar wel 17.000 euro naartoe moest gaan. Nog controversiëler wellicht, waren de plannen voor het wintergala: 20.000 euro, waarvan 10.000 wordt opgebracht door ledenbijdragen. Het bestuursargument dat het gala vooral diende om geld dat aan het eind van het jaar overblijft op te maken, mocht in de discussie weinig baten.

In het behandeling werden de kantoor- en galaplannen ook afgewogen tegen de bredere financiële plannen van bestuur Duvekot. Tegelijkertijd wordt er namelijk bezuinigd op de afdelingsbudgetten -al zal dat met projectsubsidies gecompenseerd worden- en evenementen als het septembercongres en het verjaardagsfeest. Dat zijn zaken die juist bijdragen aan de ledenbinding die de JD nu zo hard nodig zegt te hebben, het is immers een van de speerpunten van het beleidsplan. Voormalig voorzitter Léonie Janssen: “Het beleidsplan van dit bestuur komt niet overeen met hun begroting.”  

Ook bij de begroting was het niet vanzelfsprekend dat deze aangenomen zou worden

Het bestuursamendement op de begroting van dit jaar ging uiteindelijk toch van tafel, waardoor ook het wintergala op losse schroeven kwam te staan. In de wandelgangen werd door voorstanders gemord (”Leden hebben niet opgelet en nu hebben we een gratis wintergala weggegooid”). Toch was de meeste kritiek gericht op de financiën zelf. Ook bij de begroting was het niet vanzelfsprekend dat deze aangenomen zou worden, al besloot de overgrote meerderheid uiteindelijk het henzelf, het bestuur en de vereniging ook weer niet zo moeilijk te maken. 

Penningmeester Mathijs Kramer stelde achteraf dat hij het ‘kut’ vond, maar gaf ook aan dat er nog mogelijkheden waren, ook met betrekking tot dat illustere wintergala. Voorzitter Kalle Duvekot zei eveneens dat men ging kijken hoe de voorgenomen plannen toch meegepakt kunnen worden. Hierin werden ze ‘s avonds aan de bar bijgevallen door oud-penningmeester Jasper Klasen: “De leden hebben het bestuur een ferme waarschuwing meegegeven, maar het is niet alsof ze nu tot nieuwjaar geen nieuwe plannen kunnen opzetten.”

Diversiteit in stemmen

Natuurlijk was het financieel blok slechts een klein dagdeel en kwamen er ook andere zaken aan bod. Zo was er de discussie over het afschaffen van de blanco-stem. Dit zou stelselmatig te verwarrend zijn voor de stem-en notulencommissie en daarnaast de facto gewoon een tegenstem zijn. Uiteindelijk bleek de blanco voor een meerderheid inderdaad een manco. Wat de DEMO hiervan vond? Blanco. 

Een ander heet hangijzer was het ontbreken van voldoende diversiteit bij het inspreken. Hierop kwam het voorstel om, bij wijze van experiment, op het volgende congres voor elke twee mannen een vrouw te laten inspreken. Bij Dwars, waar deze succesvolle maatregel van is afgekeken, is de verhouding zelfs verplicht fifty-fifty. Die verhouding was er bij de stemming echter niet. Een meerderheid vond het te dwingend en vreesde onder andere dat leden gedwongen hun gender moesten labellen.

TikTok-kippenhok

Beduidend minder vernieuwend, maar toch weer bruisend, was de discussie om TikTok niet langer te gebruiken. Maar het was met name de vleesdiscussie die wellicht iets te lang onder de hittelamp had gelegen. Afgezien van de vraag of het de samenwerking met andere verenigingen bemoeilijkt is de discussie, hoewel altijd levendig, wellicht wat overgekookt. 

Het congres bleef dikwijls kritisch en nam niet alles zomaar over

Gelukkig was het allerminst een strop om leden te horen oreren over het al dan niet weghalen van het woordje ‘’strop’’ bij stropdas’’. Hoewel er gedegen tegenargumenten werden gegeven ”Hebben we het bij Dassen nou over het kledingstuk, het dier of de wannabe-D66’er?”) bleken de JD inderdaad geen paupers. Alhoewel; daar zal de aanwezige JOVD’er, die bij een veiling voor het goede doel zijn gastsprekersschap zo gul gekocht had, anders over gedacht hebben. 

Serieuze content was er ook, zo waren er veel voorstellen ingediend door de commissie van beroep over de behandeling van geschillen. Ook het harde werk omtrent de invoering van een gedragscode, met hete hangijzers als time-outs en bewijslasten, kan niet onbenoemd blijven. Het congres bleef dikwijls kritisch en nam niet alles zomaar over. Bij andere zaken was het meegaander, zoals bij de actuele organimo om congressen goedkoper te maken voor minderjarigen. 

Neutraal of toch blanco?

De DEMO ging bij de borrel langs bij leden voor een reactie. Deze bleken inmiddels al te melig en veel meer dan ‘sympathiek congres’ en ‘mand’ kwam er niet uit. Kersverse voorzitter Kalle Duvekot had meer te zeggen: ‘’Het was leuk om iedereen weer te zien, met zoveel enthousiasme. Ik denk ook dat de insprekers best divers waren, ten opzichte van vorige keren. En het is leuk om nu het gevoel te hebben echt voorzitter te zijn en echt te mogen beginnen.’’ Op de vraag hoe hij zelf tegenover het diversiteitsorganimo stond om vrouwenparticipatie aan te moedigen, kwam inderdaad de bevestiging dat hij nu echt voorzitter is: ‘’Ik was neutraal’’. 


Bron foto: Jonge Democraten Flickr-pagina

Geef een reactie