Interview: Dianne Jacobs (Kandidaat bestuurslid intern)

Na portefeuillehouder van de werkgroep diversiteit en participatie te zijn geweest is Dianne Jacobs (24) helemaal klaar voor de volgende stap: de portefeuille interne zaken binnen het landelijke bestuur (2022-2023) van de Jonge Democraten. Redacteur Bram van den Heuvel sprak haar op hemelvaartsdag over haar ambities voor het komende bestuursjaar. ‘’Als je ervoor wilt zorgen dat de JD niet aan de beademing moet, moet je ervoor zorgen dat de inbreng van leden groter wordt.’’

Bram van den Heuvel

Waarom heb je je gekandideerd? 

Door mijn functie als portefeuillehouder in de werkgroep diversiteit en participatie heb ik al een kijkje in de keuken gekregen hoe het eraan toe gaat binnen de Jonge Democraten. Zo heb ik bijvoorbeeld door het inclusiviteitsnetwerk al geregeld contact gehad met Silke (interne zaken van het landelijke bestuur, red.). Hierdoor weet ik goed wat er speelt in en rondom de JD. Als ik ergens binnen ben is mijn streven altijd dat ik de vereniging vooruit help en mijn steentje bijdraag waar nodig. Vandaar dat ik me heb gekandideerd!

Wat vindt je ervan dat het aantal actieve leden steeds meer daalt?

Door corona hebben heel veel nieuwe leden niet de kans gekregen om op een normale manier te integreren in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het samen naar activiteiten gaan met je ‘eigen’ JD groepje. Ik ben zelf in juli 2020 zelf lid geworden, dus ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik kan me daarom goed verplaatsen in de mensen die het lastig vinden hun plekje te vinden in de vereniging.

Het is zorgwekkend dat steeds meer functies binnen de JD door een steeds kleiner groepje mensen wordt vervuld. Dit is minder goed voor de kwaliteit, want hoe meer ballen je in de lucht moet houden, hoe minder focus je hebt. Daarnaast is het belangrijk dat de sociale cohesie binnen zowel de lokale als de landelijke organisatie flink verbeterd wordt. Denk hierbij aan het financiële middelen om met een groepje te gaan eten voor een activiteit. Hierdoor kunnen nieuwe leden contacten opdoen en een JD-maatje voor het leven vinden. Door dit soort oplossingen vast beleid te maken, worden de Jonge Democraten hopelijk weer die saamhorige eenheid waar we om bekend staan. 

“Blijf niet alleen voor de inhoud, maar ook voor de gezelligheid!”

 Hoe wil je de actieve leden die er nog zijn behouden?

De wat ‘oudere leden’ die op dit moment de kar trekken binnen de Jonge Democraten moeten zeker binnenboord blijven. Het komt vaak neer op in gesprek gaan, maar we moeten ook zorgen dat de poort richting D66 niet alleen een nieuwe uitdaging hoeft te zijn, maar ook een middel kan zijn om de JD verder te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een D66’er die zowel in een werkgroep zit over onderwijs binnen de JD als binnen D66. Bundel de krachten dus! De link tussen de JD en D66 moet intenser en actiever. Alleen op deze manier hebben de JD en D66 bestaansrecht. 

“D66 en de Jonge Democraten moet meer de dialoog opzoeken met elkaar”

Je werkt fulltime hoe ga je dat combineren met het bestuur?

Normaal staat er 24 uur voor deze functie, maar doordat ik fulltime werk kan ik deze 24 uur nooit halen. Daarom zullen mijn taken deels waar worden genomen door andere bestuursleden. Op deze manier is het voor mij alsnog behapbaar om te combineren. Dit is het enige redmiddel voor het toekomstige bestuur , want een tegenkandidaat interne zaken is er niet. Het is een pittige taak, maar wel een waar ik met veel enthousiasme aan de slag mee wil gaan!

Moet er mee dualisme binnen de Jonge Democraten plaatsvinden?

Het inclusiviteitsnetwerk is door het toenmalige lid interne zaken bedacht. Ik vind het bijzonder dat één iemand zo’n netwerk bedenkt voor een gehele vereniging. Die participatie van leden moet meer naar voren komen; zij zijn het kloppend hart van de organisatie. 

Als je ervoor wilt zorgen dat de JD niet aan de beademing moet, moet je ervoor zorgen dat de inbreng van leden groter wordt. Alleen op deze manier van werken heeft de Jonge Democraten straks weer een gezond  klimaat waar leden zich gehoord voelen.

Lightning round

1. Liever de vrede bewaren en suboptimaal resultaat, of de beuk erin en voor het hoogst haalbare? 

De beuk erin voor het hoogst haalbare. Als ik iets doe wil ik het ook goed doen. 

2. Liever afdelingen met rust laten of afdelingen Micro-managen? 

Ik wil graag de samenwerking opzoeken met de afdelingen. Samen de ledenbinding verbeteren. 

3. Voor of tegen crypto? 

Tegen, omdat het zo slecht voor het milieu is. 

4. Voor of tegen het koningshuis? 

Tegen.

5. Voor of tegen meer directe democratie? 

Voor, zodat beslissingen hopelijk inclusiever gemaakt worden. 

6. Stel er was een tweepartijenstelsel zonder D66. Neig je dan naar VVD of PvdA?

PvdA. Hun opvattingen betreffende diversiteit en inclusie sluiten aan bij mijn opvattingen. 


Dianne Jacobs werkt momenteel als geotechnisch adviseur. 

Bron foto: Verstrekt door de geïnterviewde.

Geef een reactie