Interview: Niels Koppelaar (Kandidaat Secretaris)

Niels Koppelaar (19) wil als secretaris niet slechts op de achtergrond blijven maar juist naar voren stappen om een toegankelijk aanspreekpunt voor alle JD-leden te zijn. Na zijn bestuursjaar als afdelingssecretaris in Leiden-Haaglanden zou Niels zich bovendien graag verder willen inzetten voor de JD door er ‘’. . . op landelijke schaal aan [te] werken dat leden zo laagdrempelig mogelijk geactiveerd kunnen worden.’’ 

Piet Pankratz

Wat vind jij het leukste aan de JD?

Ik vind vooral de sfeer bij de JD erg leuk. Men is erg verbonden met JD’ers uit het hele land en daardoor is de vereniging erg hecht. Bijvoorbeeld bij een landelijk JD-debat waar afdelingen tegen elkaar debatteren kan men ondanks gezonde strijdlust spreken van een vriendschappelijk verenigingsgevoel. 

We zijn nu ongeveer een jaar uit corona, hoe vind je dat de JD ervoor staat? 

We hebben meerdere klappen ervaren van corona. Er is veel geprobeerd tijdens de COVID-19 periode, maar ik weet niet of de JD genoeg op de voorgrond heeft gestaan. De ledenaantallen zijn er in ieder geval niet van gestegen. Het is voor mij relevant dat het goed gaat met de ledenwerving. Ik zie bijvoorbeeld de dalende ledenaantallen in de ledenbestanden. Ik denk dat we de ledenaantallen wel kúnnen laten stijgen. Ik heb bijv. toegang tot de ledenbestanden, dus als een afdeling dat wil kan ik met een afdelingsbestuur afspreken om gewoonweg samen leden te gaan bellen. Of ik zou er in de nieuwsbrief voor kunnen zorgen dat ik leden enthousiasmeer met betrekking tot wat de JD allemaal te bieden heeft. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat men zich in het landelijke bestuur niet alleen bezig hoeft te houden met de zaken van de eigen functie. Ik zou mij waarschijnlijk ook wat gaan bemoeien met de interne kant of de profileringskant, als de bestuursleden  in die functies daar baat bij hebben en daarvoor open staan!

Waarom past de functie secretaris bij jou? Rekening houdend met jouw ervaring in deze functie in het bestuur van Leiden-Haaglanden. 

Ik ben erg snel gegroeid in deze functie, wat ik al merkte ik toen ik in de afdeling Leiden-Haaglanden net begonnen was. Het lag me gelijk heel goed, wat denk ik vooral komt doordat je echt een soort spin bent in het web van het bestuur. Je bent als secretaris verbonden met de hele vereniging en dat was ik ook het afgelopen jaar. 

Zijn er structurele zaken die je anders zou willen doen als secretaris? 

bij de JD moeten we vaak processen opnieuw uitvogelen en informatie opnieuw verkrijgen; er gaat veel verloren.

Het afgelopen jaar heb ik de nieuwsbrief van de afdeling Leiden-Haaglanden een andere tintje gegeven. Ik heb bijv. bovenaan mijn nieuwsbrief toegevoegd: ‘’Ben je nieuw lid? Of wil je actief worden? Stuur een mailtje of app mij!’’ Daarvan merkte ik al snel dat dat erg goed werkt. Door dit soort kleine veranderingen wil ik er op landelijke schaal aan werken dat leden zo laagdrempelig mogelijk geactiveerd kunnen worden. Ook zou men de archieven voor de leden, maar in ieder geval voor het kader, toegankelijker kunnen maken. Bovendien zou het handig kunnen zijn om een historische commissie op te richten die kan graven naar zaken die bijv. niet zijn opgeschreven. Want, bij de JD moeten we vaak processen opnieuw uitvogelen en informatie opnieuw verkrijgen; er gaat veel verloren. Ik ben bijv. het afgelopen jaar bezig gegaan met het opzoeken van alle oud-afdelingsbesturen van Leiden-Haaglanden en het oprichtingsjaar van de afdeling. Zo een historische commissie zou bijv. een mooi archief in de drive kunnen maken, waaruit een bestuur heel gemakkelijk veel informatie zou kunnen halen. Hierbij moet je natuurlijk wel oppassen met de persoonsgegevens.

Persoonlijk 

Wat is een persoonlijk standpunt, waarmee je veel kiezers zou verliezen als je voor dat standpunt zou pushen? 

Ik ben een secretaris! Een secretaris heeft niet zo veel controversiële zaken te bespreken. Daarnaast ben ik ook een heel erg genuanceerd persoon en probeer ik nog niet mijn onderhandelingspositie te roepen voordat ik om de onderhandelingstafel zit. Dus, helaas moet ik de DEMO teleurstellen. 

Wat onderscheidt jou van andere kandidaten? 

Ik ben heel ervaren in de functie en heb de functie het afgelopen jaar echt mijn eigen invulling kunnen geven. Je ziet soms dat secretarissen erg op de achtergrond blijven, maar ik wil wat meer naar de voorgrond stappen en dat doe ik ook al snel, omdat ik denk dat je als secretaris het eerste aanspreekpunt ben. Daarom vind ik het erg belangrijk om zichtbaar te zijn. Als secretaris heb ik veel zicht op het geheel en dat overzicht kan ik met de voorzitter delen, wat ik ook zeker zou doen in het landelijke bestuur. 

Ik denk ook dat men elkaar als bestuur erg kan motiveren om er vol voor te gaan door elkaar te herinneren aan alle leuke ervaringen die men zelf heeft gehad bij de JD

Stel, het is dadelijk toch weer een lockdown. Het is korter licht, de koffieautomaat is stuk. Wat vertel je dan aan jezelf ter motivatie?

Ik ben sinds ik begonnen ben echt gemotiveerd geweest voor de functie secretaris, maar ik denk ook dat men elkaar als bestuur erg kan motiveren om er vol voor te gaan door elkaar te herinneren aan alle leuke ervaringen die men zelf heeft gehad bij de JD. Ik heb in mijn huidige functie als secretaris bij Leiden-Haaglanden ook een lockdown meegemaakt en me toen ook nog goed bezig kunnen houden, dus daar hoef ik me denk ik geen zorgen over te maken. Natuurlijk is het niet fijn dat men elkaar minder kan zien, maar ik ben er ook om de kansen te pakken die bij een lockdown horen. Voor een aantal leden kan de JD tijdens een lockdown bijv. toch wel wat toegankelijker zijn omdat men alleen een zoom-link moet aanklikken om bij de JD betrokken te zijn. 

Heb je een politiek voorbeeld?

Eigenlijk heb ik zelf niet per se één politiek voorbeeld. Ik heb wel voor een aantal politici, zoals Lisa van Ginekken, erg veel respect. Bovendien ben ik een bèta binnen de politiek en zijn er talloze voorbeelden van gewichtige politici met een bèta-achtergrond. Bijv. Angela Merkel, die met een schei- en natuurkundige opleiding erg gewaardeerd wordt binnen politieke kringen. Ik heb veel respect voor haar politieke carrière en kwaliteiten. 

D66 blijkt niet altijd even schoon aan de haak (van Drimmelen etc.) Hoe zie jij die relatie in de toekomst voor je?

Politiek gezien moet je als JD op zulke zaken natuurlijk erg kritisch zijn. Er zijn gewoonweg dingen gebeurt die echt niet kunnen en persoonlijk denk ik dat het huidige landelijk bestuur daarop goed heeft gereageerd. Als secretaris, zakelijk gezien, moet je natuurlijk niet een heel contract openbreken om dingen opnieuw te onderhandelen. Maar, als D66 de interne processen evalueert, biedt dat ook kansen als het gaat om de processen van de JD. 

Lightning round

 • Liever de vrede bewaken en suboptimaal resultaat, of de beuk erin en voor het hoogst haalbare? De beuk erin (zonder dat het té grote gevolgen heeft) en voor het hoogst haalbare. 
 • Liever afdelingen met rust laten of afdelingen micromanagen? Ik vind afdelingen geheel met rust laten in elk geval erger dan té veel begeleiding geven. 
 • Voor of tegen Crypto? Tegen. 
 • Voor of tegen het koningshuis? Tegen. 
 • Voor of tegen meer directe democratie? Voor. 
 • Stel er was een tweepartijenstelsel zonder D66. Neig je dan naar VVD of PVDA? PvdA. 

Leeftijd: 19 

Afdeling: Leiden-Haaglanden 

(Eerdere) Functies:

 • Secretaris Leiden-Haaglanden;
 • Actief bij het Debatteam;
 • Lid van de Stem- en Notulencommissie tijdens congressen; 

Opleiding: 

 • Bachelor Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden (wordt afgerond vóórdat het eventuele bestuursjaar start) 
 • Student-assistent aan de Universiteit Leiden (wordt afgerond vóórdat het eventuele bestuursjaar start)

Bron foto: Verstrekt door de geinterviewde.

Geef een reactie