Interview: Michiel van Alst (Kandidaat Bestuurslid Politiek)

Voor Michiel van Alst (20) was de JD een steun in de donkere lockdowndagen. Nu hoopt de Brabantse kandidaat bestuurslid politiek juist een steun te zijn voor de JD in de ‘tweede klap’: het dealen met de naschokken ervan. ‘’De JD is sterker als de politieke inhoud vanuit de héle vereniging komt en niet alleen van het landelijk bestuur.

Richard Korpel

Wat vindt jij het leukste aan de JD?

Ik ben tijdens corona erbij gekomen en tijdens die toch vaak donkere, afgelegen tijd was het heel leuk om te doen. Als je dan bestuur gaat doen merk je dat je heel snel wordt opgenomen. Naast het politieke gedeelte is de sociale functie van de JD heel belangrijk.

Hoe vindt je dat het nu met de JD gaat?

We zijn nu klap twee aan het krijgen. Corona was duidelijk een klap, maar nu zie je ook dat het lastig is om alles weer offline te krijgen. Bij werkgroepen moet je leden weer zover krijgen de trein in te stappen, want offline is toch leuker. Ik heb goede hoop, maar het is wel strijden.

Leden-engagement is niet je functie, maar ik ben wel benieuwd hoe je dit dan precies zou doen.

Het is niet mijn functie inderdaad, maar vanuit politiek wil ik zeggen: de JD is sterker als de inhoud vanuit de héle vereniging komt en niet alleen vanuit het landelijk bestuur. Het is wel mijn functie en verantwoordelijkheid dat leden functioneren in die werkgroepen. Bij nieuwe ledengesprekken hoor je vaak dat mensen liever eerst regionaal rondkijken, of bang zijn de expertise niet te hebben. Vervolgens zijn de werkgroepen niet heel zichtbaar voor de mensen die niet naar kaderweekenden of congressen gaan. 

‘’Als de lokale werkgroep de eerste twee maanden het wiel opnieuw uitvinden, heb je minder politieke output en dus een minder sterke vereniging.’’

Heb je daar al ideeën over?

Het gaat maatwerk zijn, defensie en filosofie hebben andere activiteiten. Het meermaals uitvoeren van activiteiten, wat Lars en de werkgroep economie nu bijvoorbeeld doen met de pensioentour, is wel geslaagd. Dan moet je wel zorgen dat werkgroepactiviteiten dan ook af en toe buiten de Randstad worden gehouden.  Dat betekent wel vaak meer treinreizen voor PoHo’s. Daar moet je een balans in vinden, anders blijft het  in een Randstedelijke bubbel.

Het nadeel van mijn kandidatuur is dat ik zelf nooit PoHo ben geweest. Ik probeer ze dan nu ook allemaal te spreken, maar zonder te weten hoe het werkelijk gaat in het PKO blijft het lastig om te zeggen: Dát wil ik zo anders doen.

Heb je nog meer plannen?

De overdrachtsmomenten zijn vaak van afdeling op afdeling en van PoHo op PoHo, maar soms verdwijnen je voorgangers van de radar en dan is het belangrijk dat er goede landelijke begeleiding is. Sommige dingen zijn universeel. Als de lokale WG met een nieuwe PoHo de eerste twee maanden van het jaar het wiel opnieuw moet uitvinden, heb je minder politieke output en dus een minder sterke vereniging.  

Je gaf net met enige schaamte aan dat je een dubbellidmaatschap hebt. Hoe zie je die relatie met D66 voor je en waar gaat de JD voor lobbyen?

Als JD kun je binnen D66 lobbyen of schoppen. Ik hoop meer te gaan schoppen en ik denk dat volgend jaar daar uitstekend voor is. Ik denk wel dat er sowieso een crisisjaar voor D66 komt. De economie gaat niet lekker, het label onderwijspartij brokkelt af. Bovendien heb je drie parlementaire enquêtes en een coalitie die hobbelt.

‘’Er valt iets te zeggen voor luider zijn in onze kritiek’’

Ik ben bang dat we als LB ook veel moeten gaan reageren op politieke crisissen. In die hectiek heb ik ergens wel zin, maar ik heb ook ingecalculeerd dat niet alles wat ik wil doen gaat lukken. Om op het lobbyen terug te komen: D66 is een onderwijspartij, maar een heleboel studenten zien dat niet meer zo. Dat ligt het meest voor de hand, zeker nu we Robbert Dijkgraaf daar hebben zitten.

Hoe zie je het schoppen dan voor je?

Kijk, Lars doet intern lobbyen heel goed. Ik weet niet of ik dat zo goed zou kunnen, maar ik hoop van wel. Het nadeel ervan is dat het subtiel is; de JD en de buitenwereld merken er niet heel veel van. Er valt iets te zeggen voor luider zijn in onze kritiek, bijvoorbeeld met ludieke acties. Als neveneffect zet je je dan ook op de kaart bij toekomstige leden.

De vereniging is sterker als de output van alle leden komt, zeg je. Op congressen zie je weinig diversiteit daarin.

Ik heb hierover met de werkgroep diversiteit gesproken en je kan het ook breder trekken naar de hele vereniging. Ik heb niet alle antwoorden hierop, daar heb ik teveel vinkjes voor. Maar als het landelijk bestuur dadelijk voornamelijk uit witte mannen bestaat, wat met de huidige line-up helaas wel dreigt te gebeuren, moet je je wel echt daarmee bezig houden. Er moeten wel rolmodellen zijn.

Er zijn ook relatief weinig nieuwe leden die inspreken.

Klopt ja, dat is meer de algemene angst om je uit te spreken. Want je staat voor tweehonderd man, waarvan sommigen ook weleens vrij scherp en sarcastisch kunnen zijn. Dan is het heel belangrijk dat de congresvoorzitters het evenwicht houden. Mensen moeten alles kunnen zeggen, maar de toon moet vriendelijk blijven. 

Heb je nog plannen voor de provinciale statenverkiezingen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen hadden we ‘’Een JD’er in elke gemeenteraad’’. Volgens mij was het Maarten die kwam met: ‘’Een JD’er in de Senaat’’. Ik denk dat het ook voor zichzelf spreekt dat we gewoon JD’ers op de lijsten gaan ondersteunen. 

Persoonlijk

Stel, het is dadelijk toch weer een lockdown. Het is korter licht, de koffieautomaat is stuk. Wat vertel je dan aan jezelf ter motivatie?

Sinds dag 1 dat ik bestuur was heb ik er juist lol en energie uitgehaald, dat lijkt me landelijk niet anders. De politieke wereld interesseert me mateloos. We kennen allemaal de PoHo’s en werkgroepleden die uren kunnen doorpraten over hun onderwerpen. Dat ik mag overzien hoe de politieke lijn wordt gevormd en bewaakt, dat lijkt me heel gaaf.

Heb je een politiek voorbeeld?

Deze vraag heb ik bij de JD wel vaker gekregen, en ik weet nooit echt welk antwoord ik er op moet geven. De laatste keer noemde ik volgens mij heel knullig Alexander Hamilton. Wel -spoilers- nog voordat hij vreemdging en doodgeschoten werd. Alleen de eerste helft van de musical zegmaar, waar hij zichzelf vanuit niets omhoogwerkt en vanuit z’n idealen handelt.

Wat onderscheidt jou van, pak hem beet, een versie van een bestuurslid politiek dat door artificial intelligence is gegenereerd?

Naast de menselijke kennis die je nodig hebt om het PKO voor te zitten, wil ik me echt onderscheiden in de interne focus. De meningsvorming binnen de JD moet zo toegankelijk mogelijk zijn en daar wil ik me voor inzetten

Lightning round

Voor of tegen het koningshuis?

Van mij mag het blijven. Maar er mag wel minder geld naartoe.

Liever de vrede bewaren of de beuk erin.

Binnen het bestuur de vrede bewaren. Daar moet je een jaar mee opschieten. Naar D66 toe de beuk erin.

Liever afdelingen met rust laten of afdelingen micro-managen?

Afdelingen meer ondersteunen.

Ik had het kunnen weten… Voor of tegen crypto?

Tegen.

Voor of tegen meer directe democratie?

Voor, mits de uitvoering fatsoenlijk is.

Stel er was een tweepartijenstelsel, wordt het dan de VVD of de PvdA?

De PvdA. Ik ben bij de JD gegaan voor het progressieve ervan. De PvdA is me iets te links, maar ik zit wel aan de linkerkant van D66.

Als ik je over een jaar weer spreek op een congres, waar staan we dan als JD en hoe heb je daaraan bijgedragen?

Ik hoop dat we met een succesvol bestuursjaar de tweede coronaklap hebben overbrugd, dat alles weer fysiek plaatsvindt, dat we als JD zichtbaarder zijn en we het tij van de leegloop, ook in expertise, hebben weten te keren. Mijn hele bestuur is na corona lid geworden. Dan merk je dat de kennis over hoe het fysiek allemaal ging is weggevallen. Dus ook heel concreet: hoe organiseer je een ludieke actie?

Want we kunnen niet eeuwig teren op die tank die we naar America hebben gestuurd.

Dat was het plaatsje De Krim geloof ik. Dat kan nu niet meer, hahaha. Misschien is er een dorp dat Kiev of Moskou heet?

Bron foto: Verstrekt door geïnterviewde.

Michiel van Alst (20) is lid van de JD sinds 2020. Hij studeert International Relations and Organizations in Den Haag en is bestuurslid politiek & penningmeester in Brabant. Daarnaast is hij actief in meerdere werkgroepen en voorzitter van team Noord Amerika. 

Geef een reactie