Jonge Democraat in elke Gemeenteraad #4: Sabine Bruijne (24)

Voorafgaand aan de verkiezingen op 16 maart interviewt de DEMO vijf jonge kandidaat-gemeenteraadsleden over hun plannen, campagne en een specifiek thema. Deze keer: Met haar hotelschool-achtergrond hoopt huidig Bestuurskunde-student Sabine Bruijne (24, plaats 2 op de lijst) de gemeenteraad van Hoorn voor iedereen gastvrijer te maken, bijvoorbeeld door het bestrijden van onnodig dure woorden. ‘’Dan wordt ik maar het vervelende meisje. Als ik het daardoor begrijpelijk heb gemaakt voor de mensen op straat ben ik daar tevreden mee.’’

Richard Korpel

Op de D66 website staat dat je al je hele leven in Hoorn woont en een aardig netwerk hebt opgebouwd. Wordt je veel op je kandidering aangesproken?

Ja, eigenlijk wel. Ik was gister een poster aan het wegbrengen toen iemand me op straat aansprak: ‘’Mag ik ook je poster?’’. Het is leuk als mensen oprecht geïnteresseerd zijn in je. Mijn inner circle had niet veel met politiek, maar nu ik me gekandideerd heb, hebben ze allemaal de poster en helpen ze mee met flyeren. Voorheen wilde ze niet eens gaan stemmen. 

Hoe ben je op deze plaats en bij deze partij belandt?

Ik had altijd al affiniteit met de politiek, maar ik merkte dat ik bij de hotelschool daar weinig mee kon. Toen ben ik aangesproken op straat door een D66’er voor een nieuwsbrief en dacht: ‘’Prima’’. Maar ik kende ook al mensen, dus het was al de meest tastbare partij voor mij. Toen ik Bestuurskunde ging doen ben ik me er meer in gaan verdiepen en werd het echt mijn partij. Toen ben ik ook commissielid geworden, en hebben we bijvoorbeeld heel fel gedebatteerd over het standbeeld van J.P. Coen dat nog steeds in Hoorn staat. Om raadslid te worden heb ik eerst met JD-zomercursussen gekeken of dat iets voor mij was. Uiteindelijk kwam ik bij de conceptlijst op plek twee te staan, en dat vertrouwen heb ik bij het stemmen van de leden gelukkig weer gekregen.

Waar komt die affiniteit met politiek vandaan?

Mijn ouders hebben me heel maatschappelijk betrokken opgevoed. Het klinkt raar, maar vrijwilligerswerk was iets dat je moest doen. Maar ook collecteren of bloed doneren bijvoorbeeld. Die maatschappelijke betrokkenheid miste ik bij de hotelschool. In plaats van zo veel mogelijk geld te verdienen door commerciële economie te gaan studeren, vind ik het leuker om na te denken: Wat is het beste voor ons allemaal.

Bloed doneren lijkt me wel dankbaarder werk dan de gemeenteraad, waar je het niet snel goed doet. Zijn er ook dingen waar je tegenop ziet?

Ik heb niet echt een dikke huid en weet bijvoorbeeld nooit zo goed wat ik met schreeuwende mensen moet. De andere kant van dit mooie werk is dat het misschien een mooi streefdoel kan zijn om alle 73.000 inwoners tevreden te houden, maar dat het onrealistisch is. Als je dan leest dat raadsleden steeds vaker bedreigd worden, denk ik: Ik had juist hiervoor de politieacademie achter me gelaten omdat ik dacht: dit is best gevaarlijk, hahaha.

Laatst kwam er een schreeuwende man de fractievergadering binnen, maar dat werd goed opgelost. Ik hoop dat ik daar aan het eind van de vier jaar net zo goed mee om kan gaan, en dat ik het niet mee naar huis neem.

Waar doe je het dan straks voor? Wat zijn je concrete plannen?

Het kan ook een doelbewuste strategie zijn: ‘’If you can’t convince them, confuse them’’.

Daadwerkelijk het verschil maken, met kleine of grote dingen. Als D66 willen we bijvoorbeeld heel graag het standbeeld van J.P. Coen weg hebben, vuurwerk afschaffen, de sluitingstijd voor horeca versoepelen, een wietproef houden en zorgen voor betere fietsverbindingen naar de middelbare school. Voor de langere termijn willen we natuurlijk verduurzamen zodat het water in de haven hier niet straks door zeespiegelstijging onze kant op komt.

Mijn persoonlijke doelstelling is dat ik de politiek toegankelijk wil maken, en dan wil ik vooral heel graag dat mensen normaal tegen elkaar praten. Er worden heel vaak mooie, dure woorden gebruikt voor dingen die niet mooi of duur zijn. Als ik het met mijn theoretische opleiding Bestuurskunde niet begrijp, hoe gaat de bezorgde bewoner op straat het dan begrijpen?

Jij en ik weten misschien wel wat gentrificatie is, maar de gewone man haakt af. Terwijl wonen een heel interessant thema is. Het kan ook een doelbewuste strategie zijn: ‘’If you can’t convince them, confuse them’’. Heel veel terminologie en cijfers gebruiken en dat mensen dan maar denken: ‘oké ik stem wel voor’. Daar wil ik voor waken: we moeten wel die nuchtere west-friezen blijven die normaal praten, zoals we dat ook op straat zouden doen. 

Je hebt de retoriek van collega’s vaak niet in de hand lijkt me. Hoe wil je dat doen?

Elke keer er een punt van maken: ‘’Ik denk niet dat mijn achterban het begrijpt’’. Dan wordt ik maar het vervelende meisje. Als ik het daardoor begrijpelijk heb gemaakt voor de mensen op straat ben ik daar tevreden mee. Al moet je natuurlijk wel de balans houden; die vier jaar doe je wel samen. 

Thema burger en politiek

D66 is momenteel hier het populairst op social media, maar 400 volgers in een gemeente van 73.00 inwoners is nog steeds niet echt veel.

Betrokkenheid is al langer een probleem bij gemeentepolitiek. Hoe houd je burgers betrokken?

Ik ben voor Bestuurskunde mijn afstudeeronderzoek erover aan het schrijven, dus ik hoop daar samen met mijn raadsperiode goed achter te komen. Heel vaak is het: ‘’geen tijd’’. Maar we hebben allemaal dezelfde 24 uur, dus het is ook een keuze. Eigenlijk is het dan: ‘’geen zin’’, maar ook dat zegt nog niet waarom nou niet.

Zijn er nog specifieke groepen ondervertegenwoordigd?

Buurgemeenten hadden al eerder een verkiezing en daar lag het opkomstpercentage rond de dertig procent. Met zo’n percentage is geen enkele doelgroep goed weerspiegeld, dus eigenlijk iedereen. D66 is momenteel hier het populairst op social media, maar 400 volgers in een gemeente van 73.00 inwoners is nog steeds niet echt veel. Dat zegt wel wat.

Bestaat de gemeenteraad ook in Hoorn voornamelijk uit oude witte mannen?

Helaas wel ja, al hebben we wel veel vrouwen. D66 is wel de jongste partij momenteel, onze top drie is gemiddeld 28 jaar. Dat is een betere afspiegeling van de maatschappij.

Maar voorderest dus wel mannen die wel JP Coen nog gewoon zonder voetnoot in het geschiedenisboek hadden.

Ja, of mensen die al 42 jaar in de gemeenteraad zitten en nu opeens voor verandering pleiten. Dan vind ik dat je rijkelijk laat komt.

Denk je dat het uitmaakt dat je jong bent voor de omgang?

Ik denk het wel. Dat mensen denken: ‘’Wat gaat zij nou brengen?’’. Er is geen aanleiding voor, misschien is het mijn eigen pessimistische gedachte. Maar daardoor ben ik juist gedrevener om het tegendeel te bewijzen.

Wat zeg je tegen mensen die de gemeenteraad saai vinden?

Het is pas saai als je een samenvatting van 47 pagina’s krijgt over iets dat veel compacter had gekund. Maar praten over je eigen gemeente, praten met de samenleving en het maken van verschil samen met 45 anderen; dat kan nooit saai zijn.

Criminaliteit

Hoe zit het in Hoorn met de criminaliteit en wat is D66 van plan?

Tot ongeveer vier jaar geleden viel alles mee, maar onder jeugdigen is er nu de tendens met messen op zak te lopen. Ik hoop dat we samen kunnen kijken hoe we die landelijke trend zo snel mogelijk de kop in kunnen drukken. Verder vind ik vuurwerk een veiligheidsvraagstuk en daar moeten we echt vanaf. Maar de rest van de raad is vaak best conservatief en noemt het een traditie, terwijl het dat helemaal niet is.

D66 is van oudsher geen Law & Order partij, en trapt ook vaak op de rem over bijvoorbeeld privacy als het bijvoorbeeld gaat over camera’s op elke straathoek.

Klopt, het is ook niet zo dat je daar alles mee oplost. Het gaat ook om het gevoel van onveiligheid. Ik heb tijdens corona dus de politieacademie gedaan als specialisatie voor mijn bestuurskundeopleiding en mensen voelen zich over het algemeen ‘niet zeer veilig’ in hun gemeente.

Niet zeer veilig?

Nee, maar ze voelen zich ook niet zeer onveilig. Die onderzoeken zijn heel interessant daarin. Als de ‘echte veiligheid’ hoger is voelen mensen zich vaak onveiliger en vice versa. Dan wordt het namelijk meer een uitzondering. Daar ligt een kans.

Een kans om het nog onveiliger te maken, zodat iedereen eraan gewend raakt?

Dat lijkt me een winnende campagnestrategie, hahaha. Nee, andersom natuurlijk.

Campagne

We zaten laatst met wat andere partijen in de kroeg om gedachten uit te wisselen. ‘Bang’ is een groot woord, maar ze verwachten wel wat van ons.

Over campagne gesproken: Wat staat er nog op het programma?

We hebben natuurlijk de posters en flyeren veel, met flyers waar alle negen kandidaten een eigen bericht en eigen thema op hebben. Mijn thema was: jongeren. Verder was ik laatst voor het eerst op de radio om te praten over hoe het is om jong te zijn en in de gemeentepolitiek te zitten. Ik ga zelf ook deze week in debat op een middelbare school met andere kandidaten. En vanavond zit ik bijvoorbeeld in het publiek voor het traditionele ondernemersdebat. 

Voer je nog veel persoonlijke campagne?

Ja, dat doen wij allemaal, maar vooral omdat we willen dat D66 de grootste partij wordt.

Is dat de prognose?

We zaten laatst met wat andere partijen in de kroeg om stoom af te blazen en gedachten uit te wisselen. ‘Bang’ is een groot woord, maar ze verwachten wel wat van ons. Vorige keer hebben we met vijftien reststemmen een derde zetel behaald, nu is vier zetels het doel.

De gemeente stond laatst in de Volkskrant omdat we in deze raad de meeste afsplitsingen hebben van heel Nederland. Er zijn heel veel partijen versplinterd en gefuseerd, eigenlijk is alleen D66 hetzelfde gebleven. Maar het zou dus zomaar kunnen dat de grootste partij maar vier zetels haalt. We gaan het zien!

Sabine Bruijne (24) staat op plek 2 bij D66 Hoorn. Na de hotelschool afgerond te hebben, studeert ze nu Bestuurskunde, waar ze de politie-academie deed als specialisatie. D66 Hoorn heeft momenteel drie zetels in de raad.  

Bron foto: Verstrekt door de geïnterviewde.

Geef een reactie