Jonge Democraat in elke Gemeenteraad #2: Dylan Romeo (25)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen interviewt de DEMO vijf jonge kandidaat-raadsleden over hun drijfveren, plannen, en een specifiek thema. Deze keer: Met zijn ervaring in de communicatiesector hoopt Dylan Edward Romeo (25) een stem te kunnen gaan geven aan jongeren en Caribische Hagenaren: “Er heerst een bepaalde cultuur die zegt dat als je jong bent, je helemaal nog niet zoveel weet en je daardoor niets te zeggen hebt: “Ga jij maar lekker met uitgaan en dat soort dingen aan de slag, wij fixen het wel.” 

Dylan Edward Romeo (25) staat voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen op nummer 15 van de D66-kandidatenlijst en staat de te popelen om straks in de raad plaats te nemen.

Piet Pankratz

Waarom heb je besloten je te kandideren voor de gemeenteraad?

Mijn doel is om jongeren een stem te geven, om ze echt te laten participeren. Gemeentepolitiek gaat zo veel over jongeren. Bijvoorbeeld met betrekking tot onderwijs, studentenplekken, werkplekken en woningbouw. Ook ben ik een Caribische Hagenaar. Dientengevolge wil ik een boegbeeld zijn voor de 15.000 Caribische Hagenaars en hen een betere vertegenwoordiging schenken. 

Er zitten bovengemiddeld veel relatief oude mannen in de gemeenteraad, en relatief weinig jongeren. Hoe denk jij dat dat komt?

Veel jongeren krijgen politiek niet met de paplepel ingegoten en denken daar dientengevolge niet zoveel mee te maken te hebben, terwijl dat juist wél het geval is. Er heerst ook een bepaalde cultuur die zegt dat als je jong bent, je helemaal nog niet zoveel weet en je daardoor niets te zeggen hebt: “Ga jij maar lekker met uitgaan en dat soort dingen aan de slag, wij fixen het wel.” Die cultuur is nog steeds zo sterk dat jongeren denken dat de mensen die deze cultuur in stand houden, misschien wel gelijk hebben. Er zitten nog te weinig jongeren op politieke posities om andere jongeren te motiveren en om door te geven dat de politiek met eenieder te maken heeft. 

Wat zeg je tegen jongeren die de gemeenteraad bijvoorbeeld saai vinden?

Ik ga heel veel met hen in gesprek. Ik ga naar scholen, ik ga naar sportverenigingen, ik kom echt op de plekken waar jongeren zitten. Natuurlijk zijn er jongeren die zeggen: “Wat heeft de politiek nou met ons te maken? Uiteindelijk doet iedereen toch wel wat hij of zij wil.” Ik probeer dan te vertellen dat politiek echt ergens over gaat. Als zij bijvoorbeeld het thema klimaat belangrijk vinden, raad ik ze aan een weg te vinden waarmee zij die belangstelling kunnen verwezenlijken, want er zijn zoveel verschillende manieren waarop jongeren hun steentje kunnen bijdragen. Ook probeer ik altijd alle jongeren die ik tegenkom te stimuleren om te gaan stemmen, want ook hún stem kan er voor zorgen dat er iemand in de raad komt die zij vertrouwen! 

Met welke partijen hoop je lokaal samen te werken straks?

Te allen tijde hoop ik een zo progressief mogelijke samenwerking aan te gaan! 

Mensen weten dat als zij mij een berichtje sturen, zij binnen een dag al een reactie hebben. Daarmee hoop ik echt dat burgers weten dat ik naar hen luister en voor hen klaar sta.

Velen hebben geen idee wat de gemeenteraad doet, hoe wil jij de komende vier jaar zichtbaar zijn voor de burger? 

Ik probeer op mijn eigen sociale media heel erg zichtbaar te zijn door bijvoorbeeld informatieve berichten te delen: Hoe stem je nou? Wat doet zo’n gemeenteraad? Maar ik ga ook heel veel langs scholen en andere instanties om met hen contact te leggen. En ook om te laten zien dat ik niet alleen de laatste twee weken vóór de verkiezingen voor die gemeenschappen op kom, maar ik het hele jaar door investeer in deze groepen mensen. Ik probeer echt aanspreekbaar te zijn. Mensen weten dat als zij mij een berichtje sturen, zij binnen een dag al een reactie hebben. Daarmee hoop ik echt dat burgers weten dat ik naar hen luister en voor hen klaar sta. Ik vind dat écht een verschil met de huidige gemeenteraadsleden. Sommige zie ik namelijk niet in de wijken en alleen op het stadhuis. Dat is wat mij betreft een keuze die je maakt als vertegenwoordiger, maar aan de andere kant denk ik ook dat je juíst in jouw rol als vertegenwoordiger het contact met de mensen aan moet gaan. Zij hebben er namelijk niets aan als men enkel op het stadhuis blijft zitten. 

Waar denk je dat de afstand tussen de burger en de politiek/democratie vandaan komt? 

Ik denk dat het gaat om verschillende factoren. Bijvoorbeeld: Welke woorden gebruik je? Over het algemeen gebruiken politici toch wel vrij complexe termen, voor de gemiddelde Nederlander is dat soms onwijs lastig. Maar ook de huren die stijgen zijn bronnen van onvrede bij heel veel mensen. En als men als burger dan ziet dat daar niets aan gedaan wordt, dan wordt die onvrede natuurlijk alleen maar groter en groter. Met het gevolg dat de burger zijn vertrouwen in de politiek verliest. Het is een combinatie van: hoe presenteer je jezelf, welke woorden gebruik je, welke kleding je draag. Maar ook hoe daadkrachtig je bent om de punten uit je verkiezingsprogramma te realiseren. 

Criminaliteit

Hoe zit het met criminaliteit in Den Haag? 

In een stad als Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, zou men juist denken dat een thema als veiligheid hoog op de agenda staat. Ik zeg niet dat dat nu niet zo is, er gebeurt hartstikke veel. Maar het schijnt nog weinig effect te hebben, want de criminaliteitscijfers rijzen de pan uit. Zeker na twee jaar corona is het wapengebruik onder jongeren bijvoorbeeld fors toegenomen. Onlangs was er nog een actie van de politie Haaglanden zodat jongeren en anderen hun wapens in konden leveren. En toen ik zag hoeveel wapens er door minderjarige jongeren worden ingeleverd, schrok ik. Blijkbaar voelen zich een hele hoop jongeren zo onveilig dat zij met een wapen op zak op straat lopen. Dat merk je heel erg in bepaalde wijken, zoals de schilderswijk. Maar het gebeurt ook in de wat nettere buurten zoals Bezuidenhout of het Valkenboswartier. 

Heb je het idee dat er een verband zit tussen criminaliteit en de afstand tussen de burger en de politiek? Wat zou jij als raadslid willen ondernemen tegen criminaliteit (onder jongeren bijvoorbeeld)? 

Ik denk dat er zeker sprake is van een verband. Een mooi voorbeeld met betrekking tot een oplossing is een buurtpreventieteam, zodat de mensen uit de wijk ook met hun eigen wijkgenoten in gesprek gaan om samen de veiligheid van de wijk zo goed mogelijk te waarborgen. Vergeet bijvoorbeeld ook niet de rol van jongerenwerkers. Er zijn heel veel jongerenwerkers die in de wijk wonen, waar zij ook werken, zodat zij de wijk echt goed kennen. Zo’n jongerenwerker zou dan echt een goed vertrouwenspersoon en een bekend gezicht kunnen zijn voor heel veel jongeren. Als we daar meer op inzetten kunnen we de veiligheid echt naar een hoger niveau tillen. 

Wat ben je verder nog van plan om jezelf in de kijker te spelen qua campagne? 

Binnenkort lanceren wij met de afdeling Den Haag een plan voor de jongeren uit deze mooie stad, met een aantal actiepunten die we in dat plan hebben opgeschreven. Maar ik ga zelf ook echt de wijken in. Ik ga flyeren, canvassen en gesprekken aan met allerlei verschillende mensen. De laatste paar weken wordt het gewoonweg echt knallen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Daarnaast probeer ik online veel zichtbaar te zijn. Ik heb bijvoorbeeld een initiatief gestart voor Caribische vertegenwoordiging met kandidaten uit Delft en Rotterdam, om ervoor te zorgen dat het grotere doel dat wij nastreven zichtbaarder is. 

Hoe groot acht je de kans dat je daadwerkelijk verkozen wordt?

Ik doe mijn best om zo zichtbaar mogelijk te zijn en vanuit de afdeling wordt ook wel gezegd dat ik het actiefste ben. Of dat er ook echt voor gaat zorgen dat ik straks als JD’er verkozen wordt, weet ik niet. Maar laten we het hopen!

Dylan Edward Romeo heeft lang in Zoetermeer gewoond, maar woont al sinds jaren in Den Haag. Hij is als communicatieadviseur werkzaam bij de gemeente Zoetermeer en ook aangesloten bij Samira Rafaela (Europarlementariër D66) in diezelfde positie, om haar zo goed mogelijk te helpen. Dylan is met vijftien (!) lid geworden van de JD en heeft in onze vereniging verschillende posities gehad, waaronder Secretaris van de werkgroep Diversiteit en Participatie. Ook heeft hij een communicatieve bijdrage geleverd aan het landelijke campagneteam van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. 

Bron foto: verstrekt door de geinterviewde, genomen door Christopher Fernando

Geef een reactie