JD, G2 en K3: Een terugblik op het Wintercongres 2022

Het was terug naar het oude nieuwe normaal op de 91e Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten, dat zich weer online afspeelde. Terwijl voor het thema aan duurzaamheid werd gedacht, bleek juist corona helaas duurzamer dan gedacht. Het mocht de pret drukken, maar doordat de staf en de aanwezigen via Zoom net zo hard terugduwden, werd het toch een succesvol congres.

Richard Korpel

De vrijdagavondshow beet het spits af, waarbij er in teams gespeeld kon worden om riante prijzen als men bijvoorbeeld zoveel mogelijk planten in beeld kon krijgen, of kon raden welk lied het congresteam uitbeeldde. Ook ondergetekende (Team Jonge Demokratjes) verspeelde zijn laatste beetje waardigheid in een verwoede poging gratis karten te winnen, om uiteindelijk via een speling van het rad te eindigen met twee gratis muntjes op het volgende congres. Even leek het er nog op dat het rad zelf als perpetuum mobile wellicht het energieprobleem op kon lossen. Maar toen deze zich uiteindelijk realiseerde dat frictie bestond kwam de avond, die net zo goed-geolied verliep als het rad zelf, ten einde.

Op de zaterdag vond onder andere de bestuursverantwoording plaats. Ook waren er pitches voor de Erwin Nypels-stichting en waren er maar liefst zes voordrachten voor de gloednieuwe Commissie van Beroep. Op politiek vlak leidde vooral corona tot veel animatie. De ‘rally-around-the-flag’-periode is nu echt voorbij; Ook de Jonge democraten verwierpen 2G en de kabinetslijn. De dag besloeg verder inhoudelijke gesprekken met Jan van Zanen (burgemeester Den Haag) en met Raoul Boucke en Marjan Minnesma (respectievelijk D66-kamerlid en directeur van Urgenda).

Samen zuur

Op zondag kwam het congres helemaal op stoom, al was die passie niet altijd op de congres-inhoud gericht. Op de zaterdag leek het al even alsof er bitterkoekjes en zure augurken in het gratis borrelpakket hadden gezeten, toen er vernietigende reacties kwamen op een Tiktok die de organisatie had gemaakt. Een actuele (anti-cringe) organimo kon ternauwernood worden voorkomen. De meligheid werd voortgezet in de pickuplines tussen de TV en de SNC (‘’Ben jij de nieuwe minister voor rechtsbescherming?’’ ‘’Nee, waarom?’’ ‘’Omdat je iedere keer mijn hart Weerwind’’).

Op de zaterdag leek het even alsof er bitterkoekjes en zure augurken in het gratis borrelpakket hadden gezeten

Dit werd later aangevuld met minstens zo creatieve raadsels, waarbij ook in de groepschat veel werd meegedaan (‘Wie is de nieuwe minister voor voedselveiligheid?’’ ‘’Sigrid Knaag’’). Ondanks het (grotendeels gespeelde) afgrijzen wist iedereen dat deze dingen, in combinatie met de energizers, het congres alleen maar baatte. Uiteindelijk is de JD soms een beetje als een emotioneel gesloten familie, die haar affectie op rare manieren toont. Bij deze nogmaals hulde aan de organisatie, voor een pres(en)tatie waar je je (vissers/smurfen)hoed voor af kan zetten.

Venijn in de staart

De zondag kenmerkte zich ook door de energie-resolutie, die veel standpunten over bijvoorbeeld biomassa en zonneweiden verder wilde nuanceren. Na het aannemen hiervan wisselde de kersverse hopman van de D66-fractie, Jan Paternotte, zijn sterke inzichten af met anekdotes over het ghosten van Mark Rutte en het onbedoeld in het zadel helpen van Jesse Klaver.

Op zondagmiddag werd het nog spannend bij enkele organimo’s. Ook na een hertelling werd besloten dat de JD voortaan geen budget meer moet aanwenden aan vlees bij evenementen. Tevens stemden de leden uiteindelijk met een krappe marge in, dat er meer mogelijkheden komen om leden te benaderen. Daarnaast wordt het kaderweekend voortaan uitgebreid met onder andere trainers en functionarissen, en worden de congresnotulen van de website gehaald, om (mogelijke) dreiging jegens de daarin genoemde namen te voorkomen.

De discussie over het koningshuis, de hoogsteigen Ajax-Feyenoord van de JD, werd uiteindelijk beslecht in een klinkende overwinning voor de republikeinen. Het argument van Jan Paternotte dat het koningshuis met al haar schandalen een mooie bliksemafleider was voor de premier, mocht niet baten. Wellicht komt hier op het volgende congres nog de crypto-discussie bij als vaste traditie. De motie tot categoriale afwijzing hiervan, werd na aanvankelijk aangenomen te zijn onverwacht nipt verworpen bij de hertelling, hetgeen de gemoederen nog lang bezig hield.

”De discussie over het koningshuis, de hoogsteigen Ajax-Feyenoord van de JD, werd uiteindelijk beslecht in een kleinkende overwinning voor de republikeinen.

Mede door de kortste DEMO-verantwoording sinds tijden was het congres zowaar iets voor tijd klaar. Na het bekendmaken van de beste motietitel (‘Beurs Back Better’) door de SNC, stak voorzitter Joris Hetterscheid nog maar eens zijn hand in het vuur: Volgend congres wordt het fysiek! En inderdaad: Als K3 volgende keer nou weer wordt gedupeerd bij de Jan Terlouwprijs, kan ik daar hoogstpersoonlijk bij helpen door jullie alle kleuren van de regenboog te laten zien.

Door: Richard Korpel

Bron omslagfoto: Verkregen via het landelijk bestuur

Geef een reactie