Ingezonden: Iedere school heeft een GSA nodig

Niet iedereen past in de hokjescultuur van onze maatschappij. Sommigen voelen zich niet thuis in het hokje van ‘man’ of ‘vrouw’. Anderen voelen zich niet thuis in het hokje van ‘homo’ of ‘hetero’. De GSA, Gender & Sexuality Alliances, is er voor íedereen op school en maakt duidelijk dat deze hokjescultuur het probleem is in de maatschappij. (GSA Netwerk, sd) Met daarbij als grootste doel het creëren van een omgeving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en waar elke seksuele oriëntatie en genderidentiteit geaccepteerd wordt. 

Femke Vlagsma

Vijf dagen per week zijn jongeren te vinden op scholen. Scholen zijn dan ook enorm belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen en uiteraard hoort een school dan een veilig klimaat te hebben voor elke leerling: zowel voor LHBTI+ leerlingen en niet-LHBTI+ leerlingen. Het hebben van een GSA op school kan hierbij een reusachtig verschil maken voor een puber die twijfelt over wie die is en op wie die verliefd kan worden. De GSA dient als een ‘safe space’ voor iedereen en heeft daarnaast ook een educatief doel. Vragen kunnen worden gesteld, gesprekken kunnen worden gevoerd, nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan en iedereen is welkom. 

Jongeren die vanaf kleins af aan zijn opgegroeid in een conservatieve omgeving groeien vaak op met een eenzijdig beeld van de samenleving. Huisje, boompje, beestje in een heteroseksuele relatie. Het beeld van de wereld dat deze jongeren hebben, wordt op deze manier erg beperkt. Ook op de scholen is het eenzijdige wereldbeeld terug te zien. Op conservatieve scholen is de schoolleiding in een aantal situaties van mening dat het schoolklimaat al veilig genoeg is voor iedereen. In andere gevallen zien ze er simpelweg het nut niet van in, omdat een GSA niet overeenkomt met de idealen van de school. Juist in deze gevallen is de oprichting van een GSA van belang. Jongeren die in hun eigen omgeving weinig steun ontvangen, wellicht door een conservatieve opvoeding, hebben juist behoefte aan contact met andere jongeren waarin ze zichzelf kunnen herkennen. 

Ook de cijfers liegen er niet om. Eén op de vijf jongeren die zich identificeert als transpersoon heeft wel eens een poging tot levensbeëindiging gedaan. Daarbij heeft 34% van de jongeren die zich identificeren als lesbienne, homoseksueel of biseksueel wel eens gedachten over levensbeëindiging. De voornaamste reden hiervoor is het gevoel van minderheidsstress: het gevoel van stress, omdat je bij een minderheid van de samenleving hoort en afwijkt van de hetero-normativiteit. Door middel van een GSA krijgen jongeren het gevoel dat ze er toe doen, dat er mensen zijn zoals zij en ervaren zij steun aan elkaar. (Prins, 2021)

In het kort is het dus uitermate belangrijk dat elke school een GSA heeft. Voor veiligheid, steun en bescherming van de LHBTI+ leerlingen op school. De GSA zorgt voor dit veilige klimaat op school en kan daarbij zelfs levens redden. 

Door: Femke Vlagsma

Foto: Regenboogvlag verkregen middels creative commons license

Bibliografie

GSA Netwerk. (sd). Opgehaald van https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/

Prins, E. (2021, November 30). Zorg + welzijn. Opgehaald van https://www.zorgwelzijn.nl/hoe-ondersteun-je-lhbt-jongeren-met-suicidale-gedachten/

Geef een reactie