Corona bestrijden is zilver, klimaat bestrijden is goud

Vraag je niet af wat er anders moet na corona, maar wat er anders moet na vandaag! Wij, wereldburgers zijn door de club van Rome al in 1968 gewaarschuwd voor de klimaatproblemen van de toekomst. Als ik dan ook terugkijk naar mijn geboortejaar 1990, overheerst bij mij onbegrip, boosheid en machteloosheid. Want in die 30 jaar die ik kan terugkijken is er niet tot nauwelijks iets aan klimaatverandering gedaan. Om maar te zwijgen over de daarvoorliggende 28 jaar! De wereldwijde biodiversiteit is alleen maar verder afgenomen, droge plekken op de wereld zijn alleen maar droger geworden en natte plekken alleen maar natter.

Inzending voor de schrijfwedstrijd van Joris Sauvé

Klimaatonderzoekers als Stefan Rahmstorf, Friederike Otto, Ed Hawkins en de meteoroloog Karsten Schwanke waarschuwen dat als gevolg van klimaatverandering extreem weer steeds vaker en heviger gaat voorkomen. In zo verre zelfs dat er een moment komt dat de gevolgen niet meer te overzien zijn. Hoewel, met de recente overstromingen en de daarbij vele gewonden, vermisten, doden en miljoenen aan schade in België, Duitsland en ons eigen Limburg lijkt het erop dat we al met dat moment geconfronteerd zijn. Echter, op dit moment lijkt de focus vooral op Corona te liggen. Hoewel dit een wereldwijde pandemie is waar we zo snel mogelijk van af willen, lijkt het erop dat we klimaatverandering, een veel grotere pandemie, zijn vergeten. En hier zijn we dus al in 1968 voor gewaarschuwd.

Een nieuw normaal met meer respect voor én harmonie in de wereld. 

Het tij moet gekeerd worden, wij Nederland hebben als onderdeel van de Verenigde Naties het verdrag van Parijs in 2012 ondertekend. Maar de Jonge democraten moeten steeds met lede ogen aanzien hoe wij Nederlanders telkens weer het slechtste jongetje van de Europese klas zijn, dat we de gestelde doelen van Parijs niet gaan halen. En het is zelfs zo dat in politiek Nederland rechtse partijen die duurzaamheid maar onzin vinden of het “een economische strop” noemen steeds meer terrein winnen. Zo denkt menig FvD’er nog dat CO2 geen kwaad kan ‘omdat het ook in je cola’ zit en wil Cora van Nieuwenhuizen koste wat kost vliegveld Lelystad openen. We moeten hen duidelijk maken dat het nu eens is afgelopen met de ‘traditie’ telkens maar weg te kijken van de klimaatproblemen en cadeautje als 130 km/u uit te delen. Het wordt tijd dat de vervuiler eerlijk wordt beprijsd, dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten gaan dragen en niet telkens de burger het idee krijgt voor de klimaatproblemen te moeten opdraaien. Het kabinet mag niemand laten vallen! 

Dus laten we niemand vallen! Corona heeft onze samenleving binnen een mum van tijd ontwricht. Zij laat zien dat we afhankelijk zijn van elkaar. En toch, diezelfde corona biedt ons de zeldzame mogelijkheid de samenleving te resetten. Een nieuw normaal met meer respect voor én harmonie in de wereld. Een normaal waarbij we grondstoffen hergebruiken, we elektrisch gaan rijden en waarbij de trein een goed betaalbaar alternatief wordt voor vliegen. Willen we toch vliegen? Dan doen we dat bij korte vluchten elektrisch. Willen we verder vliegen? Dan doen we dat op groene waterstof. Het wordt tijd dat we naar een normaal gaan waarbij we minder vlees eten en doen we dat toch, dan doen we dat met respect voor mens, dier en milieu. Klinkt dat als toekomstmuziek?

Duurzaamheid begint immers klein en dichtbij jezelf. 

Nee, voor toekomstmuziek is het al veel te laat! D66, maak juist nu een vuist en geef deze plannen een plek in het regeerakkoord. D66, maak ook een vuist maken tegen regeringsplannen die de klimaatdoelstellingen nog verder uitstellen. Beschouw de verkiezingsuitslag als een boodschap dat Nederland zijn verantwoording naar de rest van Europa en de wereld wil nemen. Jonge Democraten, wij hebben de taak D66 erop te wijzen dat ze ook daadwerkelijk niemand laten vallen. Dat zij zich niet laten meevoeren door het beleid van andere partijen om maar “vriendjes te blijven”. We moeten D66 nog progressief-liberaler maken, hen wijn bij wijn laten schenken in plaats van water bij wijn. Onze kritische Jonge Democraten-toon heeft D66 al jaren scherp gehouden en er ligt nu voor ons Jonge Democraten een nog grotere verantwoordelijkheid D66 scherp te houden, juist nu!

Maar niet alleen als Jonge Democraten kunnen we ons hard maken voor een betere wereld na vandaag. Jij en ik kunnen ook wat doen, sluit je aan bij een bank en andere organisaties aan die hun geld op een duurzame en sociaal verantwoordelijke manier investeren. Kies voor producten die een minder grote impact hebben op het mens, dier en milieu en koop tweedehandse kleding. Duurzaamheid begint immers klein en dichtbij jezelf. Word duurzamer en neem je verantwoordelijkheid, pas dan kunnen we leven na corona, pas dan kunnen we leven na vandaag!


Dit artikel is een inzending voor de schrijfwedstrijd die de DEMO dit jaar organiseert, met het thema: Wat moet anders na corona?

Joris sauvé is afgelopen jaar landelijk kasco-lid geweest en in zijn werk is hij brandveiligheidadviseur bij TAUW Nederland.

Bron omslagfoto: Guillame Meurice

Geef een reactie