Vacatiegeld en onderdrukt feest op het Maastrichtse congres

De eerste hele dag van het congres draaide om de financiën van de vereniging en de bestuursverkiezingen. Een lange discussie over vacatiegeld bepaalde het debat. Zondag behandelde het congres, naast enkele tientallen moties, de resoluties Digitalisering & Automatisering, en Wetenschap.  

Jurgen Verhagen & Bas Buise

Vacatiegeld terug van weggeweest

De Jonge Democraten keurden de Jaarrekening van het landelijk bestuur (LB) zonder veel discussie goed, maar bij de amendementen over het vacatiegeld verliep dat anders. Het debat ging over twee vragen vanuit het LB: voeren we het vacatiegeld weer in voor het volgend bestuur? En kan het huidige bestuur met terugwerkende kracht vacatiegeld ontvangen voor zichzelf? Over beide zaken waren de JD’ers flink verdeeld. 

Het landelijk bestuur pleitte ervoor om het vacatiegeld weer in te voeren. De JD heeft door de Wet Jetten en de grote zetelwinst van D66 veel geld erbij gekregen. Vacatiegeld zou helpen om een functie binnen het LB toegankelijker te maken. Insprekers gaven als tegenargument dat het niet verstandig is om vacatiegeld terug te halen vlak nadat het is ingetrokken twee jaar geleden. Dat zou de begrotings-stabiliteit niet ten goede komen. Een meerderheid van de aanwezige JD’ers was het desondanks met het LB eens en stemden voor de herinvoering.

De prinses kan het ook

De andere vraag van het landelijk bestuur, om met terugwerkende kracht vacatiegeld aan henzelf uit te keren, lag gevoeliger. De landelijke Kasco adviseerde met klem om hier tegen te stemmen omdat het niet van tevoren in de begroting was ingeregeld en bij tijdig ingrijpen het geld ook anders uitgegeven had kunnen worden. Daarnaast zag de Kasco integriteitsrisico’s. Ook waren er onder de insprekers twijfels of er wel een zuiver debat over kon worden gevoerd. Want veel JD’ers kennen landelijk bestuursleden die bij het vacatiegeld baat hebben. Dat kan invloed hebben op het stemgedrag. Ook waren er verschillende leden die vonden dat het LB het geld beter kan terugstorten naar het Rijk: ‘Amalia kan het, dus jullie ook!’ was een creatief argument. 

Uiteindelijk hebben de Jonge Democraten gestemd om vacatiegeld met terugwerkende kracht aan het landelijk bestuur uit te keren. Sympathie met het landelijk bestuur speelde hierbij voor verschillende insprekers mee, zij gaven aan dat het LB hard heeft gewerkt en dit als beloning verdient. Daarnaast noemden voorstanders een meer praktisch argument: het landelijk bestuur suggereerde dat we mogelijk veel subsidie voor de vereniging kwijtraken als we dit geld niet besteden. Dit jaar zou de JD al 24.000 euro minder hebben gekregen van D66 omdat er te weinig werd uitgegeven, aldus de landelijk penningmeester.

De rest van de middag stond in het teken van een lang verkiezingsblok, waarin alle kandidaten uitgebreid werden ondervraagd door het congres. Hierdoor bleef er enkel nog tijd over voor welgeteld twee amendementen op het Politiek Programma. Het podium moest immers tijdig vrij zijn voor de prestigieuze uitreiking van de Jan-Willem Bertenstrofee, welke dit jaar aan Liselot Dujardin werd uitgereikt.

Bijna escalatie van kringverjaardag

Het congresfeest was wegens de aangescherpte maatregelen vervangen door een soort grote kringverjaardag. Om middernacht trok een deel van de JD’ers naar hun eigen hostel, waar de avond onder een gezamenlijk laatste biertje werd afgesloten. Dit tot ergernis van een enkeling, waardoor het LB op de fiets sprong om een eind te maken aan de ‘illegale kelderrave met veertig mensen’. Hiermee werd de after-kringverjaardag ruw de nek om gedraaid.

Gelukkig had de verlengde borrel een dag eerder toch nog de gelegenheid geboden om elkaar na lange tijd (en soms zelfs voor het eerst) te ontmoeten, om de hals te vliegen, op ABBA mee te schreeuwen en met de barman te flirten. Eindresultaat: de zondagochtend begon met verrassend veel frisse gezichten.

Urk op zondag

Voor de boeg lag een weinig spannende dag. Na een aantal amendementen op het Politiek Programma, was het dan eindelijk tijd om aan de 79 geagendeerde politieke moties te beginnen. Waar we normaliter starten met de moties die door de CVZ als belangrijkst worden bestempeld, besloot de ALV dat motie 79 toch écht naar voren gehaald moest worden: Urk is immers een heet hangijzer.

Dit alles leidde tot een verhitte, ludieke discussie over een Urkxit. De Urkers willen graag hun eigen regels, gebruiken, cultuur, religie, criminaliteit, drugs en homofobie behouden en de Jonge Democraten leggen hen daar geen strobreed voor in de weg. De door Arnhem-Nijmegen voorgestelde ontpoldering van Urk werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. 

Verder een opmerkelijk besluit: grotere bedrijven die in de coronacrisis meer winst hebben behaald, moeten zwaarder belast worden. Meermaals werd er door leden opgemerkt dat er tijdens dit congres bijzonder vaak tégen zaken werd gepleit, terwijl het verharde debat misschien juist vraagt om meer oplossingen en positieve ideeën.

Nieuwe Kasco en LB

Last but not least werden de verkiezingsuitslagen bekend gemaakt. Voor de Kasco werden Jordy Broekmeulen en Kyllian van der Put allebei verkozen. Het nieuwe landelijk bestuur zal bestaan uit:

  • Joris Hetterscheid (voorzitter)
  • Hester van Wessel (secretaris)
  • Bart Kessels (penningmeester)
  • Lars Gerrits (bestuurslid Politiek)
  • Tom Urbaschek (bestuurslid Organisatie)
  • Gijs Toussaint (bestuurslid Extern)
  • Silke Kok (bestuurslid Interne Zaken)
  • Eswara de Mol (bestuurslid Profilering)

Ondanks de spoedbehandeling van de resoluties Digitalisering & Automatisering, en Wetenschap (beiden aangenomen) bleven we aan het eind van de ALV steken bij motie 30 van de 79.


Omslagfoto: Stemmen op het Maastrichtse congres, foto: Jelrik Westra

Geef een reactie