Stelling van de Stichting: Te veel WO’ers in ons parlement

Is het een probleem dat onze Tweede Kamer niet zo divers is? Maandelijks krijgt de DEMO een stelling van de Hans van Mierlo stichting, waar vervolgens drie JD’ers op mogen reageren. De rubriek biedt stof tot nadenken, input voor discussies en wie weet wat een schrijver ermee in gang zet.

De stelling van de maand juni luidt:

Er zitten te veel universitair opgeleiden in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer als landelijk voorbeeld

De Tweede Kamer is een gekozen volksvertegenwoordiging. Een van de belangrijkste eigenschappen zou dan ook moeten zijn dat de Kamer Nederland representeert. Nederlanders moeten zich dus kunnen herkennen in hun leiders. Momenteel is dit onvoldoende het geval. Wanneer er meer niet-universitair opgeleiden mensen in de Tweede Kamer zouden zitten, betrekt dit hopelijk meer Nederlanders bij de politiek. Dit landelijk voorbeeld heeft dan wellicht tot gevolg dat er op lokaal niveau ook meer mensen met een niet-universitaire opleiding de politiek ingaan. 

Daarnaast kijken mensen met een niet-universitaire opleiding op een andere manier naar een probleem dan universitair geschoolde. Ze hebben het zelf mogelijk in de praktijk meegemaakt, en zo kunnen er maatregelen opgesteld worden die beter toegepast zijn op de situatie. Nu worden politici nog vaak bekritiseerd, omdat zij te ver van de realiteit zouden staan. Door meer niet-universitair geschoolde politici te hebben, zal de politiek wellicht meer de taal van het volk gaan spreken.

Dianne Jacobs is voorzitter van de werkgroep Diversiteit & Participatie en is daarnaast masterstudent Civiele Techniek aan de TU Delft.

Meer praktisch-opgeleiden voor beter functioneren Tweede Kamer

Diversiteit in de Tweede Kamer is naar mijn inziens erg belangrijk. Op die manier bereik je een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Toch blijkt dat er één aspect van die diversiteit telkens vergeten wordt: het opleidingsniveau van Kamerleden. Ik vind dat hier voortaan meer rekening mee gehouden moet worden.

Allereerst is het belangrijk dat mensen zich goed vertegenwoordigd voelen door de politiek, iets wat ook van belang is voor het vertrouwen in het beleid. Als er voornamelijk universitair opgeleiden in de Kamer zitten, voelen praktisch geschoolden zich minder gehoord. Doordat ze het idee hebben dat Den Haag hen negeert, kunnen zij bijvoorbeeld op populistische partijen gaan stemmen. Dit maakt de politieke kloof alleen nog maar groter.

Ook is er kans op een eenzijdig beleid, omdat de Kamerleden qua opleiding grotendeels dezelfde achtergrond hebben. Dat kan ervoor zorgen dat  er vooral besluiten worden genomen die onbewust voordelig zijn voor universitaire studenten en opgeleiden, maar juist nadelig voor andere groepen.

Daarnaast volgt uit verschillende onderzoeken dat gemengde teams vaak beter presteren. Dit komt, doordat een diverse groep tot nieuwe inzichten en ideeën kan komen. Dit kan het beleid erg ten goede komen.

Ten slotte is kennis uit het werkveld erg belangrijk. In theorie kan een bepaald besluit goed werken, maar, beleid moet ook in de praktijk goed functioneren. Of dit het geval is, kunnen mensen uit het werkveld vaak het beste beoordelen. Daarom is het belangrijk om ook praktisch geschoolden in de Kamer te hebben en te betrekken bij politieke besluiten.

Linda Ruijs is lid van afdeling Arnhem-Nijmegen, de landelijke werkgroep Diversiteit en Participatie en aankomend Biology studente aan de Radboud Universiteit.

Uniformiteit leidt tot een misverstand

Veel politici en parlementariërs zijn hoogopgeleid. En daarbij is zelfs hbo een lage opleiding. Want de overgrote meerderheid in deze beroepskring is universitair geschoold. Ook in de samenleving leeft het gevoel dat hoogopgeleide politici de norm zijn. Dit leidt tot misverstanden, zoals dat de macht in de handen handen ligt van een kleine elite. 

Naast meer directe democratie, wat altijd beter kan uit het oogpunt van een democraat, helpt het natuurlijk als de gehele samenleving vertegenwoordigt is in de Tweede Kamer. Ons parlement moet immers de volksvertegenwoordiging zijn. Daarom zou in de ideale wereld iedereen evenredig vertegenwoordigt moeten zijn: wel of niet hoogopgeleid, wel of niet uit de Randstad, wel of niet blanke man, wel of niet gehandicapt, kortom de hele bevolking moet vertegenwoordigt kunnen worden. En dus niet enkel degene die een wetenschappelijke opleiding hebben afgerond. 

Tot slot een persoonlijke noot. Ik ben een witte, jonge man, met een hbo-opleiding op zak, afkomstig uit de periferie, met een handicap. Met deze kwalificaties is het hoogst onwaarschijnlijk dat ik ooit een vertegenwoordigende functies zou kunnen vervullen. Nu draait het uiteraard niet om mij, maar iedereen moet tenslotte de mogelijkheid geboden worden om daadwerkelijk aan tafel te zitten als over onderwerpen wordt gesproken die iedereen aangaan.

Rens van Dijk is lid van de werkgroep Diversiteit & Participatie, afgestudeerd HBO rechten student en trotse inwoner van Nijmegen.


Lijkt het jou ook wat om te reageren op stellingen in deze rubriek? Mail dan snel dat je mee wil doen naar hoofdredactiedemo@jongedemocraten.nl , o.v.v. Stelling van de Stichting. Wie weet sta jij de volgende keer op de site!

Omslagfoto: Thiery Baudet in zijn studententijd, 18-04-2006. Bron: Annelies Termeer van N8geluiden

Geef een reactie