Kandidatentalk: “Ledenwerving, ik denk dat dat nog iets beter georganiseerd kan worden. ”

Eswara de Mol stelt zich kandidaat als bestuurslid Profilering voor het Landelijke Bestuur van 2021-2022. Ze heeft al een jaar de functie Organisatie gedaan bij het bestuur van de afdeling Rotterdam. Nu wil ze zich landelijk voor de vereniging inzetten en zich hardmaken voor onder andere ledenwerving en de campagne.

Julian Talma

Eswara de Mol (22) heeft net twee premasters gedaan – Onderwijswetenschappen en Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Verder is ze bezig met haar bachelor Bestuurskunde. Dit doet ze in Rotterdam, waar ze al een paar jaar met veel plezier woont. Daarvoor woonde ze het grootste deel van haar jeugd in Zandvoort. Nu staat de ze klaar voor een functie binnen het landelijke bestuur van de Jonge Democraten.

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?

De JD is natuurlijk een topvereniging. Ik wil er graag actiever mee bezig zijn. Tijdens mijn afdelingsbestuursjaar in Rotterdam deed ik de functie Organisatie. Toen merkte ik dat ik ledenwerving erg interessant vond, dus daar wil ik me meer mee bezig gaan houden. Dit jaar zat ik ook in het campagneteam en heb ik me naast ledenwerving veel met de campagne beziggehouden. Ook dat vond ik super leuk, dus vandaar dacht, ik kandideer me voor het LB!

Je hebt dus al een bestuursjaar bij de JD gedaan. Op wat voor manier denk je dat die ervaring waardevol kan zijn voor het komende jaar?

Naast mijn bestuursjaar heb ik sowieso al erg veel ervaring opgedaan binnen de JD, bij werkgroepen bijvoorbeeld. Tijdens mijn bestuursjaar was ik ook veel met ledenactivatie bezig. Ik denk dat dat in het algemeen al helpt voor een functie bij de JD. Daarnaast heb ik al de eerste stapjes gemaakt met ledenwerving, omdat ik daar in het afdelingsbestuur al een beetje mee bezig was. Ik denk dat dat ook helpt.

Een functie bij het LB is volgend jaar parttime. Toch is het belangrijk dat je genoeg tijd hebt om je op het bestuur te richten. Hoe ga je dat aanpakken?

Afgelopen jaar heb ik een soort pauze genomen van mijn bachelor Bestuurskunde en twee premasters gedaan. Ik heb nu ongeveer tweeëneenhalf jaar van mijn bachelor erop zitten, de rest moet ik nog wel afronden. Dat is vooral aan het einde van het jaar.

“Ik denk dat er zeker aan het begin van het schooljaar, dus in september, ruimte is om meer leden te werven.”

Eswara de Mol – kandidaat Profilering landelijk bestuur

Volgend jaar heb ik dus het eerste halfjaar vrij en kan ik me volledig focussen op mijn bestuursjaar, ook voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna ga ik wel weer studeren, maar uit eerdere ervaringen van mijn studie weet ik dat ik genoeg tijd overhoud om het LB te doen.

De campagne is één van de kerntaken van een bestuurslid Profilering. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, wat wordt jouw aanpak daarin?

Het huidige LB is daar al super goed mee bezig, zij hebben een goede basis gelegd. Als het goed is, bereiden we alle kandidaten die ook lid zijn van de JD goed voor. Ik wil dat zij alle steun blijven houden tot en met die verkiezingen. Verder denk ik dat het belangrijk is om samen te werken met de afdelingen, zodat campagneteams worden opgezet, dat je teams hebt om te flyeren. Ik denk dat als we heel veel pit erin gooien, we ver kunnen komen.

Zijn er nog andere dingen waar je komend jaar aan wil werken?

Ledenwerving, ik denk dat dat nog iets beter georganiseerd kan worden. Ik denk dat er zeker aan het begin van het schooljaar, dus in september, ruimte is om meer leden te werven. En natuurlijk hangt ledenwerving ook wel samen met ledenactivatie. Wat dat betreft heb je ook te maken met Intern en Organisatie. Maar ik denk dat het belangrijk is om, als je nieuwe leden binnenhaalt, hen meteen te binden aan de vereniging. Een soort samenspel binnen ledenwerving, -activatie en -binding.

“Als ik dan mijn campagne slecht doe, dan denkt een ander misschien dat diegene dat beter kan en kandideert die zich alsnog.”

Eswara de Mol – kandidaat Profilering landelijk bestuur

Dat zijn een hoop – ook wel lastige – dingen om aan te werken. Welke vaardigheden heeft een bestuurslid Profilering nodig, denk je?

Het is sowieso belangrijk om overzicht te hebben. Je moet zorgen dat de landelijke social media accounts goed zijn en volgens de huisstijl, maar ook over die van de afdelingen. Ik denk dat het daarin belangrijk is dat je duidelijk kunt zijn, ook bij het uitleggen van dingen aan het FEO. En daarin moet je altijd openstaan voor vragen. Tot slot moet je goed kunnen plannen, zeker in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Je hebt geen tegenkandidaat voor de functie Profilering. Op wat voor manier beïnvloedt dat jouw campagne?

Eigenlijk helemaal niet. Tot het moment van aanmelden kon er sowieso altijd nog een tegenstander bijkomen. Als ik dan mijn campagne slecht doe, dan denkt een ander misschien dat diegene dat beter kan en kandideert die zich alsnog. Dus ik heb vanaf het begin geprobeerd een goede campagne op te zetten en zichtbaar te zijn.

Ik ben wel wat later begonnen, omdat ik het enorm druk had. Maar dat doet niets af aan de moeite die ik erin wil stoppen. Afdelingen langsgaan, leuke filmpjes posten met uitleg… Ik doe nu mijn best en ik wil dat mensen mij ook kiezen omdat ze mij graag in die functie zien, dat ze er vertrouwen in hebben dat ik het kan. Niet omdat ze denken, zij is de enige, dus het moet maar.

Wat zijn dingen die je dit bestuursjaar hoopt te leren?

Ik hou heel erg van creativiteit, op een heleboel verschillende manieren. Ik wil die creativiteit graag in mezelf, en ook bij de andere bestuursleden, aanwakkeren. Verder denk ik dat ledenwerving samenhangt met een stukje sales. Daar heb ik al wat ervaring in en ik vind het erg leuk, dus daarin wil ik me verder ontwikkelen.

Daarnaast heb ik altijd wel moeite om aan iets nieuws te beginnen, ik moet dan altijd wel even mijn plekje vinden. Ik wil nu kijken hoe ik dat sneller kan doen en hoe ik ook snel zelf initiatief kan nemen. Gewoon lekker dingen oppakken en hard werken. Daar houd ik van en ik wil nu kijken of ik me dat sneller eigen kan maken.

Laten we het ten slotte nog even over de politiek hebben. Zijn er bepaalde politieke thema’s die je belangrijk vindt?

Onderwijs is echt mijn ding. Ik houd me denk ik minstens acht jaar al met onderwijs bezig. Zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, vind ik heel belangrijk. Verder vind ik inclusie in de maatschappij belangrijk; dat hangt natuurlijk ook wel samen met kansengelijkheid. Richting de gemeenteraadsverkiezingen kun je denk ik ook inspelen op ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft in de maatschappij en dat iedereen in hun stad of dorp een plek kan vinden waar diegene thuishoort. Dat is ook een punt dat ik belangrijk vind.


Eswara de Mol is 22 jaar en doet de twee premasters Onderwijswetenschappen en Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Verder volgt ze de bachelor Bestuurskunde in Rotterdam, waar ze ook woont. Ze is opgegroeid in Zandvoort.

Bron omslagfoto: Eswara de Mol

Geef een reactie