Kanditatentalk: “Ik wil de betrouwbare hoeksteen van het nieuwe bestuur zijn.”

Tom Urbaschek is kandidaat Organisatie voor het landelijk bestuur van 2021-2022. Hij is 22, studeert economie en bedrijfseconomie aan de Universiteit Tilburg, en voelt zich er als oorspronkelijke Limburger ‘een geadopteerde Brabander’. Hij is zeer gemotiveerd en zit boordevol ambitie: ‘Ik ga me 110% inzetten!’

Kevin Hoogeveen

Tom heeft een druk bestaan. Naast zijn studie en de vele bestuurlijke en politieke nevenfuncties – Tom is Secretaris Organisatie bij de JD Noord-Brabant en voorzitter van de symposiumcommissie van zijn studievereniging – houdt hij zich bezig met hardlopen, boeken lezen en beleggen. Nu gaat hij voor de functie ‘Organisatie’ bij het komende landelijk bestuur. De DEMO sprak hem over zijn ambitie.

Waarom heb jij je voor uitgerekend deze functie gekandideerd?

Deze functie spreekt me aan, omdat de resultaten van je werk concreet zijn. Dit zie ik nu bijvoorbeeld bij het organiseren van zaken op afdelingsniveau. Het is mooi om te zien dat een spreker de leden aan het denken zet en een discussie op gang brengt. De afdelingsfunctie is natuurlijk niet hetzelfde als die van bestuurslid Organisatie in het LB. Er komt een grote verantwoordelijkheid bij deze functie kijken. Die neem ik graag op me. Ik wil de betrouwbare hoeksteen van het nieuwe bestuur zijn. 

“Je moet alles goed overzien en een haalbare korte-, midden- en langetermijnplanning kunnen maken.”

Tom Urbaschek – kandidaat Organisatie landelijk bestuur

Bovendien vraagt de situatie in het aankomende jaar om creativiteit: we zitten waarschijnlijk nog zeker een halfjaar met corona en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan werk vergen. Ik haal energie uit zulke uitdagingen.

Ga je de functie kunnen combineren met je nu al drukke leven?

Absoluut. Ik neem bewust een tussenjaar door mijn Master uit te stellen. Ik ben van plan veel tijd uit te trekken voor het vervullen van deze functie. Ik bereid me voor op een bijna fulltime bestuursjaar, waarin ik gedurende alle tijd die ervoor staat en meer ga inzetten voor de vereniging. 

Welke vaardigheden moet een bestuurslid Organisatie bezitten?

Om te beginnen moet diegene gestructureerd zijn. Je moet alles goed overzien en een haalbare korte-, midden- en langetermijnplanning kunnen maken. Daarbij moet je details niet uit het oog verliezen, zoals het regelen van voldoende slaapplaatsen bij de organisatie van een congres of het rekening houden met alle afzonderlijke voedingsvoorkeuren van leden bij zo een congres.

Ook moet het nieuwe bestuurslid Organisatie communicatief vaardig zijn. Omdat dit bestuurslid ervoor verantwoordelijk is dat uiteindelijk alles van de grond komt, moet hij ervoor zien te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan. Meningsverschillen moeten overeenkomsten in mening worden.

Tenslotte moet hij out-of-the-box kunnen denken. De bijzondere situatie die ik eerder al aanstipte vraagt hierom, vooral bij het organiseren van evenementen en dergelijke.

Beschik jij over deze vaardigheden?

Ja, dat is het geval. Ik heb al veel ervaring met organiseren en heb veel plezier beleefd aan alle bestuursfuncties die ik heb vervuld. Met het bereiken van compromissen en het overbruggen van meningsverschillen heb ik eveneens al aardig wat ervaring opgedaan. Toen ik een jaar studentvoorzitter van de studentengeleding van de opleidingscommissie van mijn opleiding was, was ik er verantwoordelijk voor dat de voltallige studentengeleding op één lijn zat.

Recentelijk heb ik met mijn symposiumcommissie ook een compromis weten te sluiten met de CEO van Booking.com. Deze commissie organiseert eenmaal jaarlijks een congres in april en verder maandelijkse food-for-thoughtsessies waarbij we bestuurders van verschillende bedrijven uitnodigen. Normaal is het gebruikelijk dat de CEO die spreekt de vragen van studenten beantwoordt in het praatje dat zij houden. Vaak is dat praatje een standaard verhaal. Hier moet de commissie dan al het één en ander bijslijpen om het verhaal aantrekkelijk voor een studentenpubliek te maken. 

“Ik wil nadruk leggen bij het FEO, hem autonomie geven.”

Tom Urbaschek – kandidaat Organisatie landelijk bestuur

De CEO van Booking.com had aangegeven over een scala aan onderwerpen te praten, waar de recentelijke bonusuitkeringen niet onder vielen. Uiteindelijk hebben we een compromis bereikt waarin studenten uit het publiek de vragen konden stellen. Toen kwamen de bonussen alsnog aan de orde. Verder vind ik het ook leuk om te vergaderen! Ik vind het mooi om tijdens vergaderingen gezamenlijk tot de kern van een onderwerp te komen, om van hieruit vervolgens samen aan een oplossing te werken. 

Wat hoop je van je bestuursjaar te gaan leren?

Veel natuurlijk! Het is lastig er slechts een paar te noemen. Ik hoop mijn samenwerkingsskills te verbeteren. In ieder team hebben teamleden een eigen werkwijze. Steeds is het even wennen aan hoe eenieder aan de slag gaat. Ook kijk ik ontzettend uit naar het op me nemen van de verantwoordelijkheid die bij de functie komt kijken. Ik ga er wel goed op zulk een verantwoordelijkheid te dragen.

Wat zijn je plannen en ambities voor komend jaar?

De belangrijkste aandachtspunten zijn: het functie-equivalentenoverleg (FEO, het samenwerkingsverband tussen de verschillende functies van de afdelingsbesturen, red.) en de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuurslid Organisatie is hoofd FEO. Ik wil in coronatijd en tijden waarin lokale politiek in de schijnwerpers komt, de lokale afdelingen zo goed mogelijk helpen zaken te realiseren. Ik hoop geen stoorzender, maar een geleider te zijn. Zo wil ik bij dat wat goed gaat helpen het goed te laten blijven gaan, en bij dat wat nog niet super loopt wil ik helpen te verbeteren.

Vanuit het LB kan ik afdelingen helpen activiteiten te organiseren die binnen het kader van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is juist de lokale differentiatie van belang bij het opzetten van een succesvolle campagne. We willen zo veel mogelijk potentiële kiezers bereiken. Afdelingen zijn vaak beter thuis met wat er in de regio aan thema’s speelt. 

Mijn ambities sluiten bij mijn plannen aan. Ik wil nadruk leggen bij het FEO, hem autonomie geven. Ook wil ik activiteiten organiseren die voor ieder soort JD’er toegankelijk zijn. Dit wil ik bereiken door leden te vragen wat zij graag aan activiteiten zouden zien en goed contact te houden met het FEO.

Hoe zie jij als kandidaat-bestuurslid van de JD de verhouding tussen JD en D66?

Er moet een goede balans zijn. De JD is een onafhankelijke PJO, en zij mag haar eigen geluid zeker laten horen. Samenwerking met D66 ligt natuurlijk wel voor de hand. De verschillen zijn niet groot, maar waar ze er zijn mag de JD die absoluut uitspreken.

Zijn er politieke thema’s die jou persoonlijk na aan het hart gaan?

Ik interesseer me voor veel. Binnen de JD ben ik lid van de werkgroepen Economie en Europese Unie. Economische onderwerpen die mij boeien zijn de arbeidsmarkt, ontslagregelingen, een wettelijk minimumloon. Hier heb ik wel een sterke mening over. Aangaande de EU vind ik potentiële nieuwe lidstaten en het beleid met betrekking tot lidstaten die zich niet aan de afspraken houden interessant. Als combinatie van beide interesses geldt het monetaire beleid van de EU dat de Europese Centrale Bank voert. Denk hierbij aan de rentestand, het opkopen van obligaties en het drukken van geld. Al deze zaken hebben direct betrekking op ons alledaagse leven.

Zou je tenslotte nog iets willen toevoegen?

Ik heb super veel zin in aankomend jaar. Ik wil me meer dan 100% inzetten voor de leden. Ik wil de leden horen en hun input meenemen in mijn organisatorische beslissingen. De rol van bestuurslid Organisatie is een praktische rol, met een subjectieve kant. Die kant wil ik door de leden laten invullen.


Omslagfoto: Tom Urbaschek, bron: foto is van hemzelf.

Geef een reactie