Kandidatentalk: “Ik trek lering uit de geslaagde en minder geslaagde aspecten van mijn portefeuillehouderschap.”

Lars Gerrits is kandidaat Politiek voor het landelijk bestuur (LB) van 2021-2022. De DEMO sprak deze Haagse bestuurskundestudent over zijn ambities binnen het LB en wat hij hoopt te leren, “We hebben enorm veel standpunten waar we iets mee kunnen doen.”

Annabel Broer

Waarom heb je besloten om je kandidaat te stellen voor de functie Politiek? 

Het lijkt me heel erg leuk! Vorig jaar heb ik ervaring opgedaan als bestuurslid Politiek van de afdeling Leiden-Haaglanden, waar ik veel lol in had. Dit jaar heb ik me als portefeuillehouder Economie weer met andere thema’s bezig gehouden. 

Het is uitdagend om je te richten op uiteenlopende beleidsdossiers. Zo hebben we ons bijvoorbeeld samen met andere PJO’s flink ingezet voor het thema studentenhuisvesting, aangezien in 2019 de verkameringsregels in Leiden werden aangepast. Dat zorgde voor veel reuring onder studenten omdat het er voor kon zorgen dat het aanbod van studentenkamers zou afnemen. Een ander voorbeeld is dat ik met de werkgroep economie de JD visie op het belastingstelsel heb aangescherpt. Dat zorgde ervoor dat ik een aantal nieuwe punten had om mee te nemen in gesprekken met Kamerleden. Ik krijg van dit alles veel energie en dat motiveert mij om me te kandideren. 

Je hebt vooralsnog geen tegenkandidaat, hoe beïnvloedt dat jouw campagne? 

Ik voel me daardoor wel minder gehaast om filmpjes e.d. online te plaatsen. Tegelijkertijd ben ik wel al een tijdje bezig met rondbellen, plannen pitchen en kijken wat men daarvan vindt. Op die manier probeer ik een beeld te krijgen van waar de vereniging naar toe wil. Dat is niet anders dan wanneer ik wel een tegenkandidaat had gehad. 

Welke vaardigheden moet een goed bestuurslid Politiek volgens jou bezitten? 

Je moet politiek sensitief zijn. Dus als er iets in politiek Den Haag gebeurt, direct kijken of hier een kans ligt voor de JD om haar standpunten uit te dragen of dat er een haakje is om ons eigen verhaal aan op te hangen. 

“We zijn goed in agenderen, zeker als het gaat om thema’s waar het progressiever mag.”

Lars Gerrits – kandidaat-landelijkbestuurslid Politiek

Verder moet je een teamspeler zijn. Vooral in het samenwerken binnen je bestuur, maar ook bij het betrekken van portefeuillehouders of andere stakeholders. Daarnaast moet je gevoel hebben voor timing en prioriteiten kunnen stellen; wanneer ga je met welke punten aan de slag? We hebben enorm veel standpunten waar we iets mee kunnen doen. Het bestuurslid Politiek moet meekijken wanneer dan het goede moment is om een punt aan het licht te brengen. 

Haal je hierbij nog specifieke ervaring of een voordeel uit je eigen portefeuillehouderschap? 

Ik trek lering uit de geslaagde en minder geslaagde aspecten van mijn portefeuillehouderschap. Het helpt wel dat je al een gedeelde ervaring hebt met de portefeuillehouders, dat je weet hoe dat werkt. Portefeuillehouders zijn namelijk een groep mensen waar je veel te maken mee hebt als je in specifiek beleid duikt. 

Hoe zie je de verhouding tussen D66 en de JD? 

De JD is een idealistische jongerenpartij. We zijn goed in agenderen, zeker als het gaat om thema’s waar het progressiever mag. Juist omdat wij als PJO ruimte hebben om wat verder te gaan dan D66. Als wij vast de piketpaaltjes verzetten, kunnen we vervolgens onze moederpartij aanmoedigen om verder te gaan 

Als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van D66 van dit voorjaar, ligt dat al erg in de richting van de JD-visie. Ik denk dat we nu de focus moeten gaan leggen op de realisatie van die visie. Dat we ervoor gaan zorgen dat die verkiezingsbeloftes ook waar gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de woningmarkt, een nieuwe vorm van studiefinanciering en -erg belangrijk voor kansengelijkheid- duurzame ambities.

En daarbuiten, hoe kijk je aan tegen samenwerking met andere PJO’s? 

Samenwerken met andere PJO’s kan zeker als er overlap is met de belangen van de JD. Afhankelijk van het type samenwerking kan ik dat bijvoorbeeld samen met het bestuurslid extern oppakken, bijvoorbeeld als het  aan media gerelateerd is). 

Wel moet je goed aanvoelen waar de grenzen liggen voor de JD. We moeten ervoor waken dat we niet zo veel water bij de wijn doen dat we uiteindelijk alleen gebakken lucht verkopen. In het algemeen denk ik dat het makkelijk om samen ergens tegen te zijn, maar moeilijker om samen concreet ergens voor te staan. In dat laatste geval kan je wat mij betreft vaak beter in kleinere groepen samenwerken om nog wel met een goed voorstel te komen. 

Terug naar de JD zelf. Wat is het JD standpunt dat je het meest aan het hart ligt? 

De JD heeft goede ideeën over hoe het sociale stelsel in Nederland eruit zou moeten zien. In de resolutie van het vorige congres heb ik daar nog wat verduidelijkingen in aangebracht en wat op uitgebreid. Tegelijk heb ik meegeholpen om die JD-ideeën in het verkiezingsprogramma van D66 te krijgen. Dus dat zijn wel standpunten die me erg trekken. Ook komend jaar zou ik graag willen blijven pleiten voor concrete voorstellen zoals de negatieve inkomstenbelasting. 

Waar kan je je juist niet zo goed in vinden? 

Preventie in de zorg vind ik af en toe nog wel een moeilijk thema. Ik zie er wel de voordelen van in, maar ik vraag me wel af of het de taak van de overheid is om je hier tot in de puntjes mee te bemoeien. Tegelijk weet ik dat de JD voorstander is van maatregelen als een suikertaks, wat precies hieraan raakt. 

De Gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Hoe moeten we hier wat jouw betreft op inspelen? 

Het huidige bestuur is al aan de slag met een ‘Jonge Democraat in de Gemeenteraad’ waarin we begeleiding bieden aan jongeren die de politiek in willen. Dat vind ik een heel mooi initiatief en ik draag daar graag nog aan bij waar nodig. 

“Verder merk ik dat het onderwerp woningmarkt erg belangrijk is en waarschijnlijk zal blijven. Ik denk dat we hier een losse werkgroep voor op zouden moeten richten.”

Lars Gerrits – kandidaat-landelijkbestuurslid Politiek

Ook vind ik dat we verder moeten gaan dan alleen pronken met jongere kandidaten. We moeten onder andere de aandacht vestigen op specifieke thema’s waar we op politiek vlak het verschil maken. Bijvoorbeeld als het gaat om lokale democratische vernieuwing en een visie op wonen. 

Hoe denk je een landelijke lijn te kunnen opstellen voor een lokale verkiezing? 

We moeten vanuit het landelijk bestuur vooral ondersteunen en coördineren. Bijvoorbeeld door een document met speerpunten op te stellen en mee te geven aan afdelingsbesturen voor tijdens de campagne. Dat moeten dan vooral thema’s zijn die voor jongeren in alle gemeenten belangrijk zijn. Bij het opstellen van zo’n document kunnen we ook de input van werkgroepen gebruiken en vragen welke lokale thema’s zij belangrijk vinden. 

Het bestuurslid Politiek begeleid de portefeuillehouders in het politiek kaderoverleg (PKO). Hoe zie jij het contact met het PKO voor je als je verkozen wordt? 

Ik vind het maandelijks vergaderen waardevol, dus dat wil ik graag doorzetten. Ik heb het idee dat men daardoor meer kan bijdragen en ook meer focus heeft tijdens de vergadering. Dat was lastiger toen het PKO eens in de drie maanden een hele middag vergaderde. Verder heb ik zelf veel contact gehad met Nikki dit jaar, wat ik waardeer. Dat persoonlijk contact wil ik graag doorzetten om op de hoogte zijn van waar portefeuillehouders mee bezig zijn en het door te schakelen als ik merk dat er binnen een portefeuille kansen liggen. 

Moeten er nog dingen anders bij het PKO? 

Voor je output kan leveren moet je wel de juiste vaardigheden hebben. Dat geldt ook zeker voor portefeuillehouders. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer training en coaching geven specifiek gericht op nieuwe portefeuillehouders. Mijn eigen ervaring als portefeuillehouder Economie kan nuttig zijn bij het opzetten van extra begeleiding. Uiteindelijk is een goed lopende werkgroep ook weer goed voor de JD omdat veel goede initiatieven en ideeën ontstaan binnen werkgroepen. Daar wil ik op inzetten. Verder merk ik dat het onderwerp woningmarkt erg belangrijk is en waarschijnlijk zal blijven. Ik denk dat we hier een losse werkgroep voor op zouden moeten richten. 

Wat wil je komend jaar leren als je LB’er bent? 

Ik wil graag op verschillende manieren politieke output voor de JD leveren. Daarbij lijkt het me vooral uitdagend om goed prioriteiten te stellen. Ik heb een brede interesse, maar weet ook dat je niet alles tegelijk kan doen. Als je dat doet, dan doe je uiteindelijk alles maar half. Georganiseerd en stressbestendig te werk gaan biedt een LB-jaar in ieder geval genoeg leermomenten voor. 


Lars Gerrits is 21 jaar oud en studeert Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Die studie volgt hij in Den Haag, waar hij ook woont. Tot zijn 18de woonde Lars in Zutphen.

Omslagfoto: Lars Gerrits op het septembercongres 2020 in Utrecht, bron: Jonge Democraten

Geef een reactie