Groene Kamerleden om in de gaten te houden

In de Tweede Kamer zitten een paar ‘groene’ leden die zich op een bepaalde manier inzetten voor meer duurzaamheid. Wie springen er uit?

Bas Buise, Ruben van den Bulck

Vier van de zes grootste partijen leveren een kandidaat die zich als ‘groen’ profileert voor de nieuwe Tweede Kamer. Ze praten in de media over klimaat- en milieu-gerelateerde zaken zoals CO2-reductie, de vervuiler betaalt, de veestapel en de landbouw. Voor de verkiezingen verscheen het overzichtsartikel over de plannen van elke partij op het gebied van groen beleid. In navolging hierop lichten Ruben en Bas nu vier groene Kamerleden uit, die interessant zijn om te volgen. 

Joris Thijssen (PvdA)

Joris Thijssen staat bekend om zijn activistische politiek: hij heeft in 2006 een CDA congres verstoord om zijn klimaat-gerelateerde punt te maken, viel binnen bij de installatie van Balkenende I om zichzelf tot milieuminister uit te roepen en blokkeerde in 2016 de toevoer van een kolencentrale. Maar het is niet alleen bij acties gebleven. In twintig jaar tijd wist hij zichzelf binnen Greenpeace te ontwikkelen tot algemeen directeur. Een rol die hij de afgelopen vier jaar vervulde. 

De 46-jarige Thijssen woont in Muiderberg, fietste – voordat hij Kamerlid – werd elke dag 24 kilometer naar zijn werk en is vegetariër. Op de website van de PvdA pleit hij ervoor dat mensen recht hebben op werkgarantie en dat werknemers in de fossiele sector een nieuwe baan moeten krijgen in de duurzame energie. Maar dat houdt hem niet tegen vergaande maatregelen te voor te stellen, zo wil hij een CO2-heffing invoeren zodat de grote bedrijven bij gaan dragen aan de omslag naar een duurzamere economie. In het Klimaatkandidatendebat van de Jonge Klimaatbeweging (JKB) is Joris Thijssen stellig over kernenergie, hij is tegen. “Kerncentrales zijn gevaarlijk, duur en overbodig”. Kernenergie doet er nog wel tien jaar over voordat het eventueel CO2 reduceert, terwijl de klimaatwetenschap in zijn ogen helder is: de komende tien jaar zijn cruciaal in de CO2-reductie. 

Thijssen zet liever in op zon- en windenergie en door de industrie aan groene waterstof te helpen. In een interview met Trouw bespreekt hij nog enkele praktische oplossingen die hij in gedachte heeft: “Zorg voor meer elektrisch rijden, maak deelauto’s, deelfietsen en het OV beter beschikbaar. Zorg dat woonlasten lager worden of gelijk blijven wanneer je je huis verduurzaamd.”

Volg Joris Thijssen hier op Twitter en Instagram.

Tjeerd de Groot (D66)

Bij de boerenprotesten eind 2019 maakte hij nogal wat los. De Groot koos voor een ander verhaal dat hij in een interview met De Gelderlander ‘een ongemakkelijke waarheid’ noemt. Hij benoemde op het podium van het boerenprotest voor een bomvol Malieveld dat de veestapel gehalveerd moest worden. In het genoemde interview verweet hij (de inmiddels demissionaire) minister Schouten daarnaast niet helemaal eerlijk te zijn. Tijdens het protest zou Schouten nog hebben gesuggereerd dat ze niet wilde ingrijpen, maar ‘s avonds zat ze al te onderhandelen over het stikstofpakket. “Dan ben ik liever transparant,” voegde hij er in het interview aan toe. 

De afgelopen vier jaar vond De Groot een interessante periode. Hij beschrijft in een interview met Agrio hoe hij er mede voor heeft gezorgd dat kringlooplandbouw het uitgangspunt is geworden van het kabinetsbeleid van Rutte III. Hij noemt zichzelf een politiek ambassadeur van de kringlooplandbouw. De 52-jarige politicus nam als Tweede Kamerlid zijn portefeuille landbouw dan ook zeer serieus. Op zijn website valt te lezen dat hij “na bijna dertig jaar gewerkt te hebben aan de verduurzaming van de voedselproductie” het nu tijd vindt om dat onderwerp hoger op de politieke agenda te zetten. Dat lijkt hem aardig te lukken gezien hij sinds de boerenprotesten niet anders in het nieuws is dan over het halveren van de veestapel. 

Volg Tjeerd de Groot hier op Twitter

Mark Harbers (VVD)

“De VVD heeft ingestemd met het Klimaatakkoord van Parijs, en als je instemt met een doel kun je je er niet een beetje half afmaken,” zegt Harbers in een interview met Greenpeace op 21 februari. De 52-jarige politicus was in de vorige kabinetsperiode de woordvoerder energiebeleid, klimaat, Nederlandse emissieautoriteit en stikstofcrisis bij de VVD. Harbers liet in interviews voor de verkiezingen merken dat hij een groen klimaatbeleid wil voeren. De 55% verminderde CO2-uitstoot voor 2030 wil hij halen, Nederland klimaatneutraal in 2050 ook. Maar aansluitend benadrukte hij vaak dat we met kleine stappen het probleem moeten aanpakken. “Als je te snel wilt gaan, krijg je te maken met belemmeringen,” zegt hij in een gesprek met RTV Rijnmond. “We hebben 17 miljoen woningen waar iets mee moet gebeuren, hé.” 

De stikstofcrisis ziet hij als een probleem, maar een oplossing heeft hij niet klaarliggen. In een interview met de Vogelbescherming voorafgaand aan de verkiezingen benoemde hij dat er een ‘stikstof- en uitstootprobleem’ is in de Nederlandse landbouw. Maar, vervolgde hij, “ik ga […] niet op voorhand zeggen: het aantal koeien – of welke diersoort dan ook – moet naar beneden. Ik vind het een eenzijdig beeld om alleen te spreken over de intensieve veehouderij als iets slechts.” 

Volg Mark Harbers hier op Twitter.

Kauthar Bouchallikht (GroenLinks)

Ze zet zich in voor de klimaatbeweging omdat ze zegt te zien hoe klimaatverandering de ongelijkheid alleen maar vergroot en minderheden nog meer in de verdrukking komen. In het Klimaatkandidatendebat van de JKB kwamen een aantal interessante uitspraken naar voren. Zo begon ze met de leus ‘System change, not climate change’. Ze wil dat de vervuiler gaat betalen. Het geld dat daarmee vrijkomt, moet de overheid volgens Bouchallikht besteden aan het verduurzamen van sociale huurwoningen en het omscholen van mensen. Met de ‘vervuiler’ doelt ze vooral op grote bedrijven zoals Shell. Ook belooft ze om politici aan hun woord te houden, ze mogen volgens haar niet meer zomaar zeggen dat ze jongeren gehoord hebben en er vervolgens niets mee doen.

Bouchallikht probeert de klimaatcrisis breder te zien dan alleen Nederland, want de gevolgen van onze uitstoot is in andere landen merkbaar door droogte of juist meer regen. Wat ze precies met die visie wil, is nog niet duidelijk.

Volg Kauthar Bouchallikht hier op Twitter en Instagram

De Jonge Klimaatbeweging houdt de groene Kamerleden scherp
De Jonge Klimaatbeweging (JKB), waar de JD mee samenwerkt, heeft campagne gevoerd voor hun zogenaamde ‘Klimaatkandidaten’. Dit waren van negen kandidaten van zowel linkse als rechtse partijen die zich op een of andere manier hard maken voor het klimaat. Bij D66 was dat bijvoorbeeld Rob Jetten.

De Klimaatkandidaten zijn ook met elkaar in debat gegaan om kiezers te informeren over alle standpunten en ze te overtuigen om op zo’n klimaatkandidaat te stemmen, legt Merel Groot uit aan de telefoon. Zij is het bestuurslid marketing en communicatie van de JKB. Nu zes van hun klimaatkandidaten de kamer hebben gehaald, houden ze hen met een schuin oog in de gaten. “We hebben ze allemaal beloftes over het klimaat laten doen, daar willen we ze scherp ophouden,” zegt Groot. “Soms kunnen we ze een beetje extra moeten aanmoedigen, en soms  misschien een schouderklopje geven.” Verder houden ze contact met deze kamerleden en hebben ze een werkgroep die af en toe controleert hoe de ‘groene’ vlag er in de Kamer bij hangt. 

Bron foto’s: GroenLinks, Wikipedia. Bewerking door DEMO.

Geef een reactie