Even voorstellen: de vertrouwenspersonen

Ze zijn inmiddels al een half jaar in functie: Jelle Ages en Michelle van der Linden. Je komt dit duo niet bij iedere naborrel tegen en zeker de nieuwe leden zullen misschien nog nooit van ze gehoord hebben. Hoog tijd om ze de aandacht te geven die ze ook voor jou hebben, want onze vertrouwenspersonen staan altijd voor je klaar als je ze onverhoopt nodig hebt.

Jurgen Verhagen

Onverhoopt ja, want hoewel we samen ons best doen om binnen de vereniging een veilige sfeer te creëren, ontstaan er soms toch nog vervelende situaties. In het bestuursjaar van Jelle – hij was vijf jaar geleden landelijk Secretaris Pers in bestuur Walgenbach – is daarom besloten om vertrouwenspersonen aan te stellen. Hiermee is een plek binnen de vereniging gecreëerd waar mensen naartoe kunnen met meldingen over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

Wanneer melden?

Bij grensoverschrijdend gedrag denk ik al snel aan uit de hand gelopen borrels in de kroeg, waarbij iemand na de nodige biertjes zijn handen niet meer thuis kan laten. Jelle licht toe dat het veel breder is dan dat: “Denk aan discriminatie, racisme, pesten, inderdaad seksueel overschrijdend gedrag en seksuele intimidatie, maar ook andersoortige intimidatie.”1 Veel dingen die ook online plaats kunnen vinden, dus wat dat betreft hoeven vertrouwenspersonen ook in het Zoomtijdperk zeker geen overbodige luxe te zijn.

“Als je twijfelt of iets overschrijdend gedrag is, kun je ons al mailen. In eerste instantie bieden de vertrouwenspersonen altijd een luisterend oor. Als de melder dat vervolgens wenst, kunnen we ook samen zoeken naar een oplossing.” Michelle: “Het initiatief voor een melding en alle vervolgstappen ligt wel echt bij de melder. Wij zullen niet zomaar het gesprek aangaan met iemand die, volgens de melder, ongewenst gedrag heeft vertoond.”

Jelle vult hierop aan: “Ook wanneer je als bestuur meldingen krijgt over iets of iemand en niet goed weet wat je hiermee kunt, kun je contact met ons opnemen om er bijvoorbeeld even over te sparren.”

Passief

Michelle: “We zijn bewust heel passief. We gaan niet op geruchten over pestgedrag af bijvoorbeeld, maar handelen puur op wens van de melder. Wanneer iemand wil dat wij ergens iets mee doen, dan kijken we wat wij kunnen betekenen.”

De vertrouwenspersonen hebben geen mandaat om formeel iets te veranderen of in te grijpen. Dat willen ze ook niet en is niet de bedoeling. Het doel is begeleiding van en advies aan leden die met ongewenst gedrag te maken krijgen. Mochten Jelle en Michelle een patroon ontdekken, waarbij ze bijvoorbeeld heel veel meldingen over dezelfde persoon krijgen of veel gelijksoortige meldingen, dan zouden ze een geanonimiseerd advies uit kunnen brengen om verandering te bewerkstelligen.

De functie is dus erg passief, en ook van de personen zelf wordt verwacht dat zij niet al te actief meer zijn als lid van de vereniging. Hiermee wordt geprobeerd om de onafhankelijkheid van de functie zoveel mogelijk te waarborgen. Michelle vertelt over wat haar heeft gemotiveerd te solliciteren: “Ik ben de afgelopen jaren actief geweest in een commissie en werkgroep, maar had niet de behoefte om een functie te gaan bekleden die heel erg op de voorgrond staat. Voor mij kwam de vacature dus op het juiste moment.”

Benoeming

De vertrouwenspersonen worden door het landelijk bestuur benoemd voor een termijn van twee jaar. Jelle en Michelle zijn dus tot en met de zomer van 2022 vertrouwenspersoon. Deze termijn kan eventueel met twee jaar verlengd worden. Ik vraag Jelle en Michelle hoe wenselijk het is dat het landelijk bestuur de vertrouwenspersonen benoemt en dit niet middels verkiezingen tijdens het congres gebeurt. Jelle begrijpt mijn punt: “je wil natuurlijk dat benoemingsprocessen zo transparant en democratisch mogelijk plaatsvinden. Zeker in een vereniging die de Jonge Democraten heet.”

Anderzijds, vervolgt hij, valt het ook goed te verklaren. “Je wilt niet dat de neutrale rol van vertrouwenspersoon een populariteitsprijs wordt en mensen benoemd worden omdat zij nou eenmaal bekend zijn, goed campagne hebben gevoerd of veel goodwill hebben.” 

Zolang het congres kundige bestuursleden verkiest, mag men er op rekenen dat het ook integere vertrouwenspersonen aanstelt.

De vertrouwenspersonen zijn er ook voor jou

Juist omdat de vertrouwenspersonen niet heel zichtbaar zijn en ze vrij passief opereren, is het belangrijk dat je wel van hun bestaan af weet. Meld je bij hen als je ongewenst gedrag ervaart of herkent. Jelle en Michelle luisteren graag naar je en denken eventueel ook met je mee over een mogelijke oplossing. “Als er iets is, staan we altijd voor je klaar. Je kunt mailen, Zoomen, appen, bellen en als het nodig is ook fysiek afspreken.”

In contact komen met Jelle en Michelle? Stuur een mail naar vertrouwenspersonen@jongedemocraten.nl.


1  Tijdens het interview is niet gesproken over eventuele concrete meldingen die de vertrouwenspersonen hebben ontvangen. De hier genoemde voorbeelden zijn vormen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag die in het algemeen kunnen voorkomen.  

Geef een reactie