Hoe ingrijpend is een aantekening op je strafblad?

Afgelopen zomer was er veel onduidelijkheid over de gevolgen van coronaboetes op de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zo’n verklaring is vaak nodig voor vrijwilligerswerk of een baan. 

Ingezonden artikel van Stefan Mondé

Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor een burger met een aantekening op zijn strafblad? Leidt een overtreding gelijk tot een afwijzing bij het aanvragen van een VOG in de toekomst? Stefan Mondé van de werkgroep Justitie en Veiligheid zocht het uit voor dit ingezonden artikel. Daarnaast beantwoordt hij de vraag of een strafbaar feit van tientallen jaren geleden nog invloed kan hebben op de aanvraagprocedure van de VOG. 

Wat zijn de gevolgen van een stommiteit in mijn jeugd?

Stommiteiten in de jeugd kunnen zeker invloed hebben op de aanvraag van een VOG. Bij de aanvraag van de VOG door iemand van onder de 23 geldt een terugkijktermijn van twee jaar, boven die leeftijd is het terugkijktermijn vier jaar. Maar, voor zedendelicten en zware geweldsdelicten wordt een uitzondering gemaakt. Daar geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Onder zware geweldsdelicten vallen de delicten waar een gevangenisstraf van meer dan zes jaar opgelegd kan worden. Dit zijn bijvoorbeeld: Moord, doodslag of zware mishandeling. Daarnaast zijn er voor bepaalde beroepen langere terugkijktermijnen die ook gelden voor jongeren. De VOG wordt toegewezen wanneer je in de afgelopen twee jaar geen strafbaar feit hebt gepleegd en nooit eerder bent veroordeeld voor een zedendelict of zwaar geweldsdelict.

De coronaboete komt die op mijn strafblad, en zo ja heeft dat gevolgen?

Nee, de coronaboete komt niet op het strafblad te staan. Demissionair minister Grapperhaus kwam tot dit besluit na aandringen van de Tweede Kamer. Dit is uitzonderlijk want de algemene regel is dat elke boete met een bedrag boven de 100 euro op het strafblad komt te staan. De coronaboete van 390 euro is daarom een uitzondering. De coronaboete heeft dus geen gevolgen voor eventuele aanvraag van de VOG. 

Kan ik een VOG krijgen ondanks strafblad?

Dat ligt volledig aan de situatie. Justis, de screeningsautoriteit van de overheid, hanteert twee criteria. Ten eerste wordt er gekeken of er in de afgelopen twee of vier jaar (ligt eraan of je onder de 23 bent) een strafbaar feit hebt gepleegd en of. Wanneer dit niet het geval is, wordt de VOG toegekend. Wanneer je wel een aantekening op je strafblad hebt staan wordt er gekeken naar de functie die je gaat uitoefenen. Justis maakt dan de afweging tussen het belang van de aanvrager en het risico voor de samenleving. Wanneer Justis het belang voor jou groter vindt, ontvang je de VOG. 

Als je een strafblad hebt, wordt over het algemeen gekeken waar je de VOG voor nodig hebt en of dat een risico vormt. Iemand die als tiener tijdens oud en nieuw een bushokje heeft opgeblazen zou later in principe nog steeds als wijkverpleegkundige aan de slag kunnen. De ‘ABRvS’ vindt zedendelicten dermate belangrijk dat er ook nog gekeken moet worden of er tijdens werkzaamheden sprake kan zijn van een gezag of afhankelijkheidsrelatie. Wanneer er sprake is van zo’n relatie wordt de VOG afgewezen. De uitspraak van de ‘ABRvS is erg relevant omdat burgers meer inzicht krijgen op welke gronden een VOG afgewezen kan worden en dat bevordert de rechtszekerheid.

Wat als mijn VOG geweigerd wordt? 

Een VOG wordt in 99,7% van de gevallen toegewezen. Maar in het kleine geval dat de VOG wordt afgewezen, krijgt de aanvrager in eerste instantie een brief met de redenen waarom de VOG niet is toegekend. Wanneer je het daar niet mee eens bent, kun je bezwaar aantekenen volgens de Algemene wet Bestuursrecht. De procedure begint dan weer helemaal opnieuw en Justis komt met een nieuw oordeel. Wanneer je het hier opnieuw niet mee eens bent, kun je naar de bestuursrechter stappen.


Stefan Mondé (19) is actief voor de werkgroep Justitie en Veiligheid. Hij studeert rechten aan de Universiteit Utrecht.

Bron omslagfoto: Vandervoodt Advocaten

Geef een reactie