Voor al jouw familieleden die van plan zijn om VVD, CDA of PVV te gaan stemmen

Het is vaak even schrikken als rond verkiezingstijd blijkt dat lang niet iedereen zo vooruitstrevend en solidair denkt als jij. Misschien herken je dat wel in je directe omgeving; je buurvrouw twijfelt tussen de PVV en FvD, je opa stemt traditioneel CDA en je ouders stemmen, zoals altijd, op Mark Rutte. Iedereen mag natuurlijk zelf weten waar die op stemt, je zou van familieleden alleen best mogen verwachten dat ze solidair zijn met hun naasten en geliefden. Met jou dus. 

Ingezonden opinieartikel van de landelijke werkgroep Onderwijs en Wetenschap

Een stem op één van deze partijen pakt namelijk slecht uit voor scholieren en studenten. Vind je het lastig om dit uit te leggen? In dit artikel vind je de essentiële informatie wat een stem op één van deze partijen betekent voor jou als scholier of student, oftewel, voor het onderwijs. Dit is alles wat je nodig hebt om al jouw VVD-, CDA- of PVV-stemmende familieleden van repliek te dienen. Spoiler-alert: wat betreft onderwijs heb je aan deze partijen helemaal niets.

De VVD (Volkspartij voor Vermogenden en ‘Dat-betalen-mijn-ouders-wel’)

Laten we beginnen met de partij die in de peilingen met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. De VVD. Of nouja, eerder de partij ‘Mark Rutte’. Dat de VVD inhoudelijk een visie mist blijkt alleen al uit hun standpunt over het studiefinancieringssysteem, want ondanks dat alle andere partijen ondertussen tot de conclusie zijn gekomen dat het huidige leenstelsel niet langer houdbaar is, houdt de VVD voet bij stuk. Voor vermogende ouders die de volledige studie van hun kinderen kunnen betalen is dit een – niet zo solidair, maar – begrijpelijk standpunt. 

Echter, gek genoeg bestaat het electoraat van de VVD vooral ook uit de middeninkomens; ouders die niet genoeg verdienen om de studie van hun kinderen te kunnen betalen, maar die net weer teveel verdienen om hun kind in aanmerking te laten komen voor een aanvullende beurs. Juist kinderen van middeninkomens vallen tussen wal en schip. Kortom, als je van plan bent om VVD te stemmen, bedenk dan dat dit ook betekent dat jouw kind straks met een torenhoge studieschuld aan diens werkende leven begint. 

Als het aan de VVD ligt, dan gaat de druk op studenten alleen maar stijgen.

Een andere uitdaging van deze tijd is dat het noodzakelijk is om af te stappen van het rendementsdenken in het onderwijs. Waar de huidige ministers nog acht jaar zorgeloos konden studeren, betekent anno 2021 een foute studiekeuze een extra jaar schulden opbouwen. Het is daarom ook jammer dat de VVD niet erkent dat het gezonder zou zijn om weer terug te gaan naar een systeem dat vertrekt vanuit het vertrouwen dat de student zichzelf volledig wil ontplooien om uiteindelijk iets bij te kunnen dragen aan de samenleving. 

Neem het bindend studieadvies (BSA); moet je werken naast je studie om je schuld overzichtelijk te houden? Of doe je een bestuursfunctie om te werken aan je toekomst? Dat is pech, je gooit je studie ermee weg. Gevolg: gemotiveerde studenten die hun jaar niet halen gaan elders in het land dezelfde studie volgen en lopen daardoor een jaar vertraging op (lees: een jaar extra schuld). Nogal tegenstrijdig, want ondertussen wil de VVD wel meer regie over studiekeuze en -tempo bieden. Als het aan de VVD ligt, dan gaat de druk op studenten alleen maar stijgen. Lekker bezig VVD!

Het CDA (Cultuur? Da’s Achterhaald)

Na de VVD is het goed om het te hebben over hun wederhelft: het CDA. Als je de verkiezingsprogramma’s van het CDA en D66 vluchtig naast elkaar bekijkt, zie je een aantal overeenkomsten. Mooi toch, nog zo’n partij met een hart voor onderwijs? Fijn dat het CDA de kwaliteit van de kernvakken wil verbeteren! Echter, wanneer je beter kijkt, blijkt helaas dat het slechts bij de kwaliteit van die kernvakken blijft en dat er een aantal cruciale onderdelen missen. 

Bijvoorbeeld kunst- en cultuureducatie. Nergens te bekennen. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat kunst- en cultuureducatie de ontwikkeling van cultureel kapitaal bevorderen; een belangrijke vorm van kapitaal dat bijdraagt aan een succesvolle schoolloopbaan en meer kansen in het latere leven. CDA, voor een land dat we door willen geven, behalve kunst en cultuur blijkbaar. We moeten het de christendemocraten meegeven dat zij in hebben gezien dat het leenstelsel tot mislukken gedoemd was, dat hebben ze goed ingeschat. Het is dan wel jammer dat hun verkiezingsprogramma qua ‘vernieuwing’ niet veel verder komt dan de basisbeurs. 

… verplicht studenten niet om in maatschappelijk diensttijd te gaan, want dat doet geen recht aan de wilskracht die de meeste studenten vanuit zichzelf al bezitten.

Een ander opvallend idee is de maatschappelijke diensttijd. Dit wordt natuurlijk mooi en rentmeesterschap-achtig verkocht door de partij van Wopke Hoekstra, maar ligt eigenlijk in het verlengde van een tendens die al langer gaande is bij het CDA, namelijk het wantrouwen in jongeren. Tijdens de coronacrisis waren het vaak de jongeren die zich zogenaamd het minst aan de regels hielden en binnen dit plan zijn het ook de jongeren die vanuit zichzelf te weinig ervaring opdoen binnen de belangrijke maatschappelijke vlakken binnen de samenleving. Onzin natuurlijk. 

Elke jongere wil zichzelf in diens studententijd ontwikkelen en daar hoort ook bij dat ze een bijbaantje willen nemen, dat ze een nieuwkomer willen helpen met taalles, of dat ze vrijwilligerswerk willen doen bij het theater. Het probleem is alleen dat de studie- en de bijbehorende financiële druk dit onmogelijk maken. Zet daar dan op in en verplicht studenten niet om in maatschappelijk diensttijd te gaan, want dat doet geen recht aan de wilskracht die de meeste studenten vanuit zichzelf al bezitten. Lekker bezig CDA!

De PVV (Partij Voor ‘Vroeger-was-alles-beter’)

Dan de PVV, de partij die staat voor uw zorg, uw onderwijs en uw cultuur. Zoals we van de PVV mogen verwachten houdt de cultuur van de PVV op bij Zwarte Piet en Tony Martin. Dat blijkt ook uit hun plannen voor kunst- en cultuureducatie; die zijn er namelijk niet. Dat kunst- en cultuureducatie ontbreekt, dat zien we in andere programma’s ook terug en komt niet als een grote verrassing. Het probleem met de PVV is dat zij verder vinden dat er überhaupt niet zoveel hoeft te veranderen in het Nederlandse onderwijssysteem. Het gaat om welgeteld één A4’tje en vier zinnen. 

In het Nederlandse onderwijs is volgens de PVV geen plaats voor ‘vernieuwing’; we moeten terug naar vroeger. ‘’Onderwijsveroudering’’, zoals ze het zelf noemen. Terug naar de tijd dat leerlingen nog met liniaal geslagen werden? Zelfs toen hadden ze al door dat het directe instructiemodel niet voor ieder kind helpt. Coöperatieve werkvormen zorgen voor een betere betrokkenheid en daardoor een betere educatie. Helaas wil de PVV tien stappen terug in plaats van stapje voor stapje vooruit. Lekker bezig PVV!

Je verwacht hier misschien een tweede alinea gewijd aan de PVV, maar aangezien hun plannen zo karig zijn en voor de rest enkel bestaan uit anti-islamitische leuzen, is het beter om ons te richten op de partij die 10 miljard wil investeren in het onderwijs: D66. De progressief-liberalen willen gratis kinderopvang, zodat kinderen op jonge leeftijd samen opgroeien en de kans krijgen om een taalachterstand in te halen. 

… er valt wat te kiezen.

Wat D66 betreft krijgen kinderen een rijke schooldag en stellen we het selectiemoment uit, zodat leerlingen langer de mogelijkheid krijgen om tot volle bloei te komen. Scholieren verlaten hun school met een maatwerkdiploma waaruit blijkt waarin zij excelleren en zodra ze gaan studeren krijgen ze maandelijks een uitkeerbare belastingkorting en een studiebeurs. Dat laatste in eerste instantie enkel voor studenten wiens ouders tot €70 000 per jaar verdienen, maar later komt dit voor elke student beschikbaar. D66 zet in op de emancipatie van het mbo en investeert flink in de wetenschap. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Stuk voor stuk plannen die het kind, de scholier en de student centraal stellen en die inzetten op gelijke kansen voor iedereen.

Kortom, beste VVD-, CDA-, PVV-stemmende buren, ouders, grootouders, kennissen en vrienden, er valt wat te kiezen. Wil jij in jouw stem het belang van jongeren meenemen? Heroverweeg je keuze. Stem voor onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en studeren voor iedereen. Stem D66.


Bron omslagfoto: pxhere.com

Geef een reactie