Congresverslag | Wintercongres 2021

Met het Zomercongres 2020 konden we alvast oefenen, bij het Septembercongres mochten we elkaar weer even fysiek zien, maar bij het Wintercongres dit weekend werden we weer verbannen naar onze laptop. De vele zwarte schermen van insprekers werden soms wat saai om naar te kijken, maar gelukkig hield de CVZ de sfeer er goed in. Nieuw fenomeen: de energizer. Onder de bezielende leiding van secretaris Sophie werden de ledematen weer even losgeschud op hoogstaande nummertjes als Hoofd, schouders, knie en teen, het Vliegerlied en de Kabouterdans. Ook inhoudelijk werden er echter flink wat meters gemaakt.

Jurgen Verhagen

Motie tot HR-wijziging

De leden hebben weer een aantal besluiten genomen die soms wat ophef veroorzaakten. Vaker was het echter de motie zelf die tot de nodige discussie leidde. Of… zou het geen motie moeten zijn?

Wat in elk geval geen motie was, is de voorgestelde HR-wijziging om de indiendrempel voor moties te verhogen van vijf naar tien. De leden vonden laagdrempeligheid echter belangrijker dan het tegengaan van een mogelijke wildgroei aan moties, tot teleurstelling van de indieners.

Maar toen: dag twee. De discussie waar stiekem door veel leden naar werd uitgekeken: zou er een geschillencommissie moeten komen om het onvrijwillige vertrek van de portefeuillehouder VWS te beoordelen? Bij gebrek aan actie en drama in eenieders eigen leven, had iedereen zich plots ingelezen in het geschil en de al dan niet  benodigde geschillencommissie. De oproep om het vooral niet persoonlijk te maken werd gehoord en de persoonlijke discussie bleef zeer beperkt tot de belevenissen van een enkel oud-bestuurslid en de persoonlijke memoires van de oud-poho zelf. Resultaat: het vertrouwen in de kunde van het landelijk bestuur blijkt groot. De wijze waarop deze laatste roep om erkenning werd ingebracht, kon ook op weinig waardering rekenen; een HR-wijziging had meer kans gemaakt.

Vaccinatieplicht? Vlees?

De Jonge Democraat is redelijk radicaal, in die volgorde. Dat bleek maar weer tijdens het merendeel van de moties. De indirecte vaccinatieplicht is blijkbaar niet meer in strijd met het sociaal-liberale gedachtegoed, maar we vinden toch zeker wel dat iedereen éérst de kans moet krijgen om gevaccineerd te worden. Daarna mogen de festivalweides best gesloten blijven voor hen die zich niet wilden laten vaccineren.

Veganistisch worden we ook niet massaal, maar vlees eten wordt toch erg moeilijk. Het congres besloot namelijk dat het houden van dieren he-le-maal in orde is, zolang de beste beesten maar netjes behandeld worden. Oh en zolang ze niet dood gemaakt worden voor het uiteindelijke eindproduct. Melk en eieren zijn dus prima, vlees is niet meer haalbaar. Dat wordt importeren, kweken of vegetariër worden dus.

Resoluties

Twee resoluties dit keer, waar zoals altijd veel aandacht aan werd besteed in de voorbereiding, maar deze voorstellen veroorzaakten weinig discussie meer tijdens het congres. Bij Kunst, Cultuur en Media was men er zelfs in geslaagd om amendementen volledig te vermijden, wat sommige democraten toch wel teleurstellend vonden. De resolutie Kunst, Cultuur en Media en de resolutie Economie, Financiën en Sociale Zaken werden beide aangenomen, de laatste zelfs unaniem.

Motie vanaf het ijs

Hoewel de congresapp lovend reageerde op de energizers van Sophie en zelfs pleitte om er een standaard congresonderdeel van te maken, bleek dat niet iedereen deze energizers nodig had om in beweging te blijven. Steffan Venema verdedigde zijn motie al schaatsend in de zon en herinnerde de aanwezigen daarmee aan de verstreken laatste kans om het natuurijs op te stappen.

De Jan Terlouw Prijs

Nieuw dit jaar was de uitreiking van de Jan Terlouw Prijs voor de persoon die zich het afgelopen jaar het meest sociaal-liberaal heeft ingezet. De stemprocedure hiervoor behoeft nog wat aandacht voor volgende edities, dit jaar gaat de eer vooralsnog naar twee sociaal-liberale helden. Renske Leijten werd gekozen vanwege haar niet-aflatende inzet op het toeslagendossier en Steven van Weyenberg werd gekozen vanwege het vertrouwen dat de JD’er heeft in zijn visie op het toeslagenstelsel in het algemeen.

Die andere prijs, voor beste motietitel, ging niet onopgemerkt voorbij. Een heus toneelstuk werd er door SNC’ers Sjirk Bruinsma, Hester van Wessel en Isa Luiten gewijd aan de uiteindelijke benoeming van PM40, met de ingenieuze naam ‘Datacenter’. Zo zien we maar weer: soms is minder echt beter.

En zo werd het 88e congres van de Jonge Democraten in opperbeste stemming digitaal afgesloten. Als de Coronagoden en Hugo de Jonge ons gunstig gezind zijn, zal het volgende congres fysiek plaatsvinden in het schilderachtige Maastricht. 


Bron omslagfoto: Jurgen Verhagen

Geef een reactie