Septembercongres: ingetogen maar sfeervol

Op afstand in het Beatrixtheater – foto: Jurgen Verhagen

Na een succesvol online-congres, was het op zaterdag 5 september weer tijd voor een fysiek Septembercongres in de Utrechtse Jaarbeurs. Nieuw verkozen adjunct-hoofdredacteur Jurgen Verhagen brengt verslag uit.

Het moet een flinke uitdaging zijn geweest om 200 man onder één dak samen te brengen, de coronamaatregelen te waarborgen en tegelijkertijd de congressfeer te behouden. De lege stoelen tussen de congresgangers voelen wat onwennig in deze gigantische theaterzaal van het Beatrixtheater. Een onderonsje tussen de moties door zit er niet in zonder dat het twee rijen verderop hoorbaar is. Wanneer de eerste insprekers door de CVZ herhaaldelijk zijn bedankt voor hun bijdrage en het HR in twijfel wordt getrokken, zit de vertrouwde congressfeer er snel in, ondanks de tamheid in de zaal.

Onderwijs

De dag bracht weinig verrassingen met zich mee. De Werkgroep Onderwijs & Wetenschap pakte flink uit met een groot aantal moties en amendementen. Het meest opmerkelijke besluit is misschien nog wel dat het congres zich met grote meerderheid uitsprak voor een negatieve inkomstenbelasting als studiefinancieringsvorm. Hierdoor werd ook meteen het aantal te behandelen moties flink uitgedund, deze waren niet meer nodig door dit verstrekkende amendement.

Bestuurswissel

Hoog tijd voor het nieuwe landelijk bestuur (LB) Janssen om de begroting en het nieuwe beleidsplan met trots te presenteren. De ruimte voor vragen werd goed benut, maar er werden weinig kritische kanttekeningen geplaatst. De begroting werd zelfs unaniem aangenomen door het congres; bestuur Janssen begint het jaar dus met een breed draagvlak. Het komende jaar staat niet alleen in het teken van de verkiezingen. Er is veel aandacht voor inclusiviteit binnen en toegankelijkheid van de vereniging. Samen met netwerkorganisaties wil het LB het geluid van jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een vaste plek geven in de lokale politiek, onder het motto ‘in iedere raad een Jonge Democraat.’

Waar het ochtenddeel afgesloten werd met een mooie voorsprong op de planning, liepen de middag iets uit. Als resultaat hiervan was er helaas beperkt de tijd om afscheid te nemen van bestuur Broer. Een terecht applaus voor Annabel, Yvet, Kyllian, Jasper, Wimer, Marije en Pim, gevolgd door mooie persoonlijke woorden van Annabel voor haar bestuursgenoten. Ook Annabel werd hartelijk bedankt voor haar voorzitterschap; de speech van Marije werd begeleid door filmpjes met woorden van dank van o.a. Kamerleden en andere PJO-voorzitters.

Verkiezingen

Verkiezingsuitslagen waren er natuurlijk ook: Djurre Langhout en Nico van der Werff werden verkozen als KasCo-lid, ondergetekende werd verkozen als adjunct-hoofdredacteur van de DEMO en er werd ingestemd met de voordracht van Peet Wijnen als vierde bestuurslid voor de Erwin Nypels Stichting.

De tijd die bespaard werd door het iets ingekorte afscheid van bestuur Broer werd direct weer ingevuld, de heer Bertens was namelijk te gast om de Jan-Willem Bertensprijs uit te reiken. Jasper van den Hof werd hiermee bekroond voor alle inspanningen die hij voor de vereniging geleverd heeft.

Al met al een zeer waardig congres met veel nieuwe leden, ondanks de uitgeklede versie met alle maatregelen.


Geschreven door adjunct-hoofdredacteur en redacteur vereniging Jurgen Verhagen

Geef een reactie