“Als wij deze stem niet laten horen, wie gaat het dan wel doen?”

Kandidaten op de lijst van Volt voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.
Bibi Wielinga (l) en Ernst Boutkan

De pan-Europese partij Volt deed in 2019 al mee aan de Europese Verkiezingen in Nederland en elders in Europa. In Nederland verkregen ze 1,9 procent van de stemmen en nu ruim een jaar later gaat de partij ook meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De lijsttrekker voor de verkiezingen is Laurens Dassen (34). Op de derde plek staat Ernst Boutkan (24) en op de zesde plek Bibi Wielinga (18). De DEMO sprak met Boutkan en Wielinga over hun idealen en die van Volt richting de verkiezingen.

Volt

Bibi Wielinga is afkomstig uit Amsterdam en is net klaar met haar middelbare school. Dit jaar begint ze met haar studie interdisciplinaire wetenschappen aan de UvA. Ondertussen is ze al tweeëneenhalf jaar lid van Volt. “Ik ben daar gekomen omdat Volt geen jongerenpartij heeft. Ik vond het erg belangrijk een volwaardige stem te hebben in het hele proces en dat jongeren ook in de organisatie verantwoordelijkheid krijgen. Dat kreeg ik meteen toen ik me aansloot en dat was heel gaaf als zestienjarige.” Ze vertelt dat ze ook weleens bij D66 en de JD heeft rondgelopen. “Als ik daar wilde meedoen, werd ik door oudere leden doorverwezen naar Route 66. Maar ik wilde meebeslissen. Bij Volt heb ik wel een volwaardige stem.”

Ernst Boutkan studeerde eerst in Leiden culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Tijdens zijn studie deed hij onderzoek naar grassroots politieke partijen en stuitte daarbij op het bestaan van Volt. “Je moet objectief blijven als antropoloog, maar ik vond wat er gebeurde binnen Volt super speciaal.” Hij was getuige van hoe bij een bijeenkomst in Den Haag via een videoscherm met andere Europese leden van Volt gepraat werd over onder meer klimaatverandering. “Toen dacht ik dat ik daar wel onderdeel van wilde worden. Ik heb mijn onderzoek opgegeven en ben lid geworden.” Volgens Boutkan zit de kracht van Volt hem in de Europese samenwerking. “Voor mij is de rekensom snel gemaakt. Ga je met 17,5 miljoen mensen klimaatverandering aanpakken of met 450 miljoen mensen?” Inmiddels studeert hij de master bestuurskunde en algemene economie in Leiden.

“Verandering moet op elke laag bewerkstelligd worden. Al helemaal met het conflict tussen Brussel en nationale politiek moet je mensen hebben die voor hetzelfde doel strijden op alle verschillende niveaus”

Bibi Wielinga – Volt

“Politiek is voor ons een middel om bepaalde zaken te bereiken, maar het is niet het enige middel,” stipt Boutkan aan. Binnen Volt ontstaan er veel meer andere initiatieven waar ze zich in Europa mee bezig houden. Twee keer per jaar ontmoetten de Europese leden van Volt elkaar in een bepaalde Europese stad, in deze corona-tijd digitaal, waar ze hun algemene ledenvergadering hebben. Daarbij vindt er altijd een mars plaats. Zo maakten ze zich in Sofia afgelopen jaar druk om de luchtvervuiling. Boutkan: “Daar hebben we gezegd dat dit een Europees probleem is. Ook in Nederland hebben we er last van.”

De Tweede Kamer

De keuze voor Volt om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen is volgens hen een logische stap. “Verandering moet op elke laag bewerkstelligd worden. Al helemaal met het conflict tussen Brussel en nationale politiek moet je mensen hebben die voor hetzelfde doel strijden op alle verschillende niveaus,” zegt Wielinga. In verschillende Europese landen heeft Volt de afgelopen jaren ook meegedaan aan lokale verkiezingen en verkreeg ze zetels in enkele gemeenteraden in Bulgarije, Duitsland en Italië.

De partijen die politiek gezien het dichtst bij Volt liggen, zijn D66 en GroenLinks. “Ten opzichte van GroenLinks kijkt Volt veel meer naar hoe we klimaatverandering kunnen aanpakken door het stimuleren van ondernemerschap en innovatie en we willen daarbij ook kijken naar fiscaal voordeel,” legt Boutkan uit. “Ten opzichte van D66 zijn we meer pro-migratie. Wij zitten iets harder op sociale gerechtigheid.” Net zoals D66 is Volt een voorstander voor burgerparticipatie, maar zij willen die alleen lokaal zien. “Mensen weten niet wat ze stemmen,” denkt Wielinga. Maar dat is niet het enige verschil zegt hij: “Wij schreeuwen daarnaast harder het Europese hervormingsverhaal en daarin verschillen we ook fundamenteel van D66.” 

“Er wordt vaak geroepen ‘het is de schuld van Brussel’ of dat ‘het uit Brussel komt’ en dat is gewoon niet waar.

Ernst Boutkan – Volt

Momenteel is Volt Nederland druk bezig met het maken van de vertaalslag van de Europese standpunten naar een verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Leden hebben een groot aandeel in de totstandkoming van dat programma. “We hebben in Nederland twintig stedenteams en met hen bespreken wij thema’s en onderwerpen voor het programma. Hun mening is niet leidend, want er gaat nog een experttoets overheen en dan stemmen de leden het vervolgens in,” vertelt Boutkan. “In principe kan er veel, we proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Je kan altijd wel zeggen dat iedereen mee mag praten, maar als mensen niet geïnformeerd en betrokken zijn dan heeft dat geen zin,” vult Wielinga aan.

Volt denkt een aanwinst te zijn voor de Tweede Kamer en ze willen zich daar uitspreken tegen de ‘anti-Brussel retoriek’. “Er wordt vaak geroepen ‘het is de schuld van Brussel’ of dat ‘het uit Brussel komt’,” benoemt Boutkan, “en dat is gewoon niet waar. Als je weet hoe de Europese Unie werkt, dan moet je de plaatselijke vertegenwoordigers ter verantwoording roepen voor het parlement.” In de Tweede Kamer wil Volt dan ook gaan pleiten voor een hervorming van de Unie: er is een recht van initiatief nodig. Ze willen verder dat er bepaalde Europese ministers en een Europese parlementaire democratie komen in de Europese Unie en dat die ter verantwoording kunnen worden geroepen door het Parlement. “Niemand in de Nederlandse politiek durft zich daar zo voor uit te spreken,” denkt Boutkan. “Je kan een toevoeging zijn aan nieuwe energie in het parlement om een paar grote transities vorm te gaan geven.” 

“Mensen voelen zich nu niet verbonden met de politiek. Wij als grassroots partij willen veel meer de lokale democratie versterken. Waar mensen weer een plek gaan vinden in hun gemeenschap en samenleving.”

Bibi Wielinga – Volt

De leden van Volt zien het als een voordeel dat zij een nieuwe partij zijn in de Nederlandse politiek. Boutkan: “Omdat wij nog nooit in een kabinet hebben gezeten of nog nooit zetels hebben gehad, kunnen we als Volt ook gewoon zeggen dat we Europa klimaatneutraal in 2040 willen hebben. Je hebt niks te verliezen, ga er gewoon honderd procent voor. Als wij deze stem niet laten horen, wie gaat het dan wel doen?”

Wielinga: “Mensen voelen zich nu niet verbonden met de politiek. Wij als grassroots partij willen veel meer de lokale democratie versterken. Waar mensen weer een plek gaan vinden in hun gemeenschap en samenleving.” Volt spreekt zich daarnaast uit voor het oprichten van een ministerie van Digitale Zaken en voor het creëren van een participerende democratie aan de hand van de nieuwe technologieën. Boutkan zegt hierover: “Je moet jong en energiek zijn om over dat soort dingen na te denken.” Een belangrijke rol hierin spelen volgens Wielinga ook de burgerfora: “Wij moeten systematisch gemeenten gaan verplichten om een budget vrij te stellen voor burgers om zelf te kunnen participeren in de democratie. Het is bewezen dat het werkt als mensen verantwoordelijkheid krijgen en dat ze naar hun onderwerp onderzoek gaan doen. Kleine en lokale initiatieven zijn goede methodes om burgers beter betrokken te krijgen in de vraag waar Nederland nu eigenlijk staat en waar we naartoe willen.”

“Er zijn een paar belangrijke prioriteiten voor onze generatie: onderwijs, geestelijke gezondheidszorg en emancipatie.”

Bibi Wielinga

Zowel Boutkan als Wielinga hebben het doel om komend jaar de Tweede Kamer in te gaan. Wielinga weet al waar haar prioriteiten liggen: “Er zijn een paar belangrijke prioriteiten voor onze generatie: onderwijs, geestelijke gezondheidszorg en emancipatie.” Volgens Boutkan is het ook belangrijk dat er jongeren opstaan in de landelijke politiek: “In 2050 ben ik 54 en voor die tijd moeten er een paar heel belangrijke transities plaatsvinden en ik wil de jongeren daarbij gaan betrekken. Over hoe zij hun toekomst moeten gaan vormgeven. Ik wil niet dat mijn ouders bepalen hoe mijn toekomst wordt vormgegeven. Ik wil dat ik mijn eigen toekomst ga vormgeven.” 

De twee kandidaten van Volt hopen dat de partij zes zetels binnenhaalt bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Daarnaast wordt de hoop uitgesproken op zetels in het Duitse parlement. “Dan kunnen we voor het eerst laten zien aan Europa hoe een pan-Europese partij kan werken die een Europese parlementariër en twee nationale parlementen met één verkiezingsprogramma combineert,” sluit Boutkan af.


Geschreven door: Mathijs van der Loo

Geef een reactie