Kandidatentalk: Jasper Klasen

De Rotterdamse Jasper Klasen stelt zich kandidaat voor de functie penningmeester. Met zijn ervaring in de universiteitsraad, in de werkgroep Zorg en met afgeronde masters gezondheidsmanagement en gezondheidseconomie zijn begrotingen en declaraties niets nieuws voor hem. Jasper wil graag de begroting inzichtelijker maken voor alle leden, inzetten op duurzaamheid en meer stabiliteit creëren. Ik sprak hem naast Rotterdam Centraal waar hij zijn plannen voor volgend verkiezingsjaar uitlegde.

Allereerst, wie ben je, wat doe je en waar kom je vandaan?

Ik ben Jasper, ik ben 23 jaar en ik ben op dit moment in de afgeronde fase van mijn master geneeskunde en de pre-master rechten in Rotterdam. Ik ben ooit Groningen geboren, heb een aantal jaar in Arnhem gewoond maar woon nu meerdere jaren in Rotterdam. In Rotterdam ben ik actief geworden bij de JD. Volgend jaar ben ik klaar met co-schappen en ga ik mijn master rechten doen. Om die reden denk ik dat ik volgend jaar genoeg tijd heb en heb ik me gekandidatuurd voor het landelijk bestuur.

Hoe ben je bij de JD terecht gekomen?

Ik heb me twee dagen na de laatste Tweede Kamerverkiezingen ingeschreven omdat ik erg geinspireerd was door de filosofie van D66Pas ruime tijd later kwam ik wat JD’ ers tegen bij een debat over de zorg. Die namen mij mee naar de werkgroep en sindsdien ben ik niet meer weggegaan.

Hoe ben je op het idee gekomen om je te kandideren voor de positie van penningmeester?

Ik ben binnengekomen op de inhoud maar vooral de gezelligheid gaf me wel echt een warm gevoel. Ik vond het zo leuk dat ik iets terug wilde doen voor de vereniging. Ik heb toen gekeken naar het afdelingsbestuur, maar ik dacht dat ik trek de stoute schoenen aan en ga voor het landelijk bestuur. Ik vind penningmeester een hele toffe functie. In andere functies die ik al in het verleden heb gehad, zoals bijvoorbeeld de universiteitsraad, ben ik heel erg bezig geweest met de financiën van de universiteit. Ik heb me dus al heel erg verdiept in begrotingen. Daarnaast heb ik vanuit mijn opleidingen meerdere vakken financial management gehad en heb ik wel een feeling voor de getalletjes.

“Heel veel dingen van het penningmeesterschap ben ik al mee in aanraking gekomen.”

Dat is dus jouw ervaring voor penningmeester?

Ik ben de afgelopen jaren veel bezig geweest met begrotingen en met andere financiële zaken binnen verschillende commissies en de verschillende medezeggenschapsraden waar ik in heb gezeten.  De functie zelf is wel nieuw voor mij. Penningmeester is, denk ik, ook wel een functie waar je in moet groeien. Over het algemeen pak ik vrij snel dingen op. Ik heb gesproken met de huidige penningmeester, Kyllian, en die heeft aangegeven dat hij mij daar graag in wil begeleiden. Heel veel dingen van het penningmeesterschap ben ik al mee in aanraking gekomen. Toch lijken de nieuwe aspecten mij een mooie uitdaging en ik heb er ook erg zin in.

Heb je al eerder posities vervuld in de JD?

Ik zit al een tijdje bij de werkgroep zorg, daar ben ik ook vice-portefeuillehouder geweest, ik zit daarnaast momenteel in het congres team voor het digitale zomercongres en ik zit bij de politiek-inhoudelijke werkgroep van de JD Rotterdam.

“In het verleden is het soms lastig gebleken om goed in te schatten hoeveel geld er nou beschikbaar is.”

Wat is één van de dingen die je als penningmeester wil bereiken?

De afgelopen jaren is het vrij rumoerig geweest rond het penningmeesterschap. Ik denk dat er hele goede stappen zijn gezet om een stabiele lijn te creëren en ik denk dat het belangrijk is om dat voort te zetten. In het verleden is het soms lastig gebleken om goed in te schatten hoeveel geld er nou beschikbaar is. Dat is heel jammer want dan kan je dingen die je wil doen niet door laten gaan. Gelukkig liggen er nu goede plannen klaar om hier beter mee om te kunnen gaan. Ik wil daar aan bij gaan dragen en helpen om de vereniging zo stabiel mogelijk te maken, zodat we ook gewoon de dingen kunnen blijven doen die we willen doen.

Voel je je persoonlijk aangetrokken tot en betrokken bij het penningmeesterschap?

Ja, ik heb diverse interesses en ik vind het daarbij gewoon tof betrokken te zijn bij alle verschillende facetten van de vereniging. Het voordeel van het penningmeester zijn is dat je veel dingen meekrijgt en dat je iemand kan zijn die een beetje mierenneukerig kan waken dat we wijs met geld omgaan. Ik denk dat je als penningmeester vooral ook een dienende functie hebt en het lijkt me mooi veel te kunnen betekenen voor de vereniging.

“We moeten als vereniging dus het dialoog openen over hoe wij zelf omgaan met onze eigen duurzaamheid.”

Wat denk je anders te gaan doen dan de voorgaande penningmeesters?

Ik wil het niet zozeer anders doen, maar één van de dingen die ik wel wil doen is de begroting leesbaarder en beter begrijpbaar te maken: waar het geld nou heen gaat, wat het nou precies betekent, waarom dat zo is. Dat wil ik niet doen door zelf aan de begroting te klooien, want dat moet gewoon aan hele strikte eisen voldoen, maar ik wil een opleg creëren die het heel erg duidelijk inzichtbaar maakt. Ik ben zelf heel erg visueel ingesteld, dus ik ben nu bezig met hoe het document beter begrijpbaar kan worden gemaakt door middel van visualisaties, diagrammen, maar ook uitgebreide bijlagen met uitleg, zodat je een woord gewoon kan opzoeken of makkelijk aan kan klikken. Een ander idee is om te bekijken hoe we ons onafhankelijker kunnen maken van de variabele geldstroom. We krijgen nu geld op basis van ledenaantallen en op basis van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Die zijn allebei heel erg variabel en daarnaast eigenlijk hand in hand samen variabel: als het heel goed gaat met D66 krijgen we meer leden, en andersom als het slecht gaat krijgen we minder leden. We moeten als vereniging onderzoeken of het mogelijk is om meer te investeren in de acquisitie van de vereniging: zijn er niet meer consistente geldstromen die we kunnen aanboren zoals financiële steun door oud-leden of steun in natura? Daarnaast moeten we ook kijken of we meer partnerschappen voor verschillende activiteiten bedrijven en maatschappelijke instanties, of met lokale D66 afdelingen die vaak ook meer geld hebben, kunnen aangaan.

Het laatste accent dat ik wil leggen is op duurzaamheid. We hebben duurzaamheid heel erg hoog in het vaandel staan en we lezen heel erg veel over de initiatieven en ideeën die we hebben. Eigenlijk vind ik wel dat we als vereniging A zeggen, we ook B moeten doen en dan eigenlijk de hand in eigen boezem moeten steken. Het nadeel van duurzaamheid is, duurzaamheid kost geld. We moeten als vereniging dus het dialoog openen over hoe wij zelf omgaan met onze eigen duurzaamheid. Een goed voorbeeld van denken over duurzaamheid is hoe de werkgroep duurzaamheid al onze CO2-uitstoot bij congressen berekent. Dat is een heel mooi begin voor mensen om het inzichtelijk te maken, maar het nadeel is dat het inzichtelijk maken maar een beperkt effect heeft op het besparen. Daarom zou ik willen kijken wat nou manieren zijn hoe we dat kunnen doen. Één van de vele opties is bijvoorbeeld om het mogelijk te maken dat je voor één euro je CO2-uitstoot kan compenseren, zoals bij vliegtuigtickets. Ik denk dat het voor de vereniging heel erg mooi is als we even duurzaam zijn als we willen dat ieder ander is.

Hoe denk je als penningmeester om te gaan met de uitdagingen van volgend verkiezingsjaar?

Het wordt natuurlijk een jaar waarin we als JD de kans hebben om onze eigen politieke visie over te dragen aan zo veel mogelijk mensen en op die manier te zorgen dat er in de Tweede Kamer grote steun is voor onze idealen. Daar is campagne voor nodig. Het grote voordeel is dat er in een verkiezingsjaar altijd een campagnebudget is. Verder is het Coronavirus natuurlijk ook een complicerende factor en direct de grootste onzekerheid voor de vereniging. We kunnen wel proefballonnetjes bedrukken met de JD, maar als we geen manifestaties mogen houden om ze op te laten dan is het een beetje een mislukt VVD-festival.

Hoe denk je dat jouw persoonlijke leven zal veranderen als je penningmeester wordt?

Ik ben op dit moment nog co-assistent en huppel dus 50 uur per week in het ziekenhuis rond. Daarnaast doe ik een voltijds rechten opleiding en zit ik in de universiteitsraad. In de zomer heb ik mijn laatste coschap. Gelukkig ben ik ruim herkozen voor de universiteitsraad en ga ik in september beginnen met en rechten Master.  Door het wegvallen van de coschappen heb ik dus veel tijd over voor de JD. Daarbuiten verheug ik me op de kantoordagen in Den Haag.

“Ik vind politieke inhoud ook leuk en het verkiezingsjaar maakt het voor mij juist nog interessanter.”

Wat zou jou als penningmeester energie en motivatie geven om door te gaan?

Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat je als penningmeester de hele dag declaraties moet verwerken, en dat dat helemaal niet leuk is. Ik kan me juist als penningmeester voorstellen dat afwisseling tussen enerzijds deel uit maken van de groep en anderzijds mezelf ergens volledig op storten me heel veel motivatie en energie geeft. Ik ben een heel actief persoon en daar haal ik ook energie uit, maar er zijn ook momenten waarop je wat simpeler je verstand op nul kan zetten en gewoon lekker bezig zijn. Ik vind politieke inhoud ook leuk en het verkiezingsjaar maakt het voor mij juist nog interessanter. Wat ik ook wel fijn vind is dat dingen toch wel tastbaar zijn in zo’n bestuursjaar. Er is een activiteit en daar zie je dan ook gelijk de resultaten van, dat geeft mij ook energie.

Nog closing remarks?

Wat ik hoop is dat andere de JD zo tof mogen ervaren als dat ik dat doe. Dat is dus de gezelligheid, de inhoud en de mooie discussies. Een groot onderdeel daarvan is elkaar zien en fysiek bij elkaar zijn. Ik ben zo enorm onder de indruk van alle digitale activiteiten en hoe goed en soepel mensen dat hebben opgepakt. Je merkt echter wel dat digitale activiteiten veel vervangen maar dat fysieke activiteiten zeker nog wel hun waarde houden. Ik hoop heel erg dat we zo snel mogelijk weer terug kunnen naar de normaal en elkaar weer fysiek kunnen zien. Dit omdat met elkaar zijn het allertofst is.


Geschreven door: Daan Meershoek

Geef een reactie