Kandidatentalk: Jonah van Lotringen

Normaal had ik een kopje koffie gedaan met Jonah in zijn studentenkamer in Rotterdam of bij zijn ouderlijk huis in Nijmegen, maar vanwege het corona-virus zit dat er niet in. Via de telefoon legt Jonah zijn plannen voor volgend jaar uit, waarin hij hoopt het bestuurslid Politiek van onze vereniging te mogen zijn.

Wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan?

Ik ben Jonah van Lotringen. Ik woon nu in Rotterdam, zit in het 2de jaar van de opleiding geschiedenis en heb er dit jaar ook filosofie bij gedaan. Mocht ik verkozen worden, ga ik filosofie wel stopzetten. Ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen, tot ik voor mijn studie wegging. Ik ben nu iets langer dan drie jaar lid van de JD, en heb het afgelopen jaar bestuur gedaan in Rotterdam in de functie van algemeen secretaris.

Waarom heb je besloten om je kandidaat te stellen voor Politiek?

Volgend jaar ligt er een enorme kans voor de Jonge Democraten om een groot deel van ons politiek programma te realiseren. Er zijn natuurlijk Tweede Kamerverkiezingen, dan zal er extra aandacht zijn voor de politiek. Er zullen dan allemaal momenten zijn voor ons om zowel voor- als achter de schermen invloed uit te oefenen. Een belangrijk moment voor mij is daarbij natuurlijk het aankomende D66-congres.

Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik die kans wil grijpen voor de JD. Daarnaast lijkt het me ook gewoon heel leuk om alle afdelingen hierin te steunen. Als ik terugkijk op afgelopen jaar vond ik de vereniging enorm gezellig en leuk, en zou ik me graag nog een jaar voor de JD inzetten.

Je noemde dat het D66-congres voor jou heel belangrijk is. Hoe wil je daar invloed uit gaan oefenen?

Op dat congres wordt natuurlijk het verkiezingsprogramma behandeld. Op dat verkiezingsprogramma, wat in de zomer geschreven wordt, kunnen wij als JD amendementen indienen. Natuurlijk kan iedere JD’er die ook lid is van D66 sowieso al amendementen indienen, maar als we dat vanuit de JD georganiseerd doen, en met een sterke delegatie aanwezig zijn om het te verdedigen, kunnen wij daar een stuk succesvoller in zijn. Dat lijkt mij een mooie manier voor leden om invloed uit te oefenen, en ik wil de obstakels weghalen die leden hierbij kunnen ervaren. Dat is natuurlijk een mooie kans voor de JD om als leerschool te fungeren voor gemotiveerde leden en tegelijkertijd ook politieke invloed uit te oefenen.

“Dan stomen we de afdelingen meteen klaar om op de actualiteit in te kunnen spelen.”

Je noemde ook nog de afdelingen. Hoe zie je de ondersteuning van hen precies voor je?

Ik wil de afdelingen meer ondersteunen in hun politieke output. Ik heb natuurlijk ook met andere kandidaat-bestuursleden gepraat, en ik denk dat het komend bestuur het er wel over eens zal zijn dat er in de zomer meteen een vliegende start gemaakt moet worden. De FEO’s moeten zo snel mogelijk opgezet worden, het PKO moet gereorganiseerd worden en we moeten proberen bij zo veel mogelijk afdelingen langs te gaan om contacten te leggen en te weten wat er speelt. Dan stomen we de afdelingen meteen klaar om op de actualiteit in te kunnen spelen. Dus ik zou eigenlijk zo snel mogelijk met het FEO bijeen willen komen, en meteen kijken waar de uitdagingen en de kansen liggen.

Welke vaardigheden moet een goed Bestuurslid Politiek volgens jou hebben?

Je moet goed contacten kunnen leggen. Het bestuurslid Politiek moet natuurlijk ook met andere PJO’s persuitingen gaan doen en plannen opzetten. Daarnaast moet je het FEO en het PKO in goede banen leiden. Je moet weten waar het talent zit binnen de JD en hoe je dat talent kunt stimuleren mee te doen binnen de JD. Ook moet je gevoel hebben voor hoe je op constructieve wijze invloed kunt uitoefenen, bijvoorbeeld bij D66. Ik denk dat ik deze vaardigheden bezit.

“Intern wordt het een uitdaging om het PKO te herorganiseren, daar ligt nog veel te winnen.”

Wat gaat jouw grootste uitdaging worden tijdens het bestuursjaar?

Extern wordt het een uitdaging om de invloed van de JD zo groot mogelijk te laten zijn, bijvoorbeeld door met de JD sterk aanwezig op het D66-congres te zijn of door bij de Tweede Kamerverkiezingen op het juiste moment met andere PJO’s de aandacht te pakken. Intern wordt het een uitdaging om het PKO te herorganiseren, daar ligt nog veel te winnen.

Heb je nog persoonlijke uitdagingen?

Ik heb veel gesproken met mensen over de functie en de invulling, en ik heb er veel uit gehaald en veel concrete verbeterpunten uit opgedaan. Dat heeft mij enorm veel motivatie gegeven om daar volgend jaar mee aan de slag te gaan, maar dan is het wel belangrijk om die motivatie het hele jaar vol te houden. Als ik die motivatie volhoud denk ik dat ik met de leden heel veel voor elkaar kan krijgen.

Hoe zie jij komend bestuurbaar voor je?

Het is een bestuursjaar waar veel in moet gebeuren. De communicatie met afdelingen zal beter moeten worden vanuit het landelijkbestuur, ik ben ook erg blij mee dat we volgend jaar een bestuurslid Intern hebben die daarop in kan spelen, en ik denk dat ik daar ook veel mee ga samenwerken. We moeten ook zichtbaarder zijn voor de afdelingen. We moeten vaker langskomen en ons gezicht laten zien.

Daarnaast moeten we dus het PKO herorganiseren. Er moet vaker vergaderd worden, waardoor de vergaderingen korter kunnen zijn. Die vergaderingen duren nu erg lang, wat natuurlijk ook niet bevorderlijk is voor de sfeer. Niet-inhoudelijke problemen van werkgroepen moeten meer individueel worden behandeld, zodat er bij het PKO meer ruimte is voor politieke inhoud. Tenslotte moeten er functioneringsgesprekken komen, en soms een gezelligheidsactiviteit voor het PKO.

“Die lijn van het laagdrempelig input leveren vanuit de JD wil ik graag doorzetten.”

Je noemde net al dat de afdelingen zich afgelopen jaar misschien een beetje in de steek gelaten hebben gevoeld. Zijn er nog andere dingen die jij anders zou doen dan het huidige bestuur, en specifiek het bestuurslid Politiek?

Dat was een beetje kritiek op het bestuur in het algemeen. Er was soms een gebrek aan communicatie en weet van wat er speelt vanuit het landelijk bestuur. Dat gaat volgend jaar hopelijk beter zijn met het bestuurslid Intern. Wimer heeft een enorm goede start gemaakt met het benaderen van leden om input vanuit de JD door te schakelen naar input richting D66 en daarbuiten. Daar zou ik op willen voortbouwen. Die lijn van het laagdrempelig input leveren vanuit de JD wil ik graag doorzetten.

Wat onderscheidt jou van je tegenkandidaat?

Wat mij onderscheidt is dat ik hoop toegankelijker te zijn. Ik wil de kar duwen in plaats van trekken. Ik heb daarbij ook het voordeel dat ik de vereniging goed ken. Ik wil de keuze bieden aan de afdelingen, de leden en het FEO, maar niet zelf die keuze gaan nemen.

Sta jij achter de visie van de JD?

Ja, anders was ik natuurlijk geen lid geworden! Ik waardeer aan die visie dat die progressiever is dan die van D66, en dat we altijd vooruitkijken. Ik ben het natuurlijk niet met alles eens, maar dat hoeft ook niet. Het is mijn taak die visie zo veel mogelijk te realiseren volgend jaar.

Het is volgend jaar natuurlijk ook inspelen op de actualiteit. Het wordt voor mij dan ook belangrijk te kijken waar wij achterlopen op de actualiteit, en de vereniging te stimuleren om daar weer nieuwe input op te leveren.


Geschreven door: Jeffrey Eelman

Geef een reactie