Is het zomercongres organiseren wel realistisch?

Rotterdam/Den Haag – Het zomercongres is jaarlijks wellicht het grootste democratische feest van de JD omdat de vereniging op dit congres haar nieuwe bestuur kan kiezen. Dit jaar zal het congres op 12 t/m 14 juni in Rotterdam worden georganiseerd. Vooralsnog gooit de coronacrisis nog geen roet in het eten, maar voor hoe lang nog?

De reacties van de leden over het momenteel nog doorgaande congres zijn gemengd. Een van de reacties die bij de DEMO binnenkwamen liet weten dat hij zich voor het congres wel heeft ingeschreven. “…als het wel doorgaat heb ik dat vast gedaan, als het niet door zou gaan krijg ik gewoon mijn geld terug.” Andere reacties die bij de DEMO binnenkwamen waren wat negatiever: “ik vind het persoonlijk best maf dat JD doet alsof er niks aan de hand is en zegt dat het zomercongres gewoon doorgaat, terwijl nu tot 1 juni alle evenement verboden zijn. Hoe verantwoord ben je bezig als je twaalf dagen na eventuele toestemming meteen 200 man bij elkaar in een zaal zet?”

Uit de binnenkomende reacties komt ook naar voren dat het schrappen van het congres een sociaal gemis veroorzaakt. “Ik begrijp ook heel erg goed dat iedereen uit het hele land elkaar weer wil zien. Ik mis ook mijn vrienden van de JD. Normaal zie je elkaar iedere week, en nu opeens niet meer. Maar om nu een fysiek congres te gaan organiseren is helaas niet realistisch.”

De DEMO sprak ook met Jasper Ensing, bestuurslid organisatie, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het zomercongres. “De voorbereidingen waren lastig, er is te veel onzekerheid. We hebben als Landelijk Bestuur al lang niet meer gezien. Je moet in deze tijd samenwerking opnieuw uitvinden. Toen werd aangekondigd werd dat alle evenementen tot 1 juni verboden werden door de overheid hebben we gekeken naar welke activiteiten wel en geen doorgang konden vinden. Zo is het themaweekend afgelast.” Het congres valt niet onder de regelingen van de evenementen, maar Ensing benoemt wel dat de vereniging realistisch moet blijven en de richtlijnen van de overheid in acht moet blijven nemen.

“Voor veel mensen is het zomercongres de leukste activiteit van de JD in het jaar.”

“Het zomercongres is een essentiële bijeenkomst voor het functioneren van de JD,” zegt Ensing. Hij benoemt dat het bestuur drie belangrijke uitgangspunten heeft: volksgezondheid, de financiële gevolgen van het afzeggen van het congres moeten niet verlammend voor de vereniging zijn en de bedrijfsvoering van de vereniging moet zoveel mogelijk doorgaan. “Qua kosten maakt het niet uit of we nu afzeggen of later in mei. Wij hebben als landelijk bestuur geen expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s. Daarom volgen we zoveel mogelijk de adviezen van het RIVM en gaan we daar niet op vooruitlopen. Daarnaast maakt het voor de kosten niet uit of we nu afzeggen of later in mei. Daarom laten we het congres voorlopig doorgaan.”

“We hebben ook gekeken naar een ingekort congres of een digitaal congres, hiervoor hebben we gekeken naar een systeem van digitaal stemmen en een online bestuursverantwoording.” Daarnaast zijn er volgens Ensing ook nog andere restricties die het lastig maken om een zomercongres op een andere manier in te richten. “Het blijkt aardig complex om hiermee aan alle voorwaarden te voldoen die ons HR (Huishoudelijk Regelement, red.) en onze statuten stellen voor het organiseren van een ALV. Een verlate verkiezing is voor ons geen optie, we kunnen niet van kandidaten verwachten dat ze tot september beschikbaar blijven voor een bestuursjaar dat zo intensief is als bij de JD.”

Volgens Jasper Ensing heeft de coronacrisis nog geen effect op de aanmeldingen voor het congres. “Ik heb alleen ervaring met het wintercongres, maar de aanmeldingen lopen niet slecht. Voor heel veel mensen is het zomercongres de leukste activiteit van de JD in het jaar. Het is ook een essentiële bijeenkomst voor de vereniging die niet alleen draait om de gezelligheid. Wij willen dat niet lichtvoetig afzeggen.”

Over hoe het congresteam de anderhalve metersamenleving in de algemene ledenvergadering wil invoeren zijn nog geen keuzes gemaakt. “Wij wachten tot we meer duidelijkheid hebben van de overheid en het RIVM over wat er gaat gebeuren in juni.” De eventuele praktische aanpak hiervan bespreken ze ook met de locaties waar het congresweekend gehouden wordt. “Niemand in Nederland heeft hier ervaring mee en we willen dit stap voor stap bekijken.”

De persconferentie van het kabinet van vanavond zal wellicht de nodige duidelijkheid verschaffen over of het congres doorgang kan vinden. Jasper Ensing en het congresteam zullen hun beslissing daarvan af laten hangen. “De volksgezondheid gaat voor.”


Geschreven door: Mathijs van der Loo

Geef een reactie