De JOVD- Amsterdam misbruikt liberale waarden om eigen mening te verdoezelen

In een persbericht verzonden naar De Dagelijkse Standaard heeft de JOVD Amsterdam onlangs beweerd dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar is. Dit stellen zij naar aanleiding van het aftreden van het gehele bestuur van Pride Amsterdam na de uitspraken van voorzitter Frits Huffnagel bij het programma Spraakmakers. Jelt Pekaar reageert namens JD Amsterdam op de JOVD: Het is de JOVD die niet langer de definitie van vrijheid van meningsuiting scherp heeft en daarmee deze liberale waarde in gevaar brengt.

We mogen als liberalen trots zijn op onze geschiedenis, want wij strijden al eeuwen voor de vrijheid van meningsuiting. Het waren liberalen die in de 19e eeuw door heel Europa heen vrijheid van meningsuiting en andere bijkomende rechten eisten in hun strijd tegen de monarchen van die tijd. Dankzij deze inzet werden de meeste landen in West-Europa democratieën. Het recht om te zeggen wat we willen zonder dat de overheid daar iets over te zeggen heeft is een voorwaarde voor een democratie en rechtsstaat.

Daarom is het erg zorgelijk om te zien dat dit recht geherinterpreteerd wordt om er anderen mee aan te vallen. Nationaal conservatief Nederland likte al een tijdje haar vingers af bij dit gebruik, maar nu lijkt ook de Amsterdamse JOVD te bezwijken onder deze polariserende trend. Het is enorm te betreuren dat Cesar van Rooij, de schrijver van dit artikel, in zijn beroep op vrijheid van meningsuiting nog niet verder komt dan de basisschool definitie van het begrip. Een echte liberaal begrijpt namelijk dat vrijheid van meningsuiting niet hetzelfde is als vrijheid van consequenties. 

Pride Amsterdam en ook COC Amsterdam zijn organisaties met een duidelijk doel, namelijk emancipatie. Niet alleen van LHBT+ mensen, maar ook van groepen die om bepaalde redenen onderdrukt worden, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen. Dit principe wordt ook wel intersectionaliteit genoemd en je vindt het terug in de beginselverklaringen van zowel de Pride Amsterdam als COC. Het is dan ook logisch dat het COC van Pride Amsterdam verwacht dat het een bestuur heeft waarin bestuursleden ook achter deze boodschap staan. Net zoals Frits Huffnagel de vrijheid heeft om zijn mening te geven, heeft het COC als organisatie ook de vrijheid om te zeggen dat ze niet samen willen werken met Pride Amsterdam zolang hun voorzitter geen afstand doet van bepaalde uitspraken.

De JOVD heeft immers ook geen bestuursleden die de communistische heilstaat willen uitroepen en dat vormt totaal geen bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. Dit is hoe vrijheid van meningsuiting werkt; je mag iedere mening uiten, maar organisaties en personen hoeven niet elke mening als even legitiem te accepteren en hebben op hun beurt ook de vrijheid om consequenties aan bepaalde meningen te verbinden. De JOVD Amsterdam is zeker niet verplicht om zich achter de mening van COC Amsterdam te scharen. Sterker nog, als zij vinden dat er binnen zulke organisaties ruimte moet zijn voor een politiek-divers bestuur, dan mogen zij daar over schrijven. Maar verdoezel deze mening dan niet door te spreken van een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting. Dat doet namelijk absoluut geen recht aan de liberale waarden waar de JOVD achter beweert te staan.

Dus, JOVD Amsterdam, als jullie net zoals wij het liberalisme nog hoog in het vaandel hebben staan, dan hopen wij van harte dat jullie proberen om in het vervolg geen liberale waarden te misinterpreteren als excuus om jullie mening te verkopen. Dat brengt namelijk imagoschade aan het liberalisme en daar is zeker in deze tijden niemand in Nederland bij gebaat.


Tekst: Jelt Pekaar, voorzitter Jonge Democraten Amsterdam

Geef een reactie