PJO-parlement 2020: regeren kun je leren

Het is een jaarlijkse traditie geworden dat alle PJO’s uit het land een dag per jaar kamerlidje mogen komen spelen in de zaal van de Tweede Kamer. 5 en 6 maart was het weer zo ver. Iedereen van PINK! tot JFVD doet mee, behalve dan ROOD, en ook iedere PJO krijgt de plek voor maar liefst 15 zetels. Ja, ook PJO’s als SGPJ, Oppositie, JFVD, Perspectief en Pink, waarvan de moederpartijen allemaal niet boven de 5 zetels uit komen mogen 15 blauwe stoeltjes innemen deze dag. De JD was er ook bij, met de vertrouwde vertegenwoordiging, en meer homo-mannen in de fractie dan vrouwen.

Dat maakt het vormen van coalities binnen de vier commissies meestal niet makkelijker. In het beste geval hebben een aantal fracties zieke of afwezige leden en heb je vijf partijen nodig om een akkoord te bereiken, in een slechter geval heb je er zes nodig. Dat maakt samenwerken natuurlijk niet makkelijker. Dit parlement produceert ook meestal akkoorden die in de echte Kamer ondenkbaar zijn. Ondanks dat je zou denken dat de JD als radicale midden-partij altijd wel bij een akkoord aan zou kunnen sluiten, voerden we bij de helft van de akkoorden oppositie.  

Bij de portefeuilles “Gezin en Inkomen” en “Economie van de Toekomst” ondertekenden wij de akkoorden, samen met DWARS, JS, PINK!, Oppositie, Perspectief en SGP-J, twee keer precies dezelfde partijen. Dat leverde merkwaardige links-confessionalistische akkoorden op met een vleugje Europa minnend progressief-liberalisme dat er door de JD in was gedrukt. Dus “geen kerncentrale in Nederland, maar uitwisseling van kennis binnen de EU op het gebied van energiewinning.” Hoe we daarmee de klimaatdoelen gingen halen was nog niet helemaal duidelijk. 

Dan de akkoorden waar wij oppositie moesten voeren. De JD ondertekende het overwegend rechts conservatieve akkoord op het gebied van onderwijs en emancipatie niet omdat zestienjarige geen stemrecht zouden krijgen en de basisbeurs niet terug zou komen. In plaats van hun basisbeurs zouden studenten hun collegegeld uitgekeerd krijgen, een vrij omslachtige regeling waardoor enkelen zich afvroegen waarom we het collegegeld niet gewoon af konden schaffen. 

En helaas voor ons komt er wat betreft het PJO-parlement geen Europees leger.

Op de portefeuille Internationale Vrede en Veiligheid hadden we ook zo’n rechts confessioneel akkoord, van SGPJ, JOVD, JFVD, CDJA en Perspectief. Deze fracties wilden in het bijzonder christenvervolging aanpakken, vervolging van minderheden in het algemeen leek geen prioriteit. En helaas voor ons komt er wat betreft het PJO-parlement geen Europees leger. Helaas konden de amendementen op dit akkoord niet meer behandeld worden, want door grote uitloop was de tijd die de PJO’s in de kamer hadden toch echt op, en moest de winnaar bekend gemaakt worden in de Very Italian Pizza. De beker ging dit jaar naar de fractie van de JOVD.

Het waren al met al weer twee opmerkelijke dagen voor de jonge politici in spé. Er werden akkoorden geschreven waar parlementair verslaggevers in het echt vreemd van zouden opkijken. Desalniettemin was het PJO-parlement weer een mooie kans om buiten je politieke bubbel te treden, en na afloop gezellig te borrelen met mensen die je in het dagelijks leven niet zo snel zal ontmoeten. Zo kan je ook als JD’er aan het eind van de dag prima met een SGPJ’er proosten. 


Geschreven door: David den Hartog

Geef een reactie