Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering

Een van de grootste uitdagingen voor dit decennium is de aanpak van de klimaatverandering. Toch blijkt hierover voor veel mensen nog onduidelijkheid te bestaan. Wordt klimaatverandering veroorzaakt door de mens? En hoe desastreus is de klimaatverandering? Om antwoord te geven op deze vragen schreef klimaatwetenschapper Bart Verheggen (Amsterdam University College) een boek over alles wat met klimaatverandering te maken heeft.

“Veel mensen zijn vaak het spoor bijster door de vele, vaak tegenstrijdige berichten over dit onderwerp. Ze willen graag weten hoe het zit,” begint Verheggen zijn boek. Precies voor deze reden schreef hij dit boek; om orde in de chaos van het maatschappelijke debat te scheppen. Het is de vraag of hij met zijn boek daadwerkelijk mensen weet te overtuigen, want hij geeft in zijn inleiding zelf ook schoorvoetend toe dat je hem niet hoeft te geloven. In een achttal hoofdstukken neemt de klimaatwetenschapper je mee langs alle facetten van het fenomeen. Namelijk het duiden van het maatschappelijk klimaatdebat, uitleg over het broeikaseffect, de rol van CO₂ op het klimaat, de verandering van het klimaat, de oorzaken van klimaatverandering, de toekomst, de gevolgen van klimaatverandering en de mogelijke oplossingen.

Het boek is voorzien van de nodige infographics, kaartjes en wetenschappelijke tabellen om de uitleg van Verheggen te ondersteunen. Hij heeft het op een populairwetenschappelijke wijze geschreven. Met enige regelmaat wordt er verwezen naar modellen, rapporten en ander wetenschappelijk werk zonder dat het je als lezer duizelt. Achter in het boek is ook een flinke literatuurlijst opgenomen. Het boek geeft goed inzicht in hoe de natuurkundige processen werken en het klimaat beïnvloeden. Hierdoor is het boek voor een grote groep lezers goed te begrijpen.

Ondanks dat het boek slechts tweehonderd pagina’s dik is, geeft het daadwerkelijk antwoord op de vragen die je jezelf kan stellen bij de discussie over klimaatverandering. Ook vragen die je gaandeweg het lezen afvraagt weet Verheggen in zijn relaas te beantwoorden. Het is boek is ook niet alarmistisch of activistisch van toon, maar betreft een heldere uiteenzetting van de wetenschappelijke feiten. Zelfs bij het behandelen van de mogelijke oplossingen is Verheggen in staat om de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen van CO₂-reductie evenwichtig en neutraal te bespreken. Hierbij komt hij ook met een opvallende tip: “Hoe belangrijker we het vinden om klimaatverandering te beperken, des te minder restricties we moeten opleggen aan de opties om de emissie van broeikasgassen te reduceren.”

Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering informeert de lezer op duidelijk wijze over klimaatverandering. Het relaas van Verheggen is goed te volgen en het boek is een aanrader voor eenieder die graag over dit onderwerp in gesprek gaat.


Geschreven door: Mathijs van der Loo

Geef een reactie