Onze Années Folles

Allereerst wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen! Hopelijk hebben jullie allemaal fijne feestdagen gehad met vrienden en familie, hebben jullie al je vingers en ogen nog en hebben jullie net als wij weer frisse moed om aan dit kalenderjaar te beginnen!

2020 is aangebroken, de jaren 20 van deze twintigste eeuw. Deze staan voor velen vooralsnog bekend als de ‘Années Folles’, Goldene Zwanziger of de Roaring Twenties van 100 jaar geleden. Zaken die we nu als geheel normaal achten zijn terug te leiden tot dit decennium. Het verspreiden van het algemeen vrouwenkiesrecht, beginnende acceptatie van homoseksualiteit en ontwikkeling van allerlei ‘nieuwe’ technologieën zoals telefonie, auto’s en televisie.

Maar ook in ónze jaren 20 zijn de ontwikkelingen van toen nog niet afgerond en zullen wij gaan meemaken hoe deze verder vorderen. Gaat het vrouwenquotum het gewenste effect hebben op de vertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven? Kunnen we komend decennium wel reclameposters van zoenende mannen ophangen zonder dat dit op rellen uitloopt? En zullen we de technologische ontwikkelingen van onze jaren 20 op een verantwoorde manier toepassen? Kan daarbij onze privacy gewaarborgd blijven?

In het beantwoorden van deze vraagstukken kunnen wij onze rol claimen. Wij als politieke jongeren kunnen nieuwe ideeën aandragen, actie voeren en onze plannen door laten klinken in gemeenteraden, staten-vergaderingen of het binnenhof in Den Haag.

De verlaging van de maximum snelheid naar 90 km/uur is hier een mooi voorbeeld van. Een klein groepje JD’ers, met verschillende achtergronden waaronder duurzaamheid, economie en gezondheidszorg verdedigden het plan op onze AAV. Ik weet nog hoe spannend de stemming toen was. Kantje boord werd het voorstel, na de gebruikelijke hertelling, door het congres aangenomen. In de maanden daarna is de steun voor het voorstel binnen de JD enorm gegroeid, mede dankzij de brede, doordachte onderbouwing. Zo veel ook dat we het voorstel, toen de maximumsnelheidsverlaging politiek actueel werd, ook bij D66 werd aangenomen. Dit ondanks dat Rob zelf liever wat harder had willen doorrijden. Zo tonen wij jongeren onze bredere visie en drukken wij onze stempel op de politiek.

Zo’n januaricolumn is natuurlijk het uitgelezen moment om nog eens terug te blikken op het afgelopen jaar en een blik vooruit te werpen naar het komende jaar.

2019 was een jaar met ‘the usual suspects’ zoals druk bezochte congressen, weer eens een verhuizing van ons landelijk kantoor en de gebruikelijke interviews over XTC legalisering. Maar het was ook een jaar met veel vernieuwing; de eerste activiteit in Winterswijk, vele enthousiaste nieuwe gezichten die zich gecommitteerd hebben aan een kaderfuctie  en de oprichting van afdeling Wageningen.

2019 was helaas ook het jaar waarin we opnieuw meer leden zijn kwijtgeraakt dan erbij zijn gekomen. Een jaar waarin we opnieuw hebben moeten bezuinigen, waar veel van jullie ook rekening mee hebben moeten houden.

Tegelijkertijd was 2019 ook het jaar waarin we een aantal hoogtepunten hebben mogen vieren. Het was het jaar waarin onze vereniging 35 jaar bestond, het jaar waarin vele JD’ers hebben meegelopen in klimaat-demonstraties en het eerste volle jaar met een oud JD’er als fractievoorzitter van onze moederpartij.

2019 was een jaar van campagnevoeren voor niet een maar twee verkiezingen. De een lag ons nauw aan het hart vanwege de vele JD’ers die zich hadden klaargestoomd voor het statenlidmaatschap, de ander omdat wij als Eurofiele jongerenorganisatie veel van onze oplossingen in Europese context zoeken.

Kortom; 2019 was een jaar met hoogtepunten en tegenslagen. Een jaar van herhaling en vernieuwing. Een jaar waar we trots op mogen zijn.

En dan 2020, het jaar dat voor ons ligt. De start van ónze ‘Roaring 20’s’. We kunnen deze inkleuren met de ideeën en adviezen van onze PoHo’s en werkgroepsleden, de toffe activiteiten in de afdelingen door het hele land en opvallende (ludieke) acties met onze actieve leden. Laten we ons weer hard maken voor kansengelijkheid via onderwijs, laten we ons weer mengen in discussies over Europa en laten we met ideeën komen om technologische ontwikkelingen in goede banen te lijden.

Hoe? Dat ligt bij jou. Van kersvers lid tot trouwe mastodont. Van ervaren PoHo tot nieuw werkgroepslid. Van jonge JD’er tot doorwinterd bestuurslid. De invulling van onze bruisende ‘années folles’ is aan ons allemaal. Ik nodig jullie bij deze dan ook uit om ook komend jaar weer met jullie talenten en ideeën bij te dragen aan deze invulling, zodat ook mijn opvolger volgend jaar in januari vol trots terug kan blikken op 2020!


Annabel Broer

NB: Dit is een aangepaste versie van de speech die ik op 4 januari tijdens de Nieuwjaarsborrel gaf. Veel van jullie vroegen of ik deze nog online wilde plaatsen omdat de speech slecht verstaanbaar was in het drukke Café, dus bij deze heb ik hem omgeschreven naar de voorzittershamer 🙂

Geef een reactie