Septembercongres: de vereniging financieel uitgekleed

Het moment waar menig JD’er het hele jaar naar uitkijkt was zeven september weer aangebroken. Toen stond het altijd spannende Septembercongres weer op het programma! Een dag lang werd er in het centraal gelegen Utrecht gediscussieerd over verschillende verenigingsaangelegenheden.

Dat niet alle bijeenkomsten zo centraal gelegen worden gepland, was één van de punten waarover gediscussieerd werd. Vanuit de afdeling Groningen werd het ongenoegen geuit over de locatie van het volgende kaderweekend, welke plaats zal vinden in Bergen op Zoom. Uw redacteur heeft het even voor u opgezocht: de afstand tussen Bergen op Zoom en Groningen is zo’n 250km. Voor bepaalde Groningse bestuursleden zou het niet mogelijk om op zaterdagochtend te vertrekken en op tijd te zijn. Na argumenten van hoog niveau als ‘had je maar in de randstad geboren moeten worden’ werd de motie uiteindelijk verworpen. Voor onze meest noordelijke afdeling was er echter wel een troost: de afdeling Brabant heeft aangeboden onderdak voor ze te verzorgen!

Vanuit diezelfde afdeling Brabant kwam een lid die het volgende onderwerp ter discussie stelde. Na het succes van de veiling tijdens het zomercongres in Amsterdam was het idee om voortaan alle cadeautjes die het LB ontvangt vanuit hun functie te veilen, om wat extra geld binnen te halen voor de vereniging. Op veel steun van de leden kon dit idee echter niet rekenen.

Dit was niet de enige discussie over geld dit congres. Zo presenteerde onze kersverse penningmeester zijn begroting. Nu D66 (nog) veel zetels heeft, en de JD daar financieel van profiteert, is het nu beleid om een flink bedrag in de algemene reserves te gaan stoppen. Dit werd door de Kasco positief beoordeeld. Verder is het noodzakelijk om op sommige vlakken te bezuinigen. Zo is onder andere het idee om kaderleden een eigen bijdrage te laten betalen voor het kaderweekend opgenomen in de begroting. Dit leverde enige vragen op bij de leden, maar werd over het algemeen goed opgevangen, omdat het na navraag niet om een groot bedrag bleek te gaan.

Een ander discussiepunt dit congres ging over de mogelijkheid om leden te machtigen om voor jou te stemmen. Dit zou democratischer zijn, omdat er dan zou worden gewerkt met het ‘1-man, 1-vote-principe’. Ook zou het de toegankelijkheid ten goede komen, omdat bijvoorbeeld mensen met een handicap, die niet in staat zijn om te komen bij een ALV, meer gehoord zouden kunnen worden. Hier werd tegenin gebracht dat verkiezingen dan nóg meer een populariteitswedstrijd zouden worden, en dat het belangrijk is om bij een verkiezing de kandidaatpresentatie te zien, om zo goed te kunnen oordelen. Het idee werd uiteindelijk met overweldigende meerderheid verworpen.

Natuurlijk werden er ook wat luchtigere onderwerpen behandeld. Zo werd er aandacht gevraagd voor een grote tekortkoming van het congres: het ontbreken van een feestthema. Gezien de huidige situatie waar de vereniging zich in bevind werd ‘financieel uitgekleed’ als een passend feestthema gezien. En dat dat passend was, bleek later op de avond wel. Het was zo heet op de feestlocatie dat menig lid er voor koos zichzelf (financieel) uit te kleden.


Door: Jeffrey Eelman

Geef een reactie