Ingetogen begroting moet nieuwe bezuinigingsgolven voorkomen

Met het septembercongres in aankomst publiceert bestuur-Broer I deze week haar begroting voor 2020. Afgelopen jaar is al enorm de broekriem aangehaald binnen de JD en ook in 2020 wordt er verder bezuinigd. De DEMO kreeg voorinzage in de begroting en sprak met nieuwbakken penningmeester Kyllian van der Put over de voorgenomen bezuinigingen.

Kyllian werd tijdens het afgelopen congres in zijn thuisstad Amsterdam verkozen tot de nieuwe penningmeester van de JD. De laatste drie kandidaten voor deze functie sneuvelden op eerdere congressen. Zijn de verwachtingen voor de nieuwe penningmeester groter dan ooit? “Ik heb best een groot mandaat gehad van de vereniging en ik denk dat heel veel mensen blij zijn dat er eindelijk een penningmeester verkozen is. Ze vonden mij toen nog leuk, maar de kans is groot dat ze dat in september niet meer vinden. De vereniging heeft hoge verwachtingen dat er grote stappen gemaakt gaan worden op financieel gebied.” Kyllian geeft aan dat de leden van hem verwachten dat er een bijdrage wordt gedaan aan de algemene reserve van de vereniging.

Hij volgt als penningmeester de huidige ad-interim Marten Porte op. “Ik heb super veel respect voor zijn werk. Ik vind dat Marten het echt heel knap heeft gedaan, zeker gezien zijn geringe financiële achtergrond. Hij heeft veel moeilijke beslissingen moeten nemen.” Voor Kyllian is het dan ook makkelijk om nu in te stappen. “Hij heeft goede connecties met D66 en heeft afgelopen jaar goed contact gehad met de mensen die over onze subsidie gaan.”

“…en als je uitlegt wat het kaderweekend kost dan snappen ze deze keuze wel.”

Tijdens het congres sprak Kyllian al over het feit dat hij wilde gaan kijken naar meerjarige begrotingen. In zekere zin heeft hij met de huidige begroting al een basis neergelegd voor de komende jaren. Hij noemt daarbij als voorbeeld het kaderweekend. “Wij willen een kleine eigenbijdrage vragen voor de kaderweekenden. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden om twee kaderweekenden te behouden.” Veel afdelingsbesturen wisselen al na een halfjaar en daarom ziet het bestuur Broer het als een meerwaarde om twee kaderweekenden aan te houden. De bijdrage die het bestuur voor ogen heeft voor het weekend zal waarschijnlijk 5 of 10 euro bedragen. “We willen hiermee een basis leggen voor een kleine cultuuromslag en je zou dan zelfs over enkele jaren het kaderweekend kunnen versoberen.” Kyllian en zijn bestuur zien geen reden dat deze maatregel invloed heeft op de populariteit van de weekenden. “We hebben dit idee gepitcht bij verschillende besturen en wat oudgedienden, en als je uitlegt wat het kaderweekend kost dan snappen ze deze keuze wel.”

De begroting van 2020 staat in het teken van een nieuwe reeks bezuinigingen. Bezuinigingen die het gevolg zijn van terugvallende ledenaantallen en subsidies. “In theorie had deze reeks van bezuinigingen voorkomen kunnen worden als het ledenaantal goed doorgevoerd was. Dat is niet de schuld van de JD en ook niet honderd procent de schuld van D66.” Zelf is Kyllian al actief bezig druk te zetten op de financial controller van D66. “Ik wil alles bijhouden qua ledenaantallen en zijn eerste inschatting van het ledenaantal heb ik ook direct met mijn voorganger Marten afgeschoten. Ik heb liever dat ik dit jaar minder geld begroot en dat ik dan 10.000 euro weer terugkrijg dan andersom.” Hij denkt dan ook dat het bestuur dit jaar wel een redelijk goede inschatting heeft gemaakt van de verwachte inkomsten.

” Wij nemen als bestuur zelf ook verantwoordelijkheid.”

Een grote besparing op de begroting is de verhuizing van het landelijk kantoor van de JD naar het landelijk bureau van D66 en de afschaffing van het vacatiegeld voor het bestuur met ingang van 2020. Deze twee maatregelen zijn volgens hem goed voor meer dan de helft van de bezuinigingen die in de begroting zijn doorgevoerd. “Het vacatiegeld was eerst 30.000 euro en is dit jaar al teruggebracht naar 20.000 en dat laatste bedrag verdwijnt nu helemaal.” De verhuizing en de afschaffing van het vacatiegeld levert een bezuiniging van 39.000 euro op ten opzichte van de vorige begroting. Dat is twintig procent van de begroting dat is wegbezuinigd. “Wij als bestuur doen ook zelf een stap terug. Het bestuursweekend dat we binnenkort hebben organiseren we bij de ouders van een bestuurslid. Wij nemen als bestuur zelf ook verantwoordelijkheid.”

Kyllian waagt zich ook aan een korte analyse over de financiële klappen die de JD afgelopen jaren heeft opgelopen. “Een paar jaar geleden, na de Tweede Kamerverkiezingen, kwam er een sloot geld binnen. We zijn toen best wel veel geld gaan uitgeven aan een voltijds bestuur en een eigen pand.” Of dat dit een verstandige beslissing was betwijfelt hij dan ook. “We hadden destijds meer geld moeten opsparen voor slechtere tijden. Die slechte tijden zijn niet nu. We kunnen hardere klappen gaan verwachten in de toekomst. Daar maak ik mij nog wel het meeste zorgen over. We hebben wel een buffertje, maar het buffertje had groter kunnen zijn als we in de hoogtijdagen meer hadden afgedragen.”

“Politiek inhoudelijk is voor ons wel nummer één en gezelligheid nummer twee.”

Bij het samenstellen van de begroting heeft het nieuwe bestuur ook goed nagedacht over deze cijfers. “We hebben op de eerste plaats als bestuur gekeken naar het aantal leden dat wij verwachten te hebben in 2020 en welk contributiebedrag en subsidie we hiervoor zouden kunnen ontvangen. Hiermee heb je een basis voor de rest van de begroting.” Het bestuur heeft vervolgens goed gekeken naar welke activiteiten het wil behouden en welke niet. “We willen nog wel iets politiek inhoudelijks doen, maar niet een heel weekend,” zegt hij doelend op het PI-weekend. Wat de exacte invulling van een nieuw politiek inhoudelijke activiteit zou zijn is nog onbekend. Ondanks dat er op het congres sprake was van schrappen van het verenigingsweekend staat dit weekend nog wel op de rol. “We hebben nu een manier gevonden waarop we het verenigingsweekend kunnen behouden zonder dat het de vereniging veel geld kost. Politiek inhoudelijk is voor ons wel nummer één en gezelligheid nummer twee.”

Ook de afdelingen gaan deels de bezuinigingen merken in hun portemonnee., Zo wordt de afdracht naar de afdelingen verminderd. “Daartegenover staat wel een groei in de projectsubsidiepot. Wat wij nu zien is dat veel geld van de afdelingen terug afgeroomd wordt naar landelijk en dat de afdelingen meer geld hebben dan nodig zou zijn.” Het geld wat de afdelingen minder krijgen wordt dan ook in de subsidiepot gestopt waar afdelingen gebruik van kunnen maken. “We willen afdelingen de kans geven om met goede ideeën te komen in plaats van dat geld al vooraf te geven.” Daarnaast benadrukt Kyllian dat als de projectsubsidiepot niet helemaal wordt opgebruikt het restant ten goede komt van de algemene reserve.

Zelf kijkt Kyllian vol goede moed uit naar het septembercongres dat op 7 september plaatsvindt. “We hebben er wel een goed verhaal bij,” zegt hij doelend op het besluit van het aanhouden van de twee kaderweekenden. Het bestuur-Broer, en eerder bestuur-Van Driel, heeft goed gesneden in de financiën en de toekomst moet gaan uitwijzen of dat met de huidige bezuinigingen voldoende blijkt te zijn.


Geschreven door: Mathijs van der Loo

Foto: Felix Woudenberg

Geef een reactie