Congreszaterdag: financiële klap en resolutie onderwijs

Van het D66-lidmaatschap van Van Driel tot de resolutie onderwijs, het was een congres waar zeker wat te bediscussiëren viel.

Van Driel liet in zijn schriftelijke bestuursverantwoording weten dat hij het lidmaatschap had opgezegd om persoonlijke redenen. Ook na herhaaldelijk vragen wilde hij er niet verder op in gaan. Wel liet hij weten dat het de relatie met D66 niet eronder zou lijden: “Ik heb gesproken met enkele D66’ers, waaronder Rob Jetten. Ze begrepen mijn standpunt en het zal de relatie tussen de JD en D66, en mijn functioneren, niet schaden.” Het zogezegde fundament van de vereniging belooft daarnaast een interview af te geven over zijn persoonlijke overweging in september, aan het eind van zijn termijn. Waarom dan pas? Anders kan het wel invloed hebben op zijn functioneren en/of dat van de JD. Dat belooft dus wat.

De Jonge Democraten stonden nog twee verassingen te wachten op zaterdag. Ten eerste was er een opiniestuk van de werkgroep Zorg en het bestuur in het Algemeen Dagblad geplaatst. Ten tweede een minder prettige verrassing: onverwachts krijgt de JD € 15.000,- minder aan subsidies binnen dan gedacht. Het zorgvuldig opgebouwde overschot op de begroting verdampt daardoor onmiddellijk. Zeer pijnlijk, want juist nu zouden de ‘vette jaren’ moeten zijn. Omdat D66 groot is in de Tweede Kamer krijgen we tenslotte een groter deel van het potje voor politieke jongerenorganisaties. Juist nu zouden we moeten sparen voor de magere jaren die niet onwaarschijnlijk komen gaan.

Het is voor het landelijk bestuur nog gissen hoe deze inschattingsfout plaats heeft kunnen vinden. Marten Porte, die zich namens het landelijk bestuur bezighoudt met de penning, heeft nog geen mogelijkheid gehad om het uit te zoeken. Hij gaat nog niet met de vinger wijzen, maar kijkt wel een bepaalde richting op: de administratie van onze moederpartij. “Ik heb mijn redenen om na te gaan of alles zorgvuldig is verlopen bij de ledenadministratie,” geeft Porte aan. Degene die onze ledenaantallen controleert is mogelijk gehaast te werk gegaan. Porte vindt het jammer dat het nu zo loopt, maar blijft er kalm onder: “Het is vervelend dat je in de eindsprint nog even onderuit wordt gehaald, maar ik ben blij dat we bij het wintercongres voor het pakket met de zware bezuinigingen zijn gegaan, daardoor zitten we nu veilig.”

Inmiddels is duidelijk dat Kyllian van der Put uit Amsterdam volgend jaar onze penningmeester wordt. Hij gaf in zijn speech voor zijn kandidatuur op zaterdag al aan dat hij een meerjarenbegroting wilt opzetten om financiële tegenvallers beter te kunnen ondervangen. Daarnaast gaat hij kritisch kijken naar de uitgaven van bijvoorbeeld congressen, mogelijk kunnen die nog wat goedkoper. Hier zullen niet alle JD’ers even blij mee zijn. Amsterdam kan het dit jaar dan wel goedkoop hebben gehouden, maar dat was in één van de hotels ook wel te merken: “Dit zijn geen klachten meer als van oud-bestuurslid Landheer,” legt partijprominent Michiel Ruland toe. “Op het moment dat de koeling voor de zuivel en vleeswaren in de ontbijtruimte warmer is dan de kamer zelf, klopt er iets niet.”

Bij de parallelle sessie voor de resolutie Onderwijs ging het er zaterdag ook pittig aan toe. De animo was groot: in het bloedhete zaaltje moesten leden zelfs op de grond zitten. De Jonge Democraten hebben een groot hart voor het onderwijs en kruisen maar al te graag de degens. Het gaat er hard aan toe bij de discussie over de scheidslijn tussen bijzonder en algemeen onderwijs. Het is een lastige tekst waarbij het niet meteen voor iedereen duidelijk is wat nu precies bijzonder onderwijs is. Zaterdagavond denkt portefeuillehouder Jetske Steenstra desgevraagd dat de resolutie er zondag doorheen gaat komen, maar dit discussiepunt zal zondag eerst plenair moeten worden uitgevochten.


Geschreven door: Bas Buise

Een gedachte over “Congreszaterdag: financiële klap en resolutie onderwijs

Geef een reactie