Kandidatentalk: Jasper Ensing

Het zomercongres komt met rasse schreden dichterbij, en dat betekend ook dat de bestuursverkiezingen aanstaande zijn! De DEMO heeft de voorzitters-kandidaten al geïnterviewd, maar een bestuur bestaat natuurlijk uit meer functies! Iemand die hoopt op zo’n functie is Jasper Ensing, en wel de functie organisatie. Afgelopen week was hij nog aanwezig op de AAV van de afdeling Amsterdam, maar ondertussen zit Jasper alweer in Nijmegen. Via Skype vertelt hij over zijn plannen.

Wie ben je, wat doe je en waar kom je vandaan?

Ik ben Jasper, ik word maandag 24 en ik studeer momenteel Politiek en Parlement aan de Radbout Universiteit in Nijmegen, waar ik nu ook woon. Oorspronkelijk kom ik echter uit Purmerend.

Hoe kwam je erop om jezelf te kandideren?

Vorig jaar heb ik een bestuursjaar Profilering in Amsterdam gedaan, en toen wilde ik me eigenlijk ook al kandideren voor het landelijk bestuur. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, omdat ik er toen voor gekozen heb om eerst mijn master af te maken. Ik merkte echter dat het toch bleef knagen en dat ik het wel heel graag wilde doen. Daarom heb ik me nu gekandideerd. Komend jaar ben ik klaar met mijn studie en kan ik me volledig op de JD focussen.

Wat voor vaardigheden moet een goed bestuurslid organisatie volgens jou hebben?

Ik denk dat je als bestuurslid organisatie goed het overzicht moet kunnen bewaren. Je hebt natuurlijk veel mensen waar je mee moet werken, je moet veel mensen aansturen en goed kunnen luisteren. Tegelijk moet je ook het proces bewaken. Ik denk dat dat heel belangrijk is.

En jij denkt dat je die vaardigheden zelf bezit?

Over het algemeen werk ik graag met mensen. Ik heb in mijn bestuursjaar in Amsterdam onder andere het PJO-debat georganiseerd, waar we samen moesten werken met zeven verschillende PJO’s. Ik merk dat dat wel iets is wat ik wel heel leuk vind om te doen, omdat je gewoon altijd met mensen bezig bent en altijd met mensen moet overleggen. Dat ligt mij wel.

Welke vaardigheden bezit je minder?

Iets waar ik voor mezelf nog heel erg aan moet werken is de orde in mijn hoofd bewaren. Ik vind het soms best moeilijk om een duidelijke agenda bij te houden en om alles in mijn hoofd op een rijtje te houden. Ik denk dat dat wel hetgeen is waar ik in mijn bestuursjaar veel over kan leren. Ik denk dat dat nodig gaat zijn en ik zie dat ook als een mooie kans om daar stappen in te gaan maken.

Je zei net dat je in je bestuursjaar in Amsterdam Profilering gedaan hebt. Nu solliciteer je voor Organisatie. Wat is daar je overweging in?

Toen ik mezelf ging kandideren, wilde ik breder kijken. Als ik achteraf terugkijk op mijn bestuursjaar, waar ik het meest enthousiast over ben en waar ik het meeste energie uit haalde, was juist het organiseren. Ik heb destijds de campagne, twee zomeroffensieven en het PJO-debat georganiseerd. Ik merkte dat ik dat gewoon heel erg leuk vond. Ik haalde daar heel erg veel plezier uit en ik denk dat dat ook iets is wat ik gewoon goed kan. Daarom heb ik er nu voor gekozen me ook daarvoor te kandideren.

In welk JD standpunt kan jij je het minst vinden of vind je het lastigst om uit te leggen?

Er zijn niet echt standpunten waar ik helemaal niets mee heb.. Lastige vraag.. Om eerlijk te zeggen: we zijn sinds afgelopen congres voor het koningshuis in de huidige vorm. Als ik dan iets zou moeten aanmerken waar ik het niet mee eens ben, dan is dat het wel. Ik zie de JD als een vereniging die voor bestuurlijke vernieuwing is. Met een koning zonder macht, misschien zelfs wel helemaal geen koning. Ik heb dit jaar ook in de landelijke commissie Openbaar Bestuur gezeten, en ik moet zeggen dat dit wel een beetje pijn deed. Gelukkig zijn we een ledenvereniging en weten we dat het toch weer elk jaar veranderd.

Wat zijn je politieke ambities na je potentiele JD-bestuursjaar?

Ik merk dat ik de politiek heel interessant vind, en ik vind het heel leuk om met politiek bezig te zijn, maar ik heb geen directe ambitie om echt de politiek in te gaan. Vooralsnog zie ik het als een hobby en vooralsnog blijft het een hobby. Ik heb wel ideeën om iets met politiek te gaan doen, maar ik weet nog niet precies wat. Ik zie mijn bestuursjaar ook als een jaar dat ik kan gebruiken om verder te kijken en om duidelijk te krijgen wat ik nou eigenlijk wil.

Hoe denk jij over de relatie tussen de JD en D66?

Heel veel actieve JD’ers worden later actief bij D66, dus die band moet je goed houden. Het is zaak een middenweg te vinden. Je wilt niet de hele tijd achter D66 aanlopen, maar je moet ook niet rellen om het rellen.

Wat wil jij anders doen dan het huidige bestuur?

Ik zou zeggen niet persé anders, maar ik denk wel dat we op een andere manier moeten gaan kijken naar hoe we als landelijk bestuur evenementen gaan organiseren. Je ziet dat het niet meer vanzelfsprekend is dat als je iets organiseert dat je kunt verwachten dat er zomaar mensen op afkomen. Ik denk dat je veel beter met de afdelingen in gesprek kunt gaan om ze te vragen hoe we ze kunnen helpen. In organisatorisch opzicht moeten we veel meer een dienende rol krijgen naar de afdeling toe.

De afdelingen zijn dus een speerpunt van je, zijn er nog andere dingen waar jij je op wil focussen?

Ja, zeker. Iets anders waar ik graag op wil focussen zijn mijn functie-equivalenten. Ik heb daar zelf zeer positieve ervaringen mee uit mijn bestuursjaar. Destijds zat ik in het FEO (Functie Equivalenten Overleg, red.) met Lysanne van Schaik. We hebben toen al vóór het kaderweekend een gezelligheidsactiviteit gehad. Je merkt dat je daar wel een band van krijgt, en daarmee voorkom je ook dat iedereen zelf het wiel aan het uitvinden is. Als je laagdrempelig contact met elkaar hebt kun je veel makkelijker informatie en kennis met elkaar delen. Ik denk dat je daar elkaar heel veel verder mee kunt helpen, dus daar wil ik zeker in investeren.

Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat we actief de afdelingen op gaan zoeken. Niet in de Haagsche bubbel blijven zitten, maar zorgen dat je langsgaat en ervoor zorgen dat afdelingsbesturen weten waar ze je kunnen vinden mocht er iets zijn.

Wat zie jij als de belangrijkste uitdaging voor komend bestuursjaar?

We hebben het natuurlijk niet even gemakkelijk gehad afgelopen jaar. Het gaat minder met D66, en dat ga je als JD natuurlijk ook gewoon voelen. Ik denk dat het komend jaar belangrijk is dat we met z’n allen weer trots worden om de JD te zijn. Dat we weer echt het goede gevoel krijgen, en dat we weer het gevoel krijgen de wind in de rug te hebben. Daar moeten we als landelijk bestuur op inzetten.

Afsluitend: je loopt al een lange tijd mee bij de JD. Wat voor vereniging is de JD voor jou?

Ik heb gewoon het gevoel dat bij de JD iedereen erbij hoort. Je hebt natuurlijk dezelfde ideeën, wat voor binding zorgt, maar ik denk ook dat de JD gewoon een hele gezellige vereniging is, waar je het heel leuk kan hebben op een ongedwongen manier. Je hoeft niks, mag alles, bent altijd welkom en ik denk dat dát juist is wat de JD de mooiste vereniging van Nederland maakt.


Geschreven door: Jeffrey Eelman

Geef een reactie