Kandidatentalk: Erwin Douwes

Het zomercongres is in aantocht en dat betekent dat er weer een nieuw landelijk bestuur gekozen gaat worden! Om een goed overzicht te geven waartussen de leden kunnen kiezen, interviewt de DEMO alle kandidaat-voorzitters. Erwin Douwes is als eerste aan de beurt. Jeffrey Eelman sprak hem in het CREA-café, tegenwoordig één van de vaste plekken van de Jonge Democraten Amsterdam.

Wie ben je, wat doe je? Waar kom je vandaan?

Mijn naam is Erwin Douwes, 23 jaar. Ik zit in de afrondende fase van mijn bachelor Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik kom uit het mooie Tilburg, geboren en getogen en na mijn achttiende weggegaan. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd actief bij de JD natuurlijk!

Hoe kwam je erop om voorzitter te worden?

Ik ben vorig jaar al gebeld met de vraag of ik het zou willen doen, maar toen dacht ik: nee, er is nog veel werk te doen in Amsterdam. Ik vind de JD gewoon een hele mooie vereniging, waar ik aan wil bijdragen met wat ik denk dat ik goed kan, en dat is mensen overtuigen en bij elkaar brengen, en mensen positief krijgen. Ik wilde eerst kijken hoe dat zou gaan in Amsterdam en mocht dat lukken, en de mensen zijn blij met me, ga ik dat proberen landelijk te doen. Ik denk dat ik in de zomer met een positief gevoel kan terugkijken op dit bestuursjaar in Amsterdam.

Wat voor vaardigheden moet een voorzitter volgens jou hebben?

Ik denk dat een goede voorzitter buiten de hokjes moet kunnen denken, en op zoek moet gaan naar vernieuwing binnen de vereniging. Je moet goed kunnen luisteren naar de leden, en daar veel energie in stoppen, want het komt niet vanzelf.

En jij denkt dat je die vaardigheden zelf bezit?

Dat denk ik wel ja. Er zijn natuurlijk ook bepaalde vaardigheden die ik minder heb, maar ook dingen die ik wat meer heb, en dit zijn nou echt dingen waarvan ik weet dat ik dat kan.

Welke vaardigheden bezit je minder?

Ik ben niet zo gestructureerd, het kost mij veel moeite om een goede agenda bij te houden bijvoorbeeld. Ook vind ik confrontaties lastig, dat heb ik wel echt moeten leren dit bestuursjaar. Ik heb twee lastige gesprekken moeten voeren met bestuursleden die ons dit jaar hebben moeten verlaten in Amsterdam. Dat zijn dingen die mij van nature wat meer moeite kosten.

“Maar als je het als taak ziet om zo goed mogelijk een afdelingsbestuur te leiden, denk ik dat ik het goed gedaan heb.”

Ja, in jouw bestuur zijn dit jaar twee veranderingen geweest in de samenstelling. Denk je dat je daarin als voorzitter goed gehandeld hebt?

Ik denk dat ik het als voorzitter goed gedaan heb om keuzes te maken en het gesprek aan te gaan en te zeggen: jongens, dit werkt niet meer. Wat hier belangrijk bij is, is dat het voor de buitenwereld lijkt het alsof ik het bestuur niet bij elkaar heb gehouden, maar dat ik er al veel eerder klaar mee was en dat ik steeds heb gewacht tot mijn collega-bestuur zei: Erwin, dit trekken wij niet meer. Pas toen heb ik gehandeld. Je kunt zeggen, je hebt je team niet bij elkaar gehouden, maar je hebt uiteindelijk een beter team gevormd door wat aanpassingen te maken, want sinds we met z’n vijven zijn met Jelt erbij gaat het bestuur echt als een speer. Als je het als taak ziet van een voorzitter om het team dat verkozen is op de rails te houden, dan kun je zeggen dat ik het niet goed gedaan heb. Maar als je het als taak ziet om zo goed mogelijk een afdelingsbestuur te leiden, denk ik dat ik het goed gedaan heb.

Welk JD-standpunt kan jij je het minst in vinden of vind je het lastigst om uit te leggen?

Hahaha, dat is een moeilijke! Ik denk… misschien de monarchie? Ik weet het niet. Ik was een tijd fel republikein, maar doordat er zoveel monarchisten zitten bij de JD ben ik ook wel de waarde van zo’n staatsvorm gaan inzien, dus zelfs daar ben ik heel verdeeld over. Ik zie het ook zo: het is niet mijn taak als voorzitter om mijn mening te verkondingen, maar de mening van de leden.

Wat zijn je politieke ambities na je potentiele JD-bestuursjaar?

Ik denk dat ik wel de politiek in wil, ja. Echt met de materie bezig zijn vind ik wel echt het allerleukst, nadenken over hoe je problemen kunt fixen. In Amsterdam zit ik namens de JD nu ook bijna elke week bij de gemeenteraad, en ik vind het echt cool om te zien dat je echt deel bent van het besluitvormingsproces. Dan kun je dingen echt de goede kant op sturen.

“Ik denk niet dat het huidige bestuur het slecht doet op dit punt, maar ik denk wel dat het veel beter kan, zeker met Rob Jetten als fractievoorzitter.”

Hoe denk jij over de relatie tussen de JD en D66?

Ja, dat is altijd tricky. Het is zo’n cliché om dan te zeggen dat we een balans moeten bewaren tussen meebuigen en tegenstribbelen, maar het is wel zo. Als je de hele tijd blaft, denken ze op gegeven moment: het zal wel met de JD. Maar als je alleen maar een beetje mee-flyert, wordt er niet meer naar je geluisterd. Een goede balans daarin kan wel! Als je er gewoon vaak bent en constructief meedenkt, en dan een keer je bek open trekt, wordt er echt naar geluisterd. De basis moet zijn: goede banden. Dat kan echt win-win zijn. Maar de JD staat natuurlijk altijd met stip op één. Ik denk niet dat het huidige bestuur het slecht doet op dit punt, maar ik denk wel dat het veel beter kan, zeker met Rob Jetten als fractievoorzitter. Hier in Amsterdam zijn we het jaar ook begonnen met een biertje met Reinier van Dantzig, de fractievoorzitter in Amsterdam. We hebben de rest van het jaar een top relatie gehad, waar we heel veel aan elkaar gehad hebben. Zo’n samenwerking zie ik ook voor me met Rob Jetten.

Hoe zie je de samenwerking met andere PJO’s voor je?

Ik denk dat je dat voornamelijk heel praktisch moet houden. Alle PJO’s zijn natuurlijk met hun eigen ding bezig, maar korte lijntjes met elkaar is altijd handig. Als je dan iets met elkaar wilt organiseren, kan dat makkelijk. Ik denk dat een app-groep met alle voorzitters een goed middel is om de lijntjes kort te houden. In Amsterdam hebben we dat dit jaar ook, en dat werkt voor mij heel goed.

Wat wil jij anders doen dan het huidige bestuur?

Oeh, alles wat ik zeg lijkt alsof ik het bestuur zwart wil maken, wat natuurlijk niet zo is! Maar mijn nummer één focus is de afdelingen. Dat is waar het gebeurt, dat is waar je voor het eerst binnenkomt. Daar moet het gewoon in orde zijn. Er moeten elf top afdelingen staan. Het hoeft niet allemaal heel groot te zijn, maar het moet in ieder geval gewoon een fijne plek zijn. Ik denk dat het LB zich daar echt wel wat meer mee bezig moet houden. Het is belangrijk dat de afdelingen weten waar ze moeten zijn als er iets is. Dat is mijn speerpunt.

Alles begint bij de afdelingen, daar komen de goede ideeën vandaan. Het landelijk bestuur zou daar best meer naar mogen luisteren wat mij betreft.

Dus jij zou vaker langsgaan bij de afdelingen?

Langsgaan is natuurlijk een beetje symptoombestrijding. Je kunt wel bij alle afdelingen langsgaan, maar als de leden daar doorhebben dat je langskomt ‘voor het langskomen’ heb je er alsnog weinig aan. Je kunt beter die tijd besteden aan gewoon een keer skypen of bellen, en oprecht vragen naar wat er speelt in de afdeling. Daar hoef je echt niet voor naar de Friesland, zo lang Friesland maar het idee heeft: als er iets is, dan is het LB er voor mij. Nu is het, je ziet één keer in de zes maanden een landelijk bestuurslid die niemand kent, en na de borrel is diegene weer weg en hoor je er niks meer van. Dat kan beter.

“Nu is het vaak dat wij ad hoc reageren op dingen, terwijl we veel meer zelf de richting zouden moeten bepalen.”

En zijn er nog andere dingen waar jij je op wil focussen?

Ik zou aan het begin van het jaar, in samenspraak met alle PoHo’s en de leden, een aantal speerpunten vaststellen waar we ons op willen focussen. De onderwerpen die daaruit komen gaan we gewoon een jaar superhard pushen, voor lobbyen bij D66 en proberen het maatschappelijk debat proberen te beïnvloeden. Wat meer concrete stippen aan de horizon opstellen. Nu is het vaak dat wij ad hoc reageren op dingen, terwijl we veel meer zelf de richting zouden moeten bepalen.

Vorig congres heb je je kritisch uitgelaten over het beleid van het huidige bestuur, met name over de zichtbaarheid in de media. Denk je niet dat dat je reputatie negatief beïnvloed heeft?

Dat zou best kunnen, maar daar heb ik toen helemaal niet over nagedacht, omdat dat echt een schreeuw om hulp was. Het was ook niet zo zeer vanuit mij, het was van alle vier de randstadvoorzitters. Het kwam vanuit ons vieren, maar uiteindelijk stond ik daar natuurlijk, dus was ik de lul. Maar ik denk dat als ik zou gaan nadenken over wat de leden ervan zouden vinden electoraal gezien, dat je dan verkeerd bezig bent. Je moet doen wat jij denkt dat goed is.

Wat zie jij als de belangrijkste uitdaging voor komend bestuursjaar?

Ik denk de vereniging opnieuw uitvinden. Dit is een jaar waarin geen verkiezingen zijn, dus dit is een superbelangrijk jaar om de basis te leggen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Nu kunnen we echt een jaar pakken om eens goed na te denken over wat we welke kant we op willen en wat we willen bereiken.


Geschreven door: Jeffrey Eelman

Geef een reactie