Waarom het waterschap?

Gastopinie door Tjoek Korenromp

Voor mij was het waterschap even bekend als voor het grootste deel van Nederland, ik wist dat het er was, maar geen enkel idee wat er gebeurde. Dat veranderde toen ik ging meeschrijven aan het verkiezingsprogramma van D66 Overijssel. Daarbij ben ik me gaan verdiepen in de invloed van weersomstandigheden op ons dagelijks leven, maar ook op landbouw en grote watergebieden en hierdoor besloot ik mij verkiesbaar te stellen voor Water Natuurlijk, een partij gesteund door D66, GroenLinks (en in mijn waterschap ook door PvdA).

Het waterschap doet veel meer dan alleen onze voeten drooghouden. Sterker nog, met de afgelopen droge zomer is de vraag steeds meer hoe we onze voeten weer nat kunnen krijgen. De vier belangrijkste punten waar het waterschap over gaat, zijn de volgende zaken:

 1. Veilige dijken
  Door de klimaatverandering krijgen we met steeds meer te maken met extremen. Om dit goed op te kunnen vangen moeten onze dijken verhoogd en/of verstevigd worden.
 2. Voldoende water
  Bij regenval probeert het waterschap op veel plekken het water goed af te voeren en op te slaan. Hierdoor kan dit water in droge perioden weer worden gebruikt.
 3. Schoon water
  Het waterschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater. Naast het goed zuiveren worden de restproducten gebruikt om duurzame energie mee op te wekken.
 4. Recreatie
  Het waterschap zorgt ervoor dat het water en de dijken ook geschikt zijn voor recreatie. Door wandel- en fietspaden aan te leggen, de waterkwaliteit te controleren en de aanleg en beheer van strandjes.

De waterschappen leken enige tijd uit de gratie te zijn, maar deze oudste bestuurslaag waarvan er in 1950 nog zo’n 2600 waren en nu nog 21, zijn weer helemaal op de kaart gezet nu er aan de effecten van klimaatverandering het hoofd geboden moet worden. En er valt wat te kiezen. Waar boeren vaak een laag grondwaterpeil willen voor de bewerking van hun land, is het voor de natuur veel beter om een hoger grondwaterpeil te hebben. Met het snel dalende grondwaterpeil zijn er een hoop nieuwe problemen, veenweidegebieden houden CO2 vast als ze nat zijn, huizen kunnen verzakken en er is sprake vaan palenrot als het water wegzakt, maar ook voor alle natuur is het funest als het waterpeil wegzakt.

Het unieke aan een waterschap is dat het een eigen belastingsysteem heeft. en dat is maar goed ook. Onze waterveiligheid en -kwaliteit is niet gebaat bij het geschuif van potjes naar zorg of politie. Dat is voor een land die voor een groot deel onder de steeds stijgende zeespiegel ligt geen goede situatie. Over de uitgaven kun je verschillende inzichten hebben en moet je ook verantwoordelijkheid dragen. Dus hef je belasting, dan moet je het ook kunnen verantwoorden en moeten inwoners er ook wat over te zeggen hebben.

Het waterschap kan wel nog democratischer. De geborgde (vaste zetels met benoeming van personen door organisaties) zetels moeten verdwijnen. Je ziet nu dat de boeren en ondernemers van het CDA en VVD een gratis dubbele vertegenwoordiging in het waterschap hebben. Dat is niet nodig en niet democratisch.

Mijn favoriete slogan: “Zonder water geen bier! Stem Water Natuurlijk.”


Tjoek Korenromp is lid van de JD en kandidaat voor Water Natuurlijk in het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Geef een reactie