Waar is ons geld gebleven?

Tijdens het afgelopen zomercongres, maar ook afgelopen september is er binnen de JD veel gediscussieerd over onze financiële toekomst. De vereniging heeft dit jaar behoorlijk moeten snijden in de uitgaven vanwege tegenvallende inkomsten. Op de begroting voor 2019 die afgelopen september is aangenomen moet wederom flink extra bezuinigd gaan worden. De redactie van de DEMO duikt in aanloop naar het wintercongres de komende weken in de financiële huishouding van de JD. Hoe staat de JD er nu financieel voor? Waarom moet er jaar in jaar uit bezuinigd worden? Hoe kan het dat we keer op keer verrast worden door financiële tegenvallers?

Door de vereniging heen spoken verschillende ideeën waar de financiële problemen vandaan komen. Vanuit het bestuur klinkt met name het spook van de JFVD door, want door de komst van een paar nieuwe pjo’s moet het subsidiepotje door meer partijen gedeeld worden. “Jong Forum wil zoveel mogelijk subsidie afpakken van het partijkartel,” zo klonk het bij monde van voormalig penningmeester Bram van Wickeren op het congres in februari 2018. Verklaart dit de slechte financiën van de vereniging? Of moeten we de hand ook in eigen boezem steken? Tot 2016 ging het relatief goed met de financiën van de vereniging. Niet voor niets werd er in dit jaar een van de meest ambitieuze besluiten voor de vereniging werden gemaakt; het fulltime bestuur. Heeft de vereniging de geldkraan de afgelopen jaren iets te ver opengedraaid?

Een goede graadmeter voor de financiën van de vereniging zijn de reserves en ook daar is de afgelopen jaren veel gebeurd. In 2016 bedroeg deze nog ruim €220.000 en in september 2017 was de verwachting dat deze eind 2017 tot €259.834 zou groeien. Dit bedrag is met de realisatie niet behaald. In de toelichting van de jaarrekening van 2017 vertelt het bestuur dat ze juist een onttrekking uit de algemene reserve hebben moeten doen van €34.733. De balans van 2017 vertelt ons dat de algemene reserve van dat jaar uiteindelijk uitkomt op €188.663. In een jaar tijd is het beeld van algemene reserve met ruim €70.000 verschoven. Waar is dit geld gebleven?

Met het wintercongres in aankomst waar de JD opnieuw moet gaan snijden in haar begroting is het goed om na te denken over deze vragen. Aankomende weken gaan we daarom in gesprek met JD’ers die, op wat voor een manier dan ook, betrokken zijn of zijn geweest bij de financiën van de JD. Heb jij iets te melden? Kan jij helpen deze vragen te beantwoorden? Neem dan contact met ons op via demo@jd.nl of laat een reactie achter.

Geschreven door: Wimer Heemskerk & Mathijs van der Loo

Geef een reactie